Kriminalistföreningen i Finland sammanträdde till årsmöte i Helsingfors den 14 april 1943 under ordförandeskap av överborgmästaren Antti Tulenheimo, varvid val och övriga föreningsangelägenheter förrättades.
    Efter årsmötet höllo Kriminalistföreningen och Suomalainen Lakimiesyhdistys (Finska juristföreningen) ett gemensamt diskussionsmöte, som var besökt av 163 personer. Öppningstalet hölls av ordföranden för Suomalainen Lakimiesyhdistys, professor Kaarlo Kaira, som hälsade de närvarande välkomna och riktade sig särskilt till de skandinaviska gästerna, president Karl Schlyter, justitierådet Arthur Lindhagen, professor Ivar Agge och sekreteraren i strafflagberedningen Torgny Lindberg från Sverige samt vice inspektören vid ungdomsfängelset i Søbysøgaard Aage Hansen från Danmark. På förslag av professor Kaira utsågs överborgmästare Antti Tulenheimo till mötets ordförande. En hälsning från Norska kriminalistföreningen med de bästa önskningar om samarbete i framtiden upplästes.
    Diskussionsfrågan, den nya lagstiftningen om unga förbrytare, inleddes av justitierådmannen Heikki Tauleri och fattigvårdsöverinspektören Paavo Mustala. Den förre behandlade vissa rättsliga och den senare en del praktiska frågor, som stå i samband med den nya lagstiftningen. I diskussionen deltog flertalet nordiska gäster jämte professor Brynolf Honkasalo samt ordföranden, överborgmästare Tulenheimo,

V. V.

 

    Dansk jurist på studiebesök. Vid tingssammanträdet i Rättvik den 15 juni 1943 hade häradsrätten besök av sekreteraren Barning från Köpenhamns Byret, som under åren närmast före kriget organiserade de studiebesök svenska domare avlade vid domstolarna i Köpenhamn. Efter 12 timmar såhörande av förhandlingarna uttalade han för Falu-Kuriren sin överraskning över det levande intresse med vilket nämndens ledamöter följt målens handläggning, liksom över åklagarens förmåga att utan att läsa i papperen muntligen redogöra för utredningen i de många målen. (F.-K.)