PERSONALNOTISER. 191    Häradsrätterna. K. M:t har 14 jan. resp. 11 febr. 1944 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i Västmanlands mellersta samt Tössbo och Vedbo domsagor.

 

    Rådhusrätterna. Till innehavare av en fr. o. m. 1 jan. 1944 nyinrättad befattning såsom lagfaren rådman i Visby har 4 dec. 1943 utnämnts stadsfiskalen Herbert Ullman.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    14 jan. 1944 till vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Svea livgarde för tiden t. o. m. 30 juni 1944 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Allan Wirgin;
    4 febr. 1944 till krigsdomare resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Upplands flygflottilj för tiden till 1945 års utgång förordnat professorn Folke Wetter och advokaten Joël Svedberg.

 

    Stadsdomarna 1943. Utom den under året utnämnde nye borgmästaren —
    A. Lindskog, Varberg — ha under 1943 följande nya stadsdomare tillsatts, nämligen rådmännen C. G. Nordström, Stockholm, J. H. Marmén, Kristianstad, och I. C. H. Ullman, Visby, samt assessorerna H. B. D. Brandt, S. J. E. Nordeberg, E. H. Siewertz, E. G. Svenonius, S. V. Stålberg, L. E. Staaff och
    B. D. von Heijne, Stockholm, J. G. Åström, Norrköping, och R. O. E. Grönwall, Kristianstad.
    Vakanta vid årsskiftet voro borgmästartjänsterna i Torshälla, Motala, Lidköping, Falköping, Filipstad och Hudiksvall samt en rådmanstjänst vid var och en av rådhusrätterna i Uppsala, Karlskrona och Gävle.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer samt fiskaler och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter samt fiskaler och tingssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) ledignet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden K. Elliot (stadsplaneutredn.), G. Quensel (fastighetsbildningssakk.), B. Fallenius (t. f. statssekr. i jordbr.dep.), S. Björkholm (chef för rättsavd. i soc.dep., hyresrådet), E. Eckerberg (t. f. statssekr. i handelsdep.), E. Söderlund (processlagberedn.), N. Beckman (straffrättskomm.), R. Dahlgren (t. f. chef för rättsavdeln. i fin.dep.), G. Danielson (lagbyråchef i just.dep.), I. Lindell (t. f. lagbyråchef i folkh.dep.), H. Zetterberg (lagberedn.), O. Söderström (livsmedelskomm.), B. Unger (t. f. rev.sekr.), P. O. Palmquist (t. f. lagbyråchef i jordbr.dep.) och M. Wahlbäck (t. f. chef för rättsavd. i soc.dep.), assessorerna O. Bergholtz (t. f. rev.sekr.), H. Nilsson (fin.dep.), N. G. Fröding (t. f. rev.sekr.), N. Viklund (livsmedelskomm.), S. Svensson (t. f. rev.sekr.), G. Schirén (1942 års torrläggningssakk.), G. Thulin (fiskerättskomm.), R. Lundberg (byråchef i försv.dep.), S. Romanus (t. f. lagbyråchef i just.dep.), H. Digman (bränslekomm.), H. af Trolle (lagberedn.), O. Riben (bitr. vattenrättsdom. i Norrbygdens vattendomstol), E. Alexanderson (soc.dep.), G. Graffman (t. f. rev.sekr.), K. Holmgren (just.dep.), N. Joachimsson (t. f. rev.sekr.), E. Göransson (ordningsstadgeutredn.), S. Strömberg (processlagberedn.), O. H. Appeltofft (utredn. ang. försäkr.verksamhet), Y. Samuelsson (utredn. ang. semesterrätt), G. A Widell (försvarsdep.), G. Fredrikson (t. f. vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), Å. Lundgren (t. f. vattenrättssekr. i Österbygdens vattendomstol), E. Mossberg (arbetsmarkn.komm.), S. Edling (just.dep.), E. Hedfeldt (hyresrådet), C. H. Nordlander (livsmedelskomm.), E. Leijonhufvud (bränslekomm.), H. Skogman (1943 års civilförsvarsutredn.) ävensom fiskalerna J. Victor (hyresrådet), S. Dennemark (arbetsdomstolen), S. Aminoff (t. f. vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), B. Petri (hand.dep.), G. Wessman (bränslekomm.), G. Lagergren (1:e leg.sekr. i Berlin) och C. F. Hadding (industrikomm.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden C. Romberg (exp.chef i just.dep., fiskerättskomm.), F. Ekdahl (skogsstyrelsen), N. Regner (lagbyråchef i just.dep.), S. Åseskog (1939 års polisutredn.) och B. Lindskog (industrikomm.), assessorerna G. Lindencrona, J. Frostmark, G. Källblad, R. Gunaeus och G. Eure-

192 PERSONALNOTISER.nius (t. f. rev.sekr.), T. Myrland (industrikomm.), P. O. Hainer (t. f. byråchef hos M.O.), B. Widegren (1943 års domarutredn.) ävensom tingssekreterarna E. Bendz (riksdagens I lagutskott) och K. Modigh (riksdagens II lagutskott);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H. Wickström (led. av de blandade domstolarna i Egypten), B. Möller (t. f. rev.sekr.), assessorerna S. Larsson (socialvårdskommittén), K. Wulff (byråchef i fin.dep.), C. Svennegård, T. Norell och E. Persson (t. f. rev.sekr.), H. Ramel (t. f. tingsdomare, t. f. rev.sekr.), G. Ekedahl och H. Nordholm (hyresrådet), K. Larsson (livsmedelskomm.), fiskalen O. Hegrelius (bitr. hos M.O.) ävensom tingssekreterarna S. O. Svensson (riksdagens II lagutskott) och J. Björling (riksdagens I lagutskott);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden A. Bexelius (utredn. ang. stängselskyld. vid järnv.), H. Henkow (försv.dep.) och L. G. Ohlsson (t. f. lagbyråchef i just. dep.) ävensom assessorerna E. Dahlin (priskontrollnämnden), A. Nordenstam (stadsplaneutredn.) och A. Olsson (av besparingsberedningen tillkallade utredningsmän).