Hovrättsassessorer i domsagor: Under 1943 tjänstgjorde såsom t. f. domhavande: i Jösse domsaga I. Weidenhaijn, i Medelpads östra domsaga Å. von Schultz, i Norra Möre och Stranda domsaga I. Lilja, i Orusts och Tjörns domsaga Å. Bonge och Th. Berg, i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga H. Nordholm, i Gärds och Albo domsaga K. Larsson, i Gällivare domsaga S. Tobieson; såsom biträdande domare: i Södertörns domsaga N. Joachimsson, i Askims, Hisings och Sävedals domsaga G. Ljung; såsom sekreterare: i Södra Roslags domsaga B. Sandegren, K. Ericsson och R. Lundin, i Sollentuna och Färentuna domsaga A. Ribbing, i Medelpads östra domsaga Å. von Schultz, i Ångermanlands norra domsaga J. Prom, i Vättle, Ale och Kullings domsaga K. Nilsson, i Östbo och Västbo domsaga G. Bergström och Th. Berg, i Östra och Medelsta domsaga frih. H. Ramel och i Västerbottens västra domsaga O. Östberg; såsom tingsdomare: i Södra Roslags domsaga B. Sandegren, i Södertörns domsaga N. Joachimsson, N. Dillén, i Sollentuna och Färentuna domsaga A. Ribbing, i Askims, Hisings och Sävedals domsaga G. Ljung och G. Lindencrona, i Vättle, Ale och Kullings domsaga K. Nilsson och G. Ljung, i Östbo och Västbo domsaga G. Bergström, i Östra och Medelsta domsaga frih. H. Ramel, i Bräkne och Listers domsaga T. Frigell och i Västerbottens västra domsaga Th. Berg.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna ha under 1943 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna B. Bernhard (Örebro), B. Broman (Eskilstuna), S. Fellenius och C. F. Hadding (Mariefred), N. Mangård (Östersund), T. Wedleff (Eskilstuna) ävensom fiskalsaspiranterna B. Lindeblad (Askersund), S. Nordenskjöld (Södertälje), L. Simonsson (Lindesberg) och C. Waldenström (Norrtälje och Trosa);
    från Göta hovrätt: fiskalerna T. Hellquist (Falköping), P. Karlberg (Norrköping), E. Alpman (Västervik), B. Ljungberg (Alingsås), G. Ernulf (Lund och Västervik) ävensom fiskalsaspiranterna G. Fischer (Jönköping), S. Lindeborg (Jönköping) och H. Nilsson (Falköping);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna S. Rosengren (Kristianstad, Hälsingborg, Karlskrona), I. Holm (Karlskrona), A. Persson (Kristianstad), S. Bramsjö (Trelleborg), B. Lindstén (Kristianstad), I. Jönsson (Malmö) och O. Hintze (Malmö);
    från hovrätten för Övre Norrland: fiskalsaspiranterna G. W. Delje och T. Rödén (Luleå).

 

    Rädda barnen! Läsarnas uppmärksamhet fästes vid Föreningen Rädda Barnens upprop, som medföljer detta häfte. Se omslagets andra sida!