Nya medlemmar av Sveriges advokatsamfund. Under år 1943 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Göteborg Åke Viotorin; Hässleholm Gösta Henrikz; Jönköping Bror Schultz; Karlshamn Hugo Santesson; Kristianstad Karl Melander, S. Stewén; Lund Einar Bjure Dehlén, Gunvor Nordholm-Jacobson; Malmö Harry Fossenius, Stig E. Jansson, Lennart Tidfält, Lennart Vilén; Norrköping Sven G. Levander, Bengt Öhman; Skövde Olof Haglund; Stockholm Curt Angur, Nils Berggren, Tage Bertoldy, Olof Christner, Olof Ekström, Josef Fischler, C. O. Frunck, Erik Kihlberg, Håkan Lindén, Valborg Lundgren, Arne Malmberg, Henning von Melsted, Erik Norman, Staffan Serrander, Stig Åhlander; Sundsvall Ragnar Reimers; Tomelilla Rikard Claëson; Trollhättan Rutger Bjerén; Umeå Greta Swartz; Ålem Ivar Dam; Örebro H.-G. Grefberg.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1943 hållit sju sammanträden, därvid förutom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Georg Stjernstedt över ämnet »Hittills straffritt — numera straffbart. Några punkter av allmännare intresse i den nya strafflagstiftningen», av prof. Vilhelm Lundstedt om »Rätt och rättvisa» och av høiesterettsadvokat Annæus Schjödt om »Den muntliga rättegångens mekanism och psykologi». Styrelsen har utgjorts av hrr Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Thure Essén, Emil Henriques, John Kallstenius, Jochum Sjöwall och Sten Södermark. Suppleanter ha varit hrr Arne Hasselgren, Gudmund Silfverstolpe och Ragnar Öhman. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Bertil Ahrnborg och Birger Barre, fru Sigrid Beokman, hrr Dick Bergman, Ivan Brehmer, Thure Essén, Göran Kalling, Otto Lagerström, Axel Nilsson, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter hr Sigurd Ahlmark, fröken Barbro Björlingsson, hrr Fredr. Bohnstedt, Hans Falkenberg, Tore Flodin, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Birger Hedberg, Bengt Landahl, Sten Lindskog, Berndt Nycander, Vilhelm Persson och Gösta Åkerlund. Avdelningens sekreterare är hr Gunnar Lindh. Avdelningen räknade vid årsskiftet 294 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1943 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 27 mars och extra möte d. 25

346 NOTISER.sept. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredrag av docenten Knut Rodhe över ämnet »Något om civillags återverkande kraft».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Julius Lindström, Katrineholm, ordf., Konrad Svensson, Linköping, v. ordf., Birger Ekberg, Jönköping, Axel Hemmar, Norrköping, och Holger Lennerthson, Eskilstuna. Suppleanter hava varit hrr Oskar Jenrik, Norrköping, Erik Orrenius, Motala, och Alf Rudenmark, Eksjö.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Bremberg, Eskilstuna, Mats Nordström, Norrköping, Hans Sundström, Jönköping, och Konrad Svensson, Linköping, samt till suppleanter i nämnden hrr Wilhelm Brodin, Linköping, Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, och Alf Rudenmark, Eksjö.
    Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Mats Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 70 medlemmar.