Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 27 mars 1943, därvid förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av advokaten Holger Wiklund, Stockholm, över ämnet »God advokatsed». Styrelsen har utgjorts av hrr Lennart Jacobsson, Malmö, ordf., Sigfrid Lindström, Malmö, Gunnar Thomasson, Eslöv, samt Gunnar Behm och Bertil Gabrielson, Malmö, med hrr Torsten Persson. Kristianstad, Tore Lindell, Malmö, och Bertil Peyron, Hälsingborg, såsom suppleanter. Ledamöter i Sveriges advokatsamfunds nämnd hava varit hrr Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundquist, Hälsingborg, Carl Borgström, Lund, och Hans Erik Bachmann, Malmö, med hrr Svante Malmqvist, Malmö, Henning Dahlin, Ystad, Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, och Bo Pfannenstill, Malmö, såsom suppleanter. Avdelningens sekr. är hr Bertil Gabrielson. Avdelningen räknade vid årsskiftet 100 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1943 hållit tre allmänna sammanträden, därvid förekommit bl. a. föredrag av prof. Vilhelm Lundstedt om »Rätt och rättvisa», advokaten Carl Borgström om »Några synpunkter på kostnadsräkningar i rättegång» och advokaten Holger Wiklund om »Några synpunkter på grunderna för arvodesdebitering».
    Föreningens styrelse har utgjorts av hrr William Kristensen, Osborne Losman, Ivar Glimstedt, Johan Ramberg, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad.
    Till ledamöter av advokatsamfundets nämnd hava valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Erik Leman, Mårten Henriques, alla i Göteborg, och Per Tottie i Uddevalla, till suppleanter i nämnden har utsetts hrr Knut Arning, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Karl Axel Vinge och Sigfrid Brundin, Göteborg.
    Som avdelningens sekreterare och kassaförvaltare tjänstgör hr Paul Sundberg, Göteborg. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 120.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 27 mars 1943 i Karlstad samt extra sammanträde d. 25 sept. 1943 i Stockholm. Föreningens styrelse har utgjorts av hrr Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun, Enar Lundström, Karlstad, och Magnus Wistrand, Örebro, sekr. Styrelse-

NOTISER. 347suppleanter ha varit hrr Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Torsten Malm, Örebro, och Ruben Nyman, Västerås. Revisorer ha varit hrr Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppleanter. Som ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts hrr Ruben Nyman, Västerås, Nils Högberg, Örebro, och Aje Werner, Karlstad, med Folke Adelsohn, Karlstad, Theodor Sylwan, Falun, och Helmer Lindh, Ludvika, som suppleanter. Föreningens medlemsantal var vid 1943 års slut 57 st.