Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 mars 1944 i prop. till riksdagen nr 161 föreslagit riksdagen medgiva, att avlöningsförmånerna till vissa befattningshavare vid rådhusrätterna i Filipstad och Hudiksvall finge överföras å statsverket fr. o. m. dag, då förordnande om nämnda städers förenande i judiciellt avseende med Östersysslets resp. Norra Hälsinglands domsaga trädde i kraft;
    10 mars 1944 anbefallt länsstyrelsen i Skaraborgs län att, i anledning av uppkommen vakans å borgmästartjänsten i H j o, skyndsamt verkställa utredning om stadens förenande i judiciellt avseende med Skövde domsaga.

 

    Juridiska examina höstterminen 1943. Juris kandidatexamenbar avlagts vid

 

Uppsala universitet
d. 15 september av:
 

    Anne-Marie Bergfeldt, sthm, f. i Sthm 19/1 18, student där 10/12 36. — Sven Gustaf Edvard Dufvenmark, gotl., f. i Visby 16/8 18, student där 3/6 36. — Lars Enar Findler, västm.-dala, f. i Säterbo förs. Västmanlands l. 18/10 08, student i Västerås 6/6 28. — Karl Gustaf Vilhelm Evald Grönhagen, sthm, f. i Örebro 22/3 19, student i Sigtuna 24/5 38. — Nils Anders Gunnarsson Holmgren, östg., f. i Sthm 31/5 17, student i Lidingö 2/6 37. — Per Johan Folke Tamm, göteb., f. i Sthm 29/2 16, student i Göteborg 2/6 34. — Bengt Walder, uppl., f. i Kingoyi, Kongo, 2/6 19, student i Uppsala 26/5 37. — Evert Kurt Fridolf Östlund, västg., f. i Skövde 18/9 13, student där 8/6 31;
 

d. 29 oktober av:
 

    Axel Gösta Douglas Adelswärd, östg., f. i Sthm 8/2 13, student i Lundsberg 27/5 32. — Gunnar Wilhelm Brattne, göteb., f. i Göteborg 13/5 18, student där 1/6 39. — Karin Ingela Hjorth-Apelgårdh, uppl., f. i Gävle 19/9 20, student i Uppsala 20/5 39. — Carl Carlsson Kjellberg, göteb., f. i Göteborg 29/3 15, student i Sigtuna 6/6 33. — John Lennart Palmér, söderm.-närke, f. i Uppsala 24/11 17, student där 11/6 38;
 

d. 15 december av:


    Sten Erik Bergstrand, västm.-dala, f. i Uppsala 25/3 21, student i Norrköping 24/5 39. — Sven Arvid Forsgren, värml., f. i Karlstad 26/3 15, student där 7/6 33. — Lars Josef Fremling, värml., f. i Åmål 8/1 15, student i Falun 17/5 33. — Per Fredrik Ihrfelt, östg., f. i Ljungarums förs. Jönköpings l. 6/12 19, student i Norrköping 30/5 38. — John Inge Lekman, uppl., f. i Malmö 14/1 16, student i Uppsala 25/5 35. — Gunnel Karolina Sjölin, västg., f. i Trollhättan 6/3 20, student i Vänersborg 31/5 39. — Lennart Fredrik Wilhelm Sundkler, norrl., f. i Umeå 29/6 20, student där 1/6 39;
 

vid Lunds universitet
d. 6 september av:
 

    Sjökaptenen Bertil Oscar Eric Lilljefors, göteb., f. i Göteborg 9/11 12, student där 27/5 31. — Karl Henrik Meijer, smål., f. i Växjö 16/4 19, student där 31/5 37. — Nils Gösta Nehleen, mlm, f. i Visby 25/3 20, student i Malmö 18/5 38;
 

d. 15 september av:
 

    Elis Oskar Mauritz Aurell, värml., f. i Luleå 16/12 07, student i Umeå 5/12 28. — Börje Arvid Bernhard Langton, blek., f. i Karlskrona 1/4 18, student där 16/5 39. — Nils Olof Malmgren, hall., f. i Odarslöfs förs. Malmöhus l. 7/4 16, student i Lund 10/12 36;
 

d. 1 oktober av:
 

   Sven Gösta Ingemansson, blek., f. i Borås 26/9 18, student i Karlskrona 15/5 39;

350 PERSONALNOTISER.d. 12 oktober av:
 

    Ernst Lennart Schön, hbg, f. i Hälsingborg 14/2 14, student där 9/6 33;
 

d. 30 oktober av:
 

    Karl-Erik Bernhard Ahrne, västg., f. i Malmön Göteborgs och Bohus l. 1/10 15, student i Skövde 27/5 35. — Pontus Modigh, blek., f. i Karlskrona 24/2 20, student där 31/5 38. — Sture Fredrik Nelson, västg., f. i Lund 11/11 16, student där 9/12 35. — Harald Magnus Rasmuson, göteb., f. i Göteborg 10/11 11, student där 13/6 31;
 

d. 15 december av:
 

    Curt Anders Gunnar Dunér, hbg, f. i Lund 24/8 11, student i Hälsingborg 12/6 31;
 

d. 29 december av:
 

    Sven Klemendz, krist., f. i Kristianstad 26/12 17, student där 4/6 38. — Kjell Sven Wilhelm Einar Paradis, ld, f. i Lund 12/3 14, student där 18/5 34;

vid Stockholms högskola
d. 15 september av:
 

    Bertil Göran Alderin, f. i Sthm 15/10 16, student i Södertälje 8/6 35. — Nils Waldemar Bokelund, f. i Karlskrona 19/2 17, student i Sthm 19/5 38. — Åke William Bruhn-Möller, f. i Sthm 14/6 16, student där 13/5 38. — Lars Erik Dahlström, f. i Djursholm 20/8 19, student där 11/5 38. — Gunnar Eklund, f. i Sthm 14/8 19, student i Saltsjöbaden 9/5 38. — Johan Bertil Olof Haslum, f. i Gudmundrå förs. Västernorrlands l. 23/9 17, student i Sigtuna 23/5 36. — Hans Torsten Magnus Herrlin, f. i Jönköping 23/6 19, student där 4/6 38. — Fredrik (Fred) Albert Löfgren, f. i Sthm 2/2 11, student där 10/5 32. — Maj Roman, f. i Västerås 8/6 18, student i Norrköping 9/6 37. — Harald Rubinstein, f. i Sthm 29/7 20, student där 15/5 39. — Göran Arvid Yngvesson Sjöberg, f. i Linköping 31/8 19, student i Sthm 11/5 38. — Frank Hallis Wallin, f. i Skogs förs. Västernorrlands l. 3/5 16, student i Sthm 31/5 39. — Lars Gunnar Erling Östlihn, f. i Sthm 21/6 18, student i Saltsjöbaden 14/5 37;
 

d. 30 oktober av:
 

    Åke Ragnar Arneskog, f. i Sthm 19/4 13, student där 11/5 32. — Gösta Robert Björkman, f. i Sthm 15/6 18, student där 7/6 37. — Sven Olof Dahlman, f. i Sthm 3/3 17, student där 11/5 36. — Styrbjörn Otto Reinhold von Feilitzen, f. i Malmö 25/9 18, student i Jönköping 4/6 38. — Ernst Rune Ivan Fürstenbach, f. i Luleå 30/12 16, student i Sthm 11/5 35. — Ernst Lennart Grangert, f. i Göteborg 10/1 19, student där 28/5 37. — Per-Gunnar Axel Gunnarsson Linde, f. i Lidköping 23/1 18, student i Skara 11/12 37. — Claes Axel Robert Nydahl, f. i Sthm 17/4 20, student där 19/5 38. — Karl-Gunnar Arne Wetterström, f. i Vimmerby 15/8 18, student i Linköping 1/6 38;
 

d. 15 december av:
 

    Erik Gustaf Clemens Berggren, f. i Sthm 16/11 18, student i Sigtuna 27/5 38. Knut Rickard Johan Bernström, f. i Sthm 22/10 19, student i Djursholm 15/5 37. — Alf Rickard Dahlstedt, f. i Djursholm 20/1 20, student där 11/5 38. Johan Oskar Lennart Elfverson, f. i Sthm 7/4 20, student där 13/5 38. — Sven Eric Gustaf Elzvik, f. i Sthm 18/8 16, student där 16/5 36. — Carl Anders Viktor Emanuel Fahlgren, f. i Sthm 2/3 18, student där 10/6 37. — Kurt Wilhelm (Andersson) Grendin, f. i Sthm 7/8 18, student där 11/5 38, statsvetenskaplig jur. ex. där 1/11 41. — Karl Ivar Arne Grunander, f. i Sthm 28/1 18, student där 11/5 38. — Julius Hepner, f. i Beuthen, Tyskland, 29/5 1886, Abiturientenex. där 31/3 04, Referendarex. i Breslau 24/5 07, Dr. juris utr. i Erlangen 2/3 08, Assessorex. i Berlin 11/11 11. — Bengt Karl Ludvig Hjern, f. i Sthlm 17/10 18, student där 9/5 39. — Gustaf Åke Jansson, f. i Sollefteå 6/7 18, student i Uppsala 8/6 38. — Ella Karlgren, f. i Göteborg 13/12 19, student där 19/5 38. — Bengt Lindquist, f. i Sthm 23/9 18, student där 12/5 37. — Rolf Erik William Magrell, f. i New York 12/5 20, student i Sthm 25/5 38. — Sven Richard Bo Mollstedt, f. i Sthm 29/4 18, student där 19/5 37. — Gustav Sverker Palm, f. i Gävle 14/2 19, student i Sthm 10/5 37. — Kaj Gustav (Svensson) Sandart, f. i Helsingfors 11/2 15, student i Sthm 22/5 33. — Lars Adolf Olof Schoultz, f. i Sthm 9/4 19, student där 13/5 39. — Ruben Gustaf Thelander, f. i Algutsboda förs. Kronobergs l. 21/8 1890, student i Lund 17/6 19.

PERSONALNOTISER. 351    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1943 avlagts
 

vid Uppsala universitet

d. 15 december av:
 

    Erik Anders Sigfrid Forslund, gotl., f. i Söderbärke förs. Kopparbergs l. 15/2 15, student i Visby 3/6 36;
 

vid Lunds universitet

d. 1 oktober av:
 

    Brita Arvidsdotter, smål., f. i Jokkmokks förs. Norrbottens 1. 20/8 20, student i Lund 26/5 39;
 

d. 30 oktober av:
 

    Per Jakob Östen Falken, krist., f. i Kristianstad 6/2 18, student där 12/6 36;
 

d. 15 december av:
 

    Thomas Fritiof Dahlén, västg., f. i Göteborg 27/10 17, student i Eskilstuna 11/6 37. — Göran Yelverton Tegner, smål., f. i Växjö 19/9 19, student där 9/6 38;
 

vid Stockholms högskola

d. 15 september av:
 

    Tyra Linnea Jonsson, f. Styrelius, f. i Tungchow, Kina, 7/2 16, student i Sthm 15/5 36;
 

d. 15 december av:
 

    Inga Margareta Bratt, f. i Norrköping 29/12 19, student i Sthm 8/5 39. — Hans Pehrson, f. i Solna förs. Stockholms l. 23/6 16, student i Sthm 10/6 37.
 

Sammanfattning.

 uppsalalundstockholms:a
juris kandidatexamen20154176
statsvetensk. jurid. ex.1438
s:a21194484