SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

 

    1943.
    885. Lag 17 dec. 1943 om ändring i utlänningslagen d. 11 juni 1937 (nr 344) (jfr SvJT 1944 s. 153).
    905. KK 22 dec. 1943 om ändring i vissa delar av kung. d. 28 sept. 1928 (nr 382) med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet
    911—914. Arbetsordningar 22 dec. 1943 för hovrätterna.
    915. KK. 22 dec. 1943 ang. upphävande av vissa författningar.

 

    1944.
    3. KK 8 jan. 1944 ang. behörighet till vissa befattningar vid rådhusrätt (se SvJT 1944 s. 88 och 184).
    5. KK 14 jan. 1944 med vissa bestämmelser rörande telegraf-, telefon- och andra svagströmsledningar.
    10. KK 8 jan. 1944 om skyddsplacering av varuförråd m. m.
    15. KF 21 jan. 1944 ang. tillstånd för vissa trafikutövare att i beställningstrafik utföra transporter av ved m. m.
    18. KK 21 jan. 1944 ang. kristillägg under första kvartalet 1944.
    32. KK 4 febr. 1944 med tillämpningsföreskrifter till förordn. d. 13 dec. 1940 (nr 1000) om allmän omsättningsskatt.

E. Bz.