PERSONALNOTISER. 495    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna var i april 1944 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
 

Svea Hovrätt.
Första huvudavdelningen.
 

    Hovrättsrådet Wikanders div.: Hovrättsråden H. Wikander, ordf., och P. Poss*, v. ordf., assessorn R. Svensson samt adjungerade ledamoten K. Sidenbladh.
    Hovrättsrådet Leijons div.: Hovrättsråden H. Leijon, ordf., och S. Bjurner, v. ordf., assessorerna G. Rådström och C. Carlon*.
    Hovrättsrådet Bergendals div.: Hovrättsråden E. Bergendal*, ordf., K. Hedström, v. ordf., och S. Afzelius samt assessorerna N. Jansson och I. Ahlström.
    Hovrättsrådet Rosengrens div.: Hovrättsråden A. Rosengren, ordf., E. Hörstadius*, v. ordf., och E. Zethelius samt assessorerna J. Prom och G. von Euler.
    Hovrättsrådet Drangels div.: Hovrättsråden E. Drangel, ordf., G. Hagendahl, v. ordf., och E. Thomasson, assessorn R. Pihl samt adjungerade ledamoten L. Munck af Rosenschöld.
    Hovrättsrådet Lamms div.: Hovrättsråden K. Lamm, ordf., A. Staël von Holstein, v. ordf., och T. Boye*, assessorn I. Weidenhaijn samt adjungerade ledamoten S. Nordell.
 

Andra huvudavdelningen.
 

    Hovrättsrådet Johanssons div.: Hovrättsråden A. Johansson, ordf., B. Scherdin*, v. ordf., S. E. Björklund och F. Hägglund, assessorerna N. Joachimsson och S. Löwenhielm samt adjungerade ledamoten K. Ericsson.
    Hovrättsrådet Aastrups div.: Hovrättsråden P. Aastrup, ordf., S. Ström, v. ordf., B. Thuresson och H. Bennich* samt assessorn Å. Thorell.
 

Krigshovrätten.
 

    Hovrättsråden A. Johansson, ordf., och S. E. Björklund, v. ordf., krigshovrättsrådet G. Aquilon*, assessorn S. D. Sanne samt adjungerade ledamöterna S. Källén, S. Lindquist och S. Schreiber.
 

Göta hovrätt.
 

    I div.: hovrättsråden B. Palmgren, ordf., O. G. Lundin, v. ordf., och E.  Ahlgren, assessorerna O Östberg* och C.-I. Lefwander.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., och N. Brodén*, assessorn B. Widegren samt adjungerade ledamoten B. N:son Dag.
    III div.: hovrättsråden O. Löthner, ordf., E. Ekstedt, v. ordf. och S. Wildte, assessorn S. Ekblom* samt adjungerade ledamoten T. Ahlgren.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., J. Olsson, v. ordf., och E. Täcklind, assessorn Y. Söderlund* samt adjungerade ledamoten N. Baumgardt.
 

    Hovrätten över Skåne och Blekinge.1
 

    I div.: hovrättsråden G. Nilsson*, ordf., S. Rönnquist, v. ordf., och G. Ekström samt adjungerade ledamöterna H. Andersson, G. Rosenqvist och S. Pontén.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., och A. Herrlin, assessorn A. Lüzell (med prof. Åke Malmström som vikarie under tre veckor) samt adjungerade ledamöterna assessorn i Malmö rådhusrätt L. E. Holmberg, W. Gripmark och I. Bodewall.
    Hovrätten för Övre Norrland.
    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., och B. Koch*, assessorerna B. Kjellin, S. Tobieson och A. Fallenius.

 

1 Under en månads tid framåt från 8 maj arbetar hovrätten på tre divisioner: I div. hrr Nilsson, Rönnqvist, Holmberg, Rosenqvist och Pontén, med A Bruzelius som referentfiskal; II div. hrr Backman, Herrlin, Andersson, Gripmark och I. Bladh; III div. hrr Lundquist, Ekström, Lüzell och Bodewall, med Y. Linder som referentfiskal.