496 PERSONALNOTISER.    Stockholms Rådhusrätt.I april 1944 äro vid rådhusrätten fast anställda å extra ordinarie stat följande jurister, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning vid rådhusrätten och första assessorsförordnandet):
    Förste amanuenserna (vice assessorerna) G. A. Askergren, 31, 34, 34; S. Lind, 33, 33, 35; F. Trägårdh, 33, 36, 37; W. von Schéele, 33, 36, 37; C. Sandblom, 32, 35, 36; G. Masreliez, 33, 33, 37; B. Lännergren, 34, 34, 36; L. Sandwall, 34, 35, 36; P. O. Heurlin, 35, 35, 37; G. Grabe, 35, 35, 37; E. Björkman, 34, 37, 38; R. af Klintberg, 35, 35, 37; förste amanuensen G. Almling, 36, 36, 37; amanuenserna H. Lundberg, 36, 37, 38; A. Lindencrona, 34, 37, 38; H. Engfeldt, 36, 36, 38; H. Ljungström, 36, 36, 38; Ingrid Gärde Widemar, 36, 36, 38; L. Nordman, 36, 36, 38; H. Kling, 38, 38, 39; I. Ågren, 38, 38, 39; K. G. Linnander, 37, 38, 39; Å. Asp, 39, 39, 40; N. Gynne, 39, 39, 40.
    Vidare tjänstgöra vid rådhusrätten följande jurister såsom domareaspiranter för vinnande av utbildning, motsvarande tingsutbildningen vid domsagorna, samt i förekommande fall fortsatt utbildning, nämligen:
    med fast aspirantarvode å extra stat (turordning ej fastställd) extra notarierna K. E. Skarvall, 39, 39, 42; C. Böre, 40, 40, 42; G. Liljedahl, 38, 39, 41; N. O. Lilliehöök, 40, 40, 42; S. Hiljding, 39, 40, 42; H. Winberg, 41, 41, 42 (tjl); Ingrid Hökerberg, f. Ljungstorp, 41, 41, 42 (tjl.); Elin Lauritzen, f. Paues, 40, 41, 43 (tjl.); Maja-Britta Wiklund, 41, 41, 42; G. Eberhardt, 41, 41, 42; L. Sjunnesson, 41, 41, 42; G. Smith, 41, 41, 42; Rakel Rhodin, 41, 41, 43; N. E. Åqvist, 41, 41, 43; G. Timelin, 42, 42, 43; O. Trulsson, 42, 42, 43; L. Zacharias, 42, 42, 43; E. Söderquist, 42, 42, 43; F. von Schéele, 41, 42, 43; B. Ekestaf, 42, 42, 43; A. Klintberg, 42, 42, 43; G. Petrén, 42, 42, 43; S. Sandell, 42, 42, 43 (tjl.); A. Ballé, 42, 42, 43; K.-E. Cruse, 42, 42, 43; D. Glück, 42, 43, 43; P. Westerlind, 41, 43, 43; T. Svensson, 42, 42; O. Wetterlundh, 41, 41, 44; Å. Lundberg, 42, 43, 44; C. J. Rappe, 43, 43; C. Horn af Rantzien, 42, 42, 44; R. Thorell, 42, 42; P. Bratt, 42, 42, 44; T. Kihlstedt,
    42, 43, 44.
    Övriga domareaspiranter (de äldre avlönade genom vikariatsförordnande å aspiranttjänst, de yngre genom kvartalsgratifikationer i mån av tillgång; turordning ej fastställd) extra notarierna H. Tibbling, 40, 41, 43; Dagmar Jägerstad, f. Bruno, 41, 41; F. Östergren, 41, 43, 44; G. Brattne, 43, 43, 44; F. Winroth, 41, 44; R. Zacharias, 43, 43; S. Forsheim, 43, 43; S. O. Humble, 42, 43; A. Öberg, 42, 43; C. Malmgren, 43, 43; Maj Roman, 43, 43; K. G. Grönhagen, 43, 43; Gunnel Agvald, f. Widegren, 41,43; Ella Karlgren, 43, 43; R. Magrell, 43, 44; N. Örtegren, 43, 44; G. Kahm,
    43, 43; B. Nordenhök, 42, 42; Dagmar Sjöborg, 43, 43; E. Berggren, 43, 43; S. Kjellgren, 44, 44; G. Bergqvist, 44, 44; S. Hammar, 41, 44; L. Nordvall, 44, 44; C. G. Gyllenhaal, 44, 44.
    Härjämte finnas vid rådhusrätten inskrivna ett antal extra notarier, som av olika anledningar icke äro i tjänstgöring. Här nedan angivas de som åtnjuta ledighet för militärtjänst och förty kunna antagas inom en nära framtid återinträda i tjänst: U. Elsell, 43, 43; F. Lettström, 43, 43; B. Alderin, 43, 43; S. Aminoff, 43, 43; J. H. Löfberg, 43, 43; S. Elzvik, 43, 43; O. Schager, 43, 43; A. Grunander, 43, 43; S. Almling, 44, 44; G. Nystedt, 44, 44.
    Av rådhusrättens ordinarie och extra ordinarie personal voro den 1 april 1944 följande personer tjänstlediga för nedan angivna andamål: assessorerna H. Bruce (skolutredningen), H. Hector (ungdomsbrottslighetsutredningen), vice assessorn E. Björkman (bränslekommissionen), amanuenserna A. Lindencrona (t. 1. kanslisekr. i kommunikationsdep.), Ingrid Gärde Widemar (utredning för svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté), H. Kling (militieombudsmansexp.), K. G. Linnander (livsmedelskommissionen) och N. Gynne (hyresrådet).
    Under våren 1944 har vid rådhusrätten organiserats en extra avdelning, vilken liksom rådhusrättens övriga avdelningar arbetar på fyra rotlar. Avdelningen handlägger varje vecka allmänna brottmål under två sessioner och trafik- och kristidsmål under två sessioner.
 

R. Kg.