Framställningen saknar detaljerade hänvisningar till de olika ställen i urkunderna, på vilka de särskilda uppgifterna stöda sig, men detta har väl sin förklaring i syftet att göra den mera lättläst.
    Vad anmälaren här framhållit såsom erinringar mot Nordlanders skrift kan emellertid ej undanskymma det faktum att häftet måste betecknas som ett givande bidrag till vår kännedom om rättskipningen i Norrland under 1500-talet. Författarens ovan angivna uttalande angående tingsställenas förläggning utomhus rättfärdigar f. ö., om det håller streck, ensamt för sig det arbete hela häftet kostat.

Brottsligheten år 1941. Sveriges officiella statistik. Rättsväsen. Av statistiska centralbyrån. Sthm 1943. VI + 12 + 38 s.

   Antalet dömda personer, som under år 1940 gick tillbaka något i jämförelse med föregående år, ökade på nytt under år 1941. Hela antalet sakfällda uppgick till 143,849, varav 17,103 kvinnor. Kvinnornas procentuella andel i brottsligheten har därmed nått sin hittills största höjd, eller 13.1 procent av männens brottslighet.
    Ett alldeles speciellt intresse synes det värt att ägna frågan om kriminalitetsförändringarna i olika åldersgrupper. Med hjälp av en av tabellerna, som uppger antalet för straffregisterbrott dömda (huvudsakligen frihetsstraff, villkorliga eller ovillkorliga, eller andra frihetsberövande åtgärder) och under utnyttjande av folkmängdsuppgifterna i »Befolkningsrörelsen», en annan av statistiska centralbyråns publikationer, har den som skriver dessa rader ställt samman följande tabell av vilken kan utläsas förändringarna i brottslighetstalen inom olika åldersgrupper.

 


Ålder
1938 1941
Absoluta tal
Absoluta tal

15—18

{M 945 5,6 1,526 10,2
{K 114 0.7 239 1.6

18—21
{M 807 4.9 1,284 7.6
{K 106 0.7 211 1.3

21—25
{M 912 4.2 1,454 6.8
{K 110 0.5 222 1.1

25—30
{M 891 3.1 1,195 4.3
{K 62 0.2 147 0.5

30—40
{M 1,216 2.4 1,550 2.9
{K 65 0.1 73 0.2

40-50
{M 615 1.5 716 1.7
{K 44 0.1 73 0.2

50—ω
{M 338 0.5 375 0.5
{K 28 0.03 35 0.04

Man kan ju först ägna någon uppmärksamhet å det kända fenomenet, att den kriminella aktivteten - åtminstone så långt den kan avläsas i krimi-

43—447004. Svensk Juristtidning 1944.