Krigsdomarna. K. M:t har 15 juni 1944 till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Stockholms luftvärnsregemente, Roslagens flygflottilj och Svea flygflottilj till utgången av år 1945 förordnat rådmannen i Stockholm Carl Fredrik Sandell.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 30 juni 1944 medgivit, att biträdande vattenrättssekreterare må vara anställd vid Norrbygdens vattendomstol under senare halvåret 1944 och vid Österbygdens vattendomstol under sammanlagt högst fyra månader av budgetåret 1944/45 å tid som vattenöverdomstolen äger bestämma.

 

 

Vikarierande domare och rättsbildad, biträdande personal i domsagorna år 1943.1

 

Svea hovrätt.
Stockholms län.


    Norra Roslags domsaga: Vik. domare Gösta Grevillius, f. 16, J. K. 40; 22/11—16/12. — 1 not. Bror Ragnar Winsnes, f. 16, J. K. 39; 1/1—7/1. — Erik Olof Lundblad, f. 16, J. K. 41; 8/1—30/6 (tn. fr.1/7).— 2 not. Anders Rudolf Schager, f. 14, J. K. 39; 1/1—30/6 (asp. fr. 1/7).— Hans Åke Bohman, f. 16, J. K. 41; 8/1—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7).— Karl Axel Gunnar Andersson, f 15, J. K. 42; 1/2—30/6 (asp. 1/7—30/9).
    Mellersta Roslags: 1 not. Lennart Albert Ölund, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/7). — 2 not. Birger Emanuel Rosén, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tore Gunnar Samuel Ahlford, f. 11, J. K. 42; 29/1—20/4 (tn fr. 13/7). — Asp. Karl Olof Julius Persélius, f. 18, J. K. 43; 13/7—24/11 (1/3 samt fr. 25/11).
    Stockholms läns västra: Vik. domare Sven—Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; allm. smtr 21/1. — Gunnar Wessman, f. 15, J. K. 38; 4/2—1/3. — Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34; 4/4—30/6. — 1 not. Seth Carl Erik Torwald Hesser, f. 17, J. K. 39; 1/1—30/4. — Carl—Åke Gustafsson, f. 14, J. K. 40; 1/5—30/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Gustav Thornstedt, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Fritz Gustaf Jacob af Petersens, f. 18, J. K. 42; fr. 1/7 (1/1). — Göran Carl Gösta Siljeström, f. 20, J. K. 42; fr. 12/11 (1/1, asp. 1/10). — Ö v r. Bengt Johan Rudolfsson Grönquist, f. 18, J. K. 43; 29/3—30/4. — Hans Gösta Landelius, f. 18, J. K. 43; 30/5—11/10.
    Södra Roslags: Vik. domare Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; 1/12, 2/12, 4/12—7/12. — Per Bergsten, f. 13, J. K. 37; 3/12. — Bengt Axel Wilhelm Petri, f. 13, J. K. 35; ranns. — Chef för inskrivningsavd. Johan Ruben Oswald Ljungwald, f. 94, J. K. 21; 1/1—30/6 (särsk. inskrivn. domare fr. 1/7). — Sekr. Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6 (tingsdom. fr. 1/7). — Kjell Arne Ericson, f. 09, J. K. 33; 25/2—1/4. —Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; 1/5—22/6.— Tingssekr. Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7. — Jakob Olov Lindhagen, f. 16, J. K. 39; 1/7—10/8

 

1 Med denna förteckning avslutas SvJT:s alltsedan år 1926 årligen återkommande redovisning av arbetskrafterna på domarkanslierna, sedan det gamla systemet med häradshövdingarnas »rättsbildade biträden» nu avlösts av ett system med helt statsanställda tjänstemän. - Förkortningen tn = tingsnotarie.

708 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.(2 not. 1/1, 1 not. 12/1). — 1 not. Axel Birger Åke Lindstedt, f. 15, J. K. 38; 1/1—30/6. — Bengt Ericson—Lindahl, f. 16, J. K. 40; 1/1—12/1. — Bengt Albert Hugo Bohman, f. 15, J. K. 40; 2/3—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Karl Gunnar Hansson, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7).— Rut Alfhild Elena Nilsson, f. 13, J. K. 40; 12/1—30/6 (1/1, tn. 1/7—1/10). — Carl Werner Emil Rhedin, f. 16, J. K. 41; 15/1—22/4 (1/1, 23/4—30/6, tn. fr. 1/7). — Reinhold Bergström, f. 14, J. K. 41; 2/3—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Tings n o t. Carl Börje Wickman, f. 17, J. K. 42; fr. 1/7 (1/1). — Carl Åke Hedqvist, f. 18, J. K. 42; fr. 1/10 (1/1). — Asp. Bengt Edgar Ewerlöf, f. 17, J. K. 43; fr. 1/7. — Sune Sundius, f. 17, J. K. 43; fr. 1/7. — Sten Walo Finné, f. 18, J. K. 43; 1/7—1/10. — Sven Gustaf Sigurd Sigurdsson, f. 17, J. K. 43; fr. 1/8. — Anne—Marie Bergfeldt, f. 18, J. K. 43; fr. 1/10. — Övr. Arvid Gustaf Michael Hernmarck, f. 18, J. K. 42; 1/1—23/2. — Curt Helander, f. 20, J. K. 42; 1/1—20/2. — Oskar Anders Folke Fröberg, f. 10, J. K. 42; 1/1—31/3. — Clas Hampus Edgardh, f. 13, J. K. 42; 5/2—4/8. — Birger Gustaf Lennert Simonsson, f. 18, J. K. 42; 1/1—31/7. — Wiliam Josef Natanael Leth, f. 11, J. K. 41; 1/1—4/2.
    Sollentuna och Färentuna: Vik. domare Carl Gunnar Wessman, f. 15, J. K. 38; ranns 15/7. — Sekr. Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6 (tingsdom. fr. 1/7). — 1 not. Sven Hallgren, f. 16, J. K. 40; 1/1—29/3. — Torkel Göransson, f. 14, J. K. 40; 30/3—13/5 (2 not. 14/5—30/6, tn. 1/7—16/9).—Hans Bylin, f. 10, J. K. 39; 14/5—30/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Adin, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 — Ove Hamberg, f. 14, J. K. 40; 1/3—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Åke Blom, f. 15, J. K. 41; 26/3—30/6 (1/1, tn. 1/7—15/11). — Karl Erik Högner, f. 15, J. K. 41; 29/3—19/4 (1/1 samt 20/4—30/6, tn 1/7—31/10). —Ti n g s n o t. Bengt Nilson, f. 10, J. K. 41; fr. 1/7 (1/1). — Jöns—Gunnar Nilsson, f. 16, J. K. 41; fr. 1/7 (1/1). — Henrik Hessler, f. 18, J. K. 42; fr. 14/7 (1/1) — Börje Villard, f. 17, J. K. 42; fr. 1/7. — Asp. Bertil Molander, f. 19, J. K. 43; fr. 15/11 (25/5). — Lars—Erik Tillinger, f. 19, J. K. 43; 20/7—2/8 (31/5 samt fr. 3/8). — Praktikant Hans Frödin, f. 17, J. K. 42; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sten Breitholtz, f. 15, J. K. 42; 1/1—30/6. — Claes Nyman, f. 18, J. K. 42; 1/1—9/5.
    Södertörns Bitr. domare Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29; 1/1—30/6 (tingsdom. 1/7—22/8). — Tingsdom. Nils Oskar Dillén, f. 00, J. K. 23; J. D. 33; fr. 23/8. — Särskild inskriv n. domare Nils Rudolf Piehl, f. 92, J. K. 16; fr. 25/10. — Sekr. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/6. — Tingssekr. Erland Georg Fredrik Conradi, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. Ture Gustav Styrenius, f. 07, J. K. 39; 1/1—8/30. — Johan Sigge Lilliehöök, f. 12, J. K. 40; 9/3—30/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Anders Roswall, f. 13, J. K. 40; 1/1—1/2. — Ove Bertil Pertelius, f. 12, J. K. 40; 1/1—8/3. — Gustaf Hoff, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—3/11). — Lars Gösta Belfrage, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7, särsk. inskrivn.dom. 1/7—30/9). — Johan Kleen, f. 13, J. K. 41; 8/6—30/6 (tn. fr.1/7). — Gustaf Lindenbaum, f. 15, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7).— Sven Anders Larsson, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7, särsk. inskrivn.dom.1/10—24/10). —Lars Erik Ohlsson, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Nils Johan Sture Ekesiöö, f. 15, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Claës Augustin Uggla, f. 16, J. K. 42; 1/7—12/11 (1/1). — Sven Peter Troili, f. 09, J. K. 42; fr. 1/11 (1/1). — Gösta Arne Emthén, f. 17, J. K. 42; fr. 1/7 (4/5). — Asp. Folke Lyberg, f. 15, J. K. 43; fr. 1/7 (2/2). — Karl Ernst Lennart Wahlén, f. 22, J. K. 42; fr. 15/9 (1/1). — Nils Otto Roland, f. 15, J. K. 42; 24/9—25/10 (8/1). — Olof Schager, f. 17, J. K. 43; fr. 25/9 (11/3). — Rune Hermansson, f. 17, J. K. 43; 1/7—1/11 (21/4). — Övr. Lars Torbjörn Welamsson, f. 21, J. K. 42; 1/1-—8/4.
 

Uppsala län.
 

    Uppsala läns södra: Sekr. Ragnar Adolf Victor Adde, f. 10, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Stina Sara Therèse Falk, f. 14, J. K. 39; 1/3—30/6 (tingssekr. 1/7—6/7). — 1 not. Carl Johan Hilding Wellander, f. 16, J. K. 40; 1/1—18/3. — Axel Gilbert Adolf Hamilton, f. 14, J. K. 39; 1/5—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—10/9). — Erik Richard Skiöld, f. 17, J. K. 39; 19/3—30/4 (1/1, 2 not. 20/1 samt 1/5, tn. fr. 1/7). — 2 not. Nils Tore Åkhagen, f. 15, J. K. 42; 1/1—21/2 (22/2—17/6) tn. 10/9—23/12). — Alvar Fredrik Axel Nelson, f. 19, J. K. 41; 22/2—30/6

RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943. 709(1/1, tn. fr. 1/7). — Carl Fredrik Aleman, f. 11, J. K. 42; 19/3—31/3 (1/1 samt 1/4—22/5). — Ernst Arvid Ancker, f. 19, J. K. 42; 1/4—30/6 (1/1 samt 1/5, asp. fr. 1/10).
— Tingsnot. Axel Gerhard Hugo von Heidenstam, f. 18, J. K. 43; fr. 23/12 (8/4 samt 1/7). — Asp. Lars Johan Wellander, f. 18, J. K. 43; 1/7—10/7 (1/6 samt fr. 11/7). — Gunnel Elisabeth Engströmer, f. 21, J. K. 43; 16/8—31/8 (1/6 samt fr. 1/9).
    Uppsala läns norra: Sekr. Per-Erik Furst, f. 13, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Erik Lennart Falk, f. 09, J. K. 38; 1/1—21/1. — Tingssekr. Stina Sara Therèse Falk, f. 14, J. K. 39; 22/7—7/9. — 1 not. Sven—Olof Lundén, f. 17, J. K. 40; 1/1—10/5 (tn. 19/8—26/8). — Per Axel Thorsten Hultman, f. 18, J. K. 42; 11/5—30/6 (1/1, 2 not. 29/3, tn. fr. 1/7). — 2 not. Erik Gustaf Erland Anners, 16, J. K. 41; 1/1—28/3 (tn. 25/7—25/9). — Sten John Gustaf Rudholm f. 18, J. K. 42; 11/5—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Asp. Fredrik Wahlund, f. 19, J. K. 41; 14/7—24/9 (24/5 samt fr. 25/9). — Nils Sven Ersman, f. 18, J. K. 43; 23/9—30/9 (31/3 samt 1/10—5/12). — Eva Westman, f. 19, J. K. 43; 14/7—24/7 (28/6 samt 25/7—30/9). — Praktikant Nils Anders G:son Holmgren, f. 17, J. K. 43; fr. 21/9. — Övr. Eva Henriette Killander, f. 18, J. K. 42; 1/1—3/1. — Gunnar Ivan Atmer, f. 18, J. K. 42; 23/2—20/3. — Erik Englund, f. 20, J. K. 43; 1/3—10/3.
 

Södermanlands län.
 

    Nyköpings: Fastighb. Stina Sara Therese Falk, f. 14, J. K. 39; 8/1—6/2. — 1 not. Stig Nordenskjöld, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6. — 2 not. David Glück, f. 19, J. K. 42; 1/2—1/4. — Folke Sven Blomdahl, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7) — Göran Lennart Hansson, f. 18, J. K. 41; 1/4—30/6 (tn. fr.1/7). — Asp. Johan Oscar Vidman, f. 18, J. K. 43; fr. 1/7. — Praktikant Johan Claës Waldemar Palme, f. 17, J. K. 43; fr. 1/10.
    Oppunda och Villåttinge: Sekr. Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Johannes Otto Vilhelm Ehrenskjöld-Nordström, f. 14, J. K. 39; 1/1—30/6. — Folke Palmér, f. 17, J. K. 40; 12/4—30/6. (2 not. 1/1). — 2 not. Dick Guy Kenneth Prytz, f. 13, J. K. 39; 1/1—14/3. — Oskar Sigvard Valentin Mejegård, f. 18, J. K. 41; 12/4—30/6 (8/4, tn. fr. 1/7). — Staffan Richard Pontus Sjögreen, f. 17, J. K. 41; 15/3—306 (1/1, tn fr. 1/7). — Tings not. Jan—Olof Tengwall, f. 18, J. K. 43; fr. 16/11 (15/5, asp. 1/7). — Övr. Hans Styrbjörn Gärde, f. 20, J. K. 43; fr. 25/6.
    Livgedingets: 1 not. Knut Anders Åke Simonsson, f. 14, J. K. 41; 1/1—31/3. — Stig Tore Bjerre, f. 11, J. K. 40; 1/4—30/6 (tn. 1/7—31/8). — 2 not. Oskar Sigvard Valentin Mejegård, f. 18, J. K. 41; 1/1—3/1. — Nils Allan Svensson, f. 18, J. K. 41; 4/1—3/4 — Paul William Wilson, f. 10, J. K. 39; 1/2—28/2. — Torsten Kjell Hugo Engelberth, f. 13, J. K. 42; 1/3—30/6 (1/1, tn. fr. 1/9). — Tingsnot. Carl Gustaf Wijk, f. 18, J. K. 42; fr. 1/7 (1/3). — Torkel Per Herman Karlin, f. 11, J. K. 41; fr. 18/12 (7/5).
 

Gotlands län.
 

    Gotlands: 1 not. Lennart Lilja, f. 11, J. K. 39; 1/1—30/6. — 2 not. Stig Ralph Ralfe, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Per Ernst Kourtzman, f. 14, J. K. 42; 1/1—19/3. — Stig Erik Osman Nylander, f. 14, J. K. 42; 20/3—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 1/9). — Asp. Birgit Vilhelmina Ålander, f. 20, J. K. 43; fr. 5/7 (7/6).
 

Värmlands län.
 

    Östersysslets: 1 not. Hans Hjalmar von Oelreich, f. 17, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Ivan Olof Wallenberg, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Bror Christian Reinhold Geijer, f 18, J. K. 42; fr. 16/8 (2/5).
    Mellansysslets: Vik. domare Carl Gunnar Wessman, f. 15, J. K. 38; 1/1—31/1. — 1 not. Birger Hermanson, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—15/11). — Bo Adin, f. 14, J. K. 40; 1/3—31/3. — 2 not. Sven Gustav Lennart Karlson, f. 18, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr.1/7). — Karl Valter Bengt Arvid Edlund, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 20/7). — Ernst Magnus Forsberg, f. 12, J. K. 43; 1/3—3/4 (18/2). — Lars Johan Dalgren, f. 18, J. K. 42; 8/4—23/4 (1/4 samt fr. 23/4). — Asp. Nils Olof Ernst Elfinan, f. 14, J. K. 42; fr. 20/7 (1/1).

710 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.    Södersysslets: 1 not. Helge Valter Karlmark, f. 12, J. K. 39; 1/1—1/6 (tn. 1/7—31/8). — Nils Johan Hörjel, f. 17, J. K. 41; 1/3—31/2 (2 not. 20/1 samt 1/4, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Svenolov Jacobson, f. 19, J. K. 42; fr. 24/12. — Asp. Ingeborg Emma Sofia Brodin, f. 17, J. K. 43; 10/9—30/9.
    Nordmarks: 1 not. Paul Ingmar Lidbeck, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—15/8).— 2 not. Yngve Helmer Andersson—Agnred, f. 11, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Eva Cecilia Adler—Andersson, f. 16, J. K. 43; fr.
    1/7 (21/6).
    Jösse: Vik. domare Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29; 21/7—27/7, ranns. 6/8. — 1 not. Karl Erik Högner, f. 15, J. K. 41; 1/1—28/2 (2 not. 1/3—5/3). — Erik Gunnar Westlund, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6. — 2 not. Olof Torsten Knutsson Lindgren, f. 12, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Vilhelm Tobias Hedenskog,, f. 13, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Eric August Kihlgren, f. 15, J. K. 42; 1/1—11/3 (tn. 22/7—9/9, asp. fr. 10/9). — Asp. Stig Gunnar Ivarsson Persson, f. 18, J. K. 43; 1/7—13/10 (fr. 14/10).
    Fryksdals: Vik. domare Karl Vilhelm Elof Sohlberg, f. 13, J. K. 38; 13/5—12/6. — 1 not. Carl—Erik Odelberg, f. 14, J. K. 40; 1/1—21/1 (2 not. 22/1—10/2). — Sven Albert Blomberg, f. 15, J. K. 40; 1/1—9/5. — Viktor Alvar Bernhagen, f. 14, J. K. 39; 10/5—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Bert Thure de Woul, f. 18, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7).
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Stig Åke Witzell, f. 12, J. K. 40; 1/1/ —3/1. — Folke Nyquist, f. 18, J. K. 41; 4/1—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—25/8). — 2 not. Knut Hilding Artur Hermanson, f. 11, J. K. 42; 4/1—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Ernst Magnus Forsberg, f. 12, J. K. 43; fr. 26/8 (8/4, asp. 1/7). — Asp. Lars Olof Gräslund, f. 17, J. K. 43; fr. 1/7 (1/6).
 

Örebro län.
 

    Östernärkes: 1 not. Carl Olof Sandström, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/4. — Bengt Lindeblad, f. 18, J. K. 40; 4/1—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—30/9). — 2 not. Sven Hjalmar Mårten Braun, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Eva Henriette Killander, f. 18, J. K. 42; 4/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Gunnar Ivan Atmer, f. 18, J. K. 42; 15/4—30/6 (1/7 samt 21/7, asp. 19/7, tn. fr. 12/12).
    Västernärkes: Vik. domare Björn Bernhard, f. 14, J. K. 37; ranns. 14/8. — Sekr. Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/6. — Tingssekr. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. Sven Olof Fredrik Åmark, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/10). — 2 not. Gunnar Anton Moore, f. 16, J. K. 41; 1/1—17/1. — Carl—Olof (Ola) Ellwyn, f. 17, J. K. 42; 18/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Hans Henrik Hjalmar Åhrberg, f. 19, J. K. 42; 25/2—28/2 (26/1, asp. 1/7, tn. fr. 1/9). — Asp. John Lennart Palmér, f. 17, J. K. 43; fr. 16/12.
    Nora: Sekr. Carl—Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Elis Hilding Gösta Elander, f. 12, J. K. 38; 1/1—30/3. — Tingssekr. Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 36; 2/8—1/10. — 1 not. Olof Arvid Gustaf Moberger, f. 18, J. K. 41; 1/5—27/6. — Stig Nellfrid Ernhard, f. 08, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Johan Carl Edvard Wellander, f. 18, J. K. 42; 1/2—2/4 (2 not. 1/1, asp. 1/7 samt fr. 11/10, tn. 4/10). — 2 not. Jan Alvar Oldin, f. 20, J. K. 42; 2/2—3/4 (4/4—°9/5). — Asp. Knut Ludvig Emanuel Wijkmark, f. 17, J. K. 42; fr. 10/11.
    Lindes: Vik. domare Lars Bertil Simonsson, f. 16, J. K. 40; 30/7—14/8. — 1 not. Thorsten Albert Rosenberg, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—24/10). — Per Ulf Lindqvist, f. 17, J. K. 42; 1/4—30/4 (1/1, 2 not. 5/3 samt 1/5—30/6). — 2 not. Klas Gunnar Vilhelm Engqvist, f. 13, J. K. 41; 1/1—4/3. — Asp. Bengt Alstermark, f. 15, J. K. 42; fr. 1/7 (27/4). — Gunnar Sigurd Stridsberg, f. 18, J. K. 43; fr. 1/9.
 

Västmanlands län.
 

    Västmanlands mellersta: Vik. domare Erik Lennart Falk, f. 09, J. K. 38; 14/4—22/4 (sekr. 1/5—30/6). — Martin Carl Alfred Lindheimer, f. 98, J. K. 23; 8/7—14/7, 17/7—19/7. — Dag Gösta Hilding James Ouchterlony, f. 10, J. K. 38; 13/7, 16/7. — Jerker C:son Victor, f. 10, J. K. 33; ranns. 25/8, 30/8, 6/9, 13/9, 1/11, 14/12. — 1 not. Stig Gunnar Rudberg, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6. — 2

RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943. 711not. Bengt Vilhelm Hult, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Bengt Per Ivar Rönnqvist, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Bengt Hugo Girell, f. 19, J. K. 43; 10/11—14/11 (1/4, asp. 1/7 samt fr. 15/11). — Asp. Klas Axel Robert Nydahl, f. 20, J. K. 43; fr. 10/11.
    Västmanlands västra: Sekr. Thord Sigurd Melin, f. 13, J. K. 38; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—27/8). — Tingssekr. Karl Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. Nils Peter Westerlind, f. 17, J. K 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/9). — Arvid Sten Ohlson, f. 13, J. K. 41; 25/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—19/8). — 2 not. Lars Gunnar Styrbjörn Edstam, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (1/7, tn. fr. 19/7). — Asp. Sverker Olav Lien, f. 20, J. K. 43; fr. 21/8.
    Västmanlands östra: 1 not. Robert Kempff, f. 14, J. K. 41; 15/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Ulf Selander, f. 16, J. K. 41; 15/1—30/6 (tn. fr. 1/7).
    — Tingsnot. Sture Ohring, f. 14, J. K. 42; fr. 20/8 (2/1).
 

Kopparbergs län.
 

    Falu: Sekr. Nils Erik Backman, f. 15, J. K. 38; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—29/7). —  Tingssekr. Åke Gustav Mählberg, f. 13, J. K. 38; 1/7—21/11. —Gunnar Thyresson, f. 12, J. K. 38; fr. 22/11. — 1 not. Martin Charlie Percival Bratt, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/4. — Carl Georg Blomqvist, f. 15, J. K. 40; 1/5—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Carl—Anders Hallenberg, f. 19, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Anders Lennart Hallström, f. 19, J. K. 42; fr. 1/7 (27/1). — Övr. Henrik Johan Källström, f. 16, J. K. 43; fr. 10/5.
    Hedemora: Sekr. Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—30/9). — Tingssekr. Lennart af Klintberg, f. 15, J. K. 37; fr. 1/10. — 1 not. Holger Vilhelm Henrik Nordqvist, f. 12, J. K. 39; 2/2—30/6 (2 not. 1/1, tn 1/7—25/7).— Johan Lennart Wallin, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/4 (2 not. 1/5—30/6). 2 not. Tord Gunterberg, f. 16, J. K. 41; 1/1—13/3. — Arne Loheman, f. 17, J. K. 42; 2/2—30/6 (15/1, tn. fr.1/7). — Tingsnot. Ernst Christian Nathorst—Böös, f. 18, J. K. 42; fr. 16/9 (1/1, asp. 1/7). — Asp. Tore Carl Erik Lindahl, f. 20, J. K. 43; fr. 13/9.
    Västerbergslags: 1 not. Nils Gustaf Åke Lundström, f. 13, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—11/12). — Gunnar Emanuel Rosenqvist, f. 14, J. K. 41; 31/3—10/5 (2 not. 1/1 samt 11/5, tn. fr. 1/7). — 2 not. Jan Ture Olof Bjarme, f. 15, J. K. 41; 1/3—10/5 (1/7, tn. fr. 17/7).
    Nås och Malungs: 1 not. Lars Carl Erik Egelius, f. 17, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/8). — 2 not. Bertil Hjalmar Teodor Sylwan, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Hans Dahlin, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 20/7). — Asp. Rolf Stefan Rudhe, f. 19, J. K. 43; 23/8—ll/8. — Göran Arvid Y:son Sjöberg, f. 19, J. K. 43; fr. 12/11.
    Nedansiljans: Sekr. Arend Vilhelm Nordin, f. 14, J. K. 38; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Åke Gustav Mählberg, f. 13, J. K. 38; 1/4—13/4. — 1 not. Gunnar Gahn, f. 19, J. K. 42; 1/1—24/1 (2 not. 25/1, tn. fr. 1/7). — Einar Herlitz, f. 17, J. K. 41: 24/1—30/6 (tn. 1/7—12/10). — 2 not. Sven Ivan Brehmer, f. 19, J. K. 42; 1/1—24/1 (25/1—30/6, asp. 1/7—12/10). — Asp. Stig Egersten, f. 19, J. K. 43; fr. 1/7 (7/6). — Stig Arne Save, f. 10, J. K. 40; 1/7—26/8 (15/1).
    Ovansiljans: Sekr. Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—24/8). — Tingssekr. Björn Bernhard, f. 14, J. K. 37; fr. 25/8. — 1 not. Anders Olof Nordström, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Sven Anders Boalt, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7).
Gävleborgs län.
    Gästriklands östra: Sekr. Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Björn Olof Sigismund Garenberg, f. 15, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—24/11). — Tryggve Torsten Martin Foghelin, f. 15, J. K. 40; 11/2—3l/3. — 2 not. Bengt Olof Lemke, f. 14, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Övr. Carl—Gustav Wijk, f. 18, J. K. 42; 1/1—26/2. — Sverker Olav Lien, f. 20, J. K. 43; 12/4—31/5. — Nils Per Arne Collans, f. 16, J. K. 43; 1/6—15/7. — Lars Johan Dixelius, f. 20, J. K. 43; fr. 1/11.
    Gästriklands västra: 1 not. Dag Harald Karl Anders Freijd, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/8). — 2 not. Lennart Adolf Kjellgren, f. 13, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Olof Alvar Axén, f. 13, J. K. 38; fr. 3/10.

712 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.    Bollnäs: 1 not. Hampus Axel Fredrik Bodén, f. 17, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/9). — 2 not. Sten Karl—Fredrik Edstam, f. 16, J. K. 41; 1/1—31/5 (tn. fr. 1/10). — Åke Emanuel Löwgren, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Övr. Lars Johan Dixelius, f. 19, J. K. 43; 18/7—31/10. — Axel Åke Sundqvist, f. 20, J. K. 43; fr. 1/11.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Björn Olov Erik Rogberg, f. 11, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/9). — Louis Carl Gustaf Campanello, f. 15, J. K. 38; 1/1—26/1 (2 not. 27/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Rune Alexander Bäcklander, f. 17, J. K. 43; fr. 22/11 (1/6, asp. 1/10).
    Norra Hälsinglands: Sekr. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/8—21/8). — Tingssekr. Anders Gunnar Seldén, f. 16, J. K. 39; 16/9—10/10. — Sven—Gösta Bror Jonzon, f. 14, J. K. 37; fr. 11/10. — 1 not. Björn Lars Torkel Engström, f. 14, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—10/10). — Claes Joachim Örnmark, f. 18, J. K. 42; 19/1—7/4 (2 not. 1/1 samt 8/4, tn. fr. 1/7). — 2 not. Henric Gustaf Ludvigsson Wernstedt, f. 19, J. K. 43; 1/2—7/4 (8/4, asp. 1/7—22/7, tn. fr. 9/9). — Asp. Sten Kristian Verner Nordin, f. 13, J. K. 40; 11/10—30/11 (26/6). — Rune Hermansson, f. 17, J. K. 43; fr. 1/12.
    Västra Hälsinglands: Sekr. Carlerik Söderström, f. 13, J. K. 37; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Jan Carl Velander, f. 16, J. K. 39; 26/2—31/3 (1 not. 1/1). — 1 not. Josef Natanael William Leth, f. 11, J. K. 41; 26/2—30/6 (2 not. 5/2, asp. fr. 1/7). — 2 not. Bengt Johan Holmgren, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Carl Henric Olof Herman Nauckhoff, f. 18, J. K. 43; 10/2—30/6 (6/2, asp. fr. 1/7). — Övr. Sten Hermansson, f. 15, J. K. 43; 14/5—15/7.
 

Västernorrlands län.
 

    Medelpads västra: Tingssekr. Bengt Gustav Larsson, f. 12, J. K. 37; fr. 30/8. — 1 not. Karl Gösta Gårdö, f. 15, J. K. 40; 1/1—31/3. — Arne Viktor Urban Valdemar Thuresson, f. 14, J. K. 41; 1/4—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—19/9). — 2 not. Harald Alexandersson, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Lennart Olof Helmer Braathen Modin, f. 15, J. K. 41; 25/1—30/6 (1/1, asp. 8/7, tn. fr. 22/7). — Laila Maria Janzon, f. 19, J. K. 43; 2/4—30/6 (asp. fr. 1/7).
    Medelpads östra: Vik. domare Karl Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35; 5/3—13/3 (sekr. 14/3—30/4). — Sekr. Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingsdom. 1/7—10/8). — Tings domare Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31; fr. 11/8. — Folke Nyquist, f. 18, J. K. 41; 31/8—30/9. — Arne Viktor Urban Valdemar Thuresson, f. 14, J. K. 41; 1/10—15/12. — 1 not. Curt Arvid Waldenström, f. 15, J. K. 40; 1/1—6/6. — Karin Ingeborg Johanna Widlund, f. 17, J. K. 41; 15/2—l7/5 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — Stig Germund Sandler, f. 15, J. K. 40; 7/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—8/12). — 2 not. Sven-Erik Husberg, f. 19, J. K. 42;15/2—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7 — Tings not. Sten-Erik Styrbjörn Anderfors, f. 18, J. K. 42; fr. 9/12 (1/1, asp. 1/7). — Asp. Lars Johan Olof Ålund, f. 18, J. K. 43; fr. 9/12 (5/2).
    Ångermanlands södra: Sekr. Anders Lindstedt, f. 11, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Karl Vilhelm Elof Sohlberg, f. 13, J. K. 38; 18/6—30/6 (tingssekr. 1/7—25/7). — Tingssekr. Anders Gunnar Seldén, f. 16, J. K. 39; 26/7—15/9. — 1 not. Gustaf Lennart Hiort, f. 16, J. K. 39; 1/1—7/6. — Per Bengt Göran Sjönell, f. 17, J. K. 41; 8/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Carl Arne Häggqvist, f. 18, J. K. 42; 8/6—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Einar Tycho Vilhelm Beskow, f. 16, J. K. 40; 18/10—10/12. —— Asp. Karl Gustaf Ingvar Henkow, f. 20, J. K. 43; fr. 1/11 (1/9).
    Ångermanlands mellersta: Sekr. Gunnar Thyresson, f. 12, J. K. 38; 1/1—30/6. — Anders Gunnar Seldén, f. 16, J. K. 39; 1/4—30/6 (tingssekr. 19/7—25/7). — Tingssekr. Anders Harald Voldmar Körlof, f. 14, J. K. 36; fr. 1/7. — 1 not. Hans Arne Nikanor Löfqvist, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—8/8). — 2 not. Sven Ture Larsson, f. 11, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Gunnar Teodor Stattin, f. 15, J. K. 42; fr. 9/8 (1/1). — Övr. Bengt Axel Vilhelm Alm, f. 16, J. K. 43; fr.
    Ångermanlands västra: 1 not. Bengt Herman Laurell, f. 14, J. K. 38; 1/1—30/6 (tn. 1/7—18/7). — 2 not. Carl—Gustaf Erik Bouveng, f. 16, J. K. 42;

RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943. 7131/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Hans Erik Börje Lilieqvist, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 19/7). — Asp. Charles Henry Levin, f. 19, J. K. 43; fr. 4/9.
    Ångermanlands norra: Sekr. Jarl Fritz Harald Prom, f. 05, J. K. 32; 1/1—30/6 (tingsdom. fr. 1/7). — 1 not. Olle Oscar Gottfrid Blomquist, f. 09, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—22/8). — 2 not. Tor Staffan Larsson, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Elsa Marianne Larsson, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Åke Birger Jonner Äkebring, f. 18, J. K. 42; 3/3—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Nils Olov Johnsson, f. 17, J. K. 42; fr. 4/12 (18/1, asp. 27/8). — Asp. Sven Johan Sune Westrin, f. 17, J. K. 43; fr. 4/12 (4/5) — Övr. Johan Malte Olsson, f. 17, J. K. 41; fr. 15/6.
 

Jämtlands län.
 

    Jämtlands östra: 1 not. Rune Hörnfeldt, f. 17, J. K. 41; 1/1—11/4 (2 not. 12/4—30/6; tn fr 23/7. — Nils Anders Broberg, f. 17, J. K. 41; 12/4—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Erik Carl—Georg Lindahl, f. 18, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7, fr. 23/7). — Björn Erik Gustafson, f. 17, J. K. 42; 6/1—21/4 (fr. 3/11).
    Jämtlands norra: Sekr. Lars Joachim Wallmark, f. 12, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Lars Simonsson, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—15/7). — 2 not. Rolf Romson, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6(tn. 1/7—4/10). — Tingsnot. Folke Joel Bertrand Andrén, f. 06, J. K. 39; fr. 16/7 (1/1).— Asp. Sten Gunnar Hermansson, f. 15, J. K. 43; fr. 5/9 (15/7).
    Jämtlands västra: 1 not. Louis Hellmer Ebbe Larsson, f. 09, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—3/11). — 2 not. Sven Artur Eriksson, f. 13, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). Nils Erik Hansson, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). Ida Teresia Rogberg, f. 14, J. K. 43; 21/6—30/6 (1/7, tn. fr. 21/12).
    Härjedalens: 1 not. Trygve Egardt, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—1/9). — 2 not. Einar Emanuel Bergwall, f. 13, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Ingmar Sigurdsson, f. 11, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 17/9). — Bengt Uno Torgil Damm, f. 15, J. K. 42; 4/1—4/4 (fr. 5/4). — Asp. Hans Gösta Landelius, f. 18, J. K. 43; fr. 12/10.
 

Göta hovrätt.
Östergötlands län.
 

    Kinda och Ydre: 1 not: Knut Erik Rogerstad Lilliesköld, f. 12, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—21/8). — Ivan Reinhard Marinus Petrus Meerburg, f. 14, J. K. 39; 10/2—13/5 (2 not. 1/1, tn. 1/7—12/11). — Astrid Suzanne Nilsson, f. 19, J. K. 42; 14/5—31/5 (1/1, 2 not. 10/2 samt 1/6, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Tord Ingemar Lindqvist, f. 18, J. K. 43; fr. 1/12 (asp. 13/9).
    Folkungabygdens: Vik. domare Liss—Eric Hugo Björkman, f. 13, J. K. 36; 1 ranns. — 1 not. Gustaf Lennart Bjured, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—15/7)— — 2 not. Hans Axel Hilmerson Bergström, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Erik Bertil Hugo Lindstedt, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 16/7). — Asp. Lars Oscar Alvar Montelius, f. 17, J. K. 42; fr. 16/7.
    Aska, Dals och Bobergs: 1 not. Berndt Robert Gavrell, f. 14 J. K. 39; 1/1—24/1. — Gösta Artur Stendahl, f. 17, J. K. 41; 25/1—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—30/9). — 2 not. Gunnar Lindström, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Erik Kristoffer Järneström, f. 18, J. K. 41; 2/2 —28/2 (In 8/9—9/11). — Tingsnot. Tell Sven Gösta Mellander, f. 19, J. K. 42; fr. 10/11 (1/1, asp. 13/9).
    Bråbygdens och Finspånga läns: Sekr. Liss—Erik Hugo Björkman, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Henrik Nils Ingemar Ullveson, f. 17, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Sten Knut Arthur C:son Leijonhufvud. f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Erik Leopold Öhlén, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7).
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: 1 not. Claes Henrik Ferdinand Erwall, f. 12, J. K. 38; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/10). — 2 not. Ulf Bruno Nordlund, f. 14, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 12/7). — Bengt Lennart Thorsten Bäck, f. 16, .J. K. 42; 1/1—26/4 (27/4, tn. fr. 1/7).
    Linköpings: Vik. domare Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38; 1 ranns. — 1 not. Bengt Edvard Reuterswärd, f. 16, J. K. 39; 1/1—31/3. — Sigurd Esaias Waldenström, f. 15, J. K 39; 1/4—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—30/11).

714 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.— 2 not. Carl—Erik Wallhammar, f. 16, J. K. 40; 1/1—31/3. — Sven Olov Örtengren, f. 18, J. K. 42; 1/2—30/6 (tn. fr. 1/7). — Johan Vilhelm Christoffer Gottlieb, f. 16, J. K. 42; 1/4—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 1/11). — Anna Martha Beatrix Liljhagen, f. Bartram 1912, J. K. 40; 1/4—22/4. — Asp. Åke William Bruhn—Möller, f. 16, J. K. 43; fr. 5/12.
 

Jönköpings län.
 

    Tveta, Vista och Mo: Tingssekr. Nils Wilhelm Graneli, f. 08, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. Ingrid Maria Cederholm, f. 14, J. K. 40; 1/1—31/3. — Sven Filip Henrik Åstrand, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Carl—Göran Ljunggren, f. 16, J. K. 42; 1/4—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 31/7). — 2 not. Lars Anders Sven Leif Posselius, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/3. — Erik Gustaf Bertil Olsén, f. 19, J. K. 42; 1/4—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Bo Swartling, f. 19, J. K. 43; 1/4—30/6 (1/2). — Övr. Carl—Henrik Nauckhoff, f. 18, J. K. 42; 1/1—20/1. — Karl—Erik Bosén, f. 17, J. K. 43; 1/2—10/7.
    Norra och Södra Vedbo: Sekr. Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Arne Torselius, f. 16, J. K. 38; 1/1—22/6. — Lennart A:son Norrman, f. 13, J. K. 39; 23/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—15/9). — 2 not. Lars Gösta Hultqvist, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Carl Magnus Elgenstierna, f. 19, J. K. 42; fr. 16/9 (1/1, asp. 7/7).
    Njudungs: Sekr. Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Åke Ragnar Eklöf, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—7/11). — 2 not. Sten Karl Olof Lindén, f. 16, J. K. 41; 1/1—1/3. — Per Tomas Emar, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Ernst Per Kourtzman, f. 14, J. K. 42; 26/3—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 8/11).
    Östbo och Västbo: Sekr. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6 (tingsdom. fr. 1/7). — Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; 20/2—25/3. — 2 not. Gunnar Armin Valentin Dejenfelt, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Per Gustav Åberg, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. John August Olsson Bohe, f. 15, J. K. 42; fr. 16/8 (1/1, asp. 1/7). — Övr. Stig Hellen Oscar Ähre, f. 20, J. K. 43; fr. 17/6.
 

Kronobergs län.
 

    Östra Värends: Sekr. August Wilhelm Stoltz, f. 09. J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Tingssekr. Bertil Einar Adèll, f. 14, J. K. 37; 1/7—26/12. — 1 not. Einar Tycho Vilhelm Beskow, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—28/9). — 2 not. Anders Arvidsson, f. 15, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Sven Yngve Lawrence Lundgren, f. 10, J. K. 41; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 27/9). — Siegmund Curt Herman Vogel, f. 17, J. K. 42; 25/1—31/3 (1/1 samt 1/4, asp. fr. 10/11). — Åke Willie Kron, f. 19, J. K. 43; 18/5—4/6. — Tingsnot. Karl Gösta Persson, f. 10, J. K. 39; 13/9—4/11. — Eric Osvald Odevall, f. 17, J. K. 42; 27/9—10/10 (9/2, asp. 9/9 samt 11/10—13/10).
    Mellersta Värends: 1 not. Carl Gustaf Hugo Hamilton, f. 15, J. K. 39; 1/1—24/4. — Knut Johan Georg Gyllensvärd, f. 16, J. K. 40; 7/2—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Göran Henrik Karlén, f. 17, J. K. 41; 7/2—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Åke Willie Kron, f. 19, J. K. 43; 5/6—30/6 (1/5, asp. fr. 1/7). — Tings not. Anders Arvidsson, f. 15, J. K. 41; 11/8—14/8.
    Västra Värends: Fastighb. Nils Emil Berglund, f. 12, J. K. 37; 1/1—31/1, 17/3—23/3. — 1 not. Sven Holger Lindeborg, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—1/10). — 2 not. Björn Åke Zetræus, f. 18, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Nils Sone Ansgar Lindgren, f. 15, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 10/9). — Lennart Emanuel Larsson, f. 17, J. K. 42; 1/1—20/6 (tn. 7/10—1/12).
    Sunnerbo: Sekr. Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—30/9). — Tingssekr. Karl Wilhelm Modigh, f. 14, J. K. 36; fr. 1/10. — 1 not. Nils Olof Hedding, f. 10, J. K. 40; 1/1—11/6. — Bert Gustaf Göransson, f. 17, J. K. 41; 12/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—25/11). — 2 not. Tore Albin Vilhelm Torsson, f. 15, J. K. 41; 12/6—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Bo Johan Swartling, f. 19, J. K. 43; fr. 20/11. — Övr. Sven Peter Robertsson, f. 14, J. K. 43; 1/3—16/12.

RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943. 715Kalmar län.
 

    Tjusts: Fastighb. Bengt Olov Gunnar Gunnhagen, f. 14, ,J. K. 36; 17/2—16/3. — 1 not. Johan Harry Lennart Lindblom, f. 13, J. K. 40; 1/1—31/3. — Lars Gunnar Bo Lindberg, f. 16, J. K. 41; 1/4—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Ernst Robert Sjöberg, f. 15, J. K. 41; 1/4—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Dag Ragnar Halldin, f. 20, J. K. 43; fr. 1/7 (5/5).
    Sevede och Tunaläns: Vik. domare Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38; 1 ranns. — 1 not. Karl Gösta Persson, f. 10, J. K. 39; 1/1—14/4 (tn. 6/9—8/9). — Signe Olsson, f. 14, J. K. 40; 15/4—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Lars Stefan Kummel, f. 17, J. K. 42; 14/4—30/6 (1/1, asp. 1/7, tn. fr. 6/7). — Tingsnot. Carl Gustaf Georg Danckwardt, f. 19, J. K. 43; 1/8—23/8 (1/1, asp. 6/7 samt 1/10—31/10).
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Herman Per Seved Malmer, f. 14, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Åke Mellström, f. 16. J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Rolf Lennart Fischer, f. 17, J. K. 42; fr. 2/11 (1/1). — Övr. Nils Ragnar Nilson, f. 19, .T. K. 43; fr. 1/4.
    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Ingemar Alfred Magnus Lilja, f. 07, J. K. 30; 1/1—15/1. — 1 not. Gösta Karl Valter Fridlund, f. 08, .J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/11). — Carl Torslen Boberg, f. 17, J. K. 42; 19/6—22/6 (1/1, 2 not. 8/4, tn. fr. 1/7). — 2 not. Bengt David Fredrik Gunnarsson Lundström, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/8). — Sven Bertil Swensson, f. 16, J. K. 42; 26/1—22/6 (1/1 samt 23/6—15/7). — Asp. Johan Bertil Olof Haslum, f. 17, J. K. 43; fr. 1/11.
    Södra Möre: Sekr. Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; 1/1—6/4. — Carl Olof Svensson, f. 11, J. K. 36; 7/4—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Torsten Lennart Elofsson, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6. — 2 not. Olle Herman Ohlsson, f. 12, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Kristoffer Strümpel, f. 17, J. K. 42; 14/2—14/5 (1/1, tn. fr. 1/7).
    Ölands: 1 not. Seth Axel Börje Falken, f. 12, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Nils Erik Borgström, f. 15, J. K. 41; 1/2—3/3 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Carl Ivan Herman Silow, f. 13, J. K. 42; 1/2—3/3 (8/1 samt 4/3—11/7).
 

Hallands län.
 

    Hallands södra: Sekr. Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K. 35; 18/1—30/6. — Tingssekr. Torsten Gudmund Ernulf, f. 14, J. K. 38; 24/10—21/12. — 1 not. Lars Ingvar Jönsson, f. 13, J. K. 40; 1/1—14/2. — Arne Wilhelm Tage Beskow, f. 17, J. K. 40; 15/2—30/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Bengt Westman, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — John Artur Matiasson, f. 16, J. K. 42; 15/2—30/6 (tn. fr. 1/7) — Per—Elof Kragh, f. 17, J. K. 43; 28/6—30/6 (27/4, asp. fr. 1/7).
    Hallands mellersta: Sekr. Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Sven Åke Henry Jonason, f. 13, J. K. 40; 1/1—30/4. — Carl—Eric Arne Ingelgren, f. 15, J. K. 40; 1/5—30/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Tore Persson, f. 15, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Torsten Gustaf Adolf Nilsson, f. 16, J. K. 41; 1/5—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Nils Sten Hugo Sandell, f. 18, J. K. 42; fr. 19/9 (7/1). — Övr. Bengt Johan Rudolfsson Grönquist, f. 18, J. K. 43; fr. 1/5.
    Hallands norra: 1 not Per Gösta Anders Fischer, f. 16, J. K. 38; 1/1—31/1 —
    — Tore Magnus Berglin, f. 17, J. K. 41; 1/2—30/6 (2 not. 1/1, tn 1/7—22/8). — 2 not. Tor Erik August Lindgren, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Johan Folke Gustaf Sundberg, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 12/7). — Asp. Carl Henrik Meijer, f. 19, J. K. 43; fr. 17/9.
 

Göteborgs och Bohus län.
 

    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6 (tingsdom. 1/7—4/7). Tingsdom. Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; fr. 5/7. — Sekr. Berndt Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Tingssekr. Evald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38; 12/8—30/9. — 1 not. Curt Johan Vilhelm Blomkvist, f. 14, J. K. 38: 1/1—30/4. — Gösta Valter Ohlson, f. 12, J. K. 40; 1/5—7/6 (2 not. 1/1). — Stig Folke Hammarstrand, f. 18, J. K. 42; 7/6—14/6 (2 not. 19/1,

716 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.tn. 1/7—27/10). — Anna Martina Irene Rhodin, f. 17, J. K. 42; 15/6—30/6 (1/1, 2 not. 31/3, tn. fr. 1/7). — 2 not. Gösta Gustaf William David af Sandeberg, f. 14, J. K. 38; 1/1—31/3. — Stig Leonard Nyman, f. 15, J. K. 40; 1/1—18/1. — Carl Thure Emanuel Flobecker, f. 18, J. K. 41; 31/3—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Sven Albin Martiin, f. 16, J. K. 42; 1/5—30/6 (1/1, tn fr. 1/7). — Karl Otto David Wikander, f. 18, J. K. 42; 7/6—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Ernst Ragnar Hedén, f. 17, J. K. 42; 15/6—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Holger Jonsson, f. 19, J. K. 42; fr. 26/7 (25/1, asp. 1/7). — Nils Axel Hedfors, f. 16, J. K. 43; fr. 1/12 (28/5, asp. 1/7). — Asp. Tord Lindqvist, f. 18, J. K. 43; 17/7—25/7 (1/6 samt 26/7—13/9). — Åke Ragnar Arneskog, f. 13, J. K. 43; 10/11—12/11 (8/11 samt fr. 13/11). — Övr. Gunnar Emanuel Åke Sandström, f. 12, J. K. 41; 1/1—30/6. — Frank Witt, f. 20, J. K. 43; 1/6—24/7.
    Inlands: Vik. domare Evald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38; 7/7—20/8. — 1 not. Rengt Öhman, f. 16, J. K. 39; 1/1—29/5. — 2 n o t. Per Olof Holmäng, f. 19, J. K. 41; 1/1—30/6 (fr. 1/7). — Klas Almfelt, f. 15, J. K. 43; 1/2—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 1/8).
    Orusts och Tjörns: Vik. domare Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; 1/4—30/6. — Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; fr. 1/7. — Evald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38; 1 ranns. — 1 not. Jonas Gustaf Fredrik August Lidströmer, f. 10, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—21/9). — Carl Gustaf Bertil Widström, f. 16, J. K. 42; 29/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7 praktikant 14/8—31/8). — 2 not. Per—Olof Rudbäck, f. 12, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—21/9). — Asp. Stig Folke Andrée, f. 16, J. K. 43; 1/7—12/7 (27/4).
    Norrvikens: 1 not. Ingmar Henrik Wilhelm Oldenburg, f. 10, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—3/8). — 2 not. Inga—Lisa Willart, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Bertil Weitzman, f. 18, J. K. 42; fr. 4/8 (1/1).
    Sunnervikens: Sekr. Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Rune Cecil Casimir Nilsson, f. 15, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/8). — Göran Leffler, f. 17, J. K. 41; 15/5—15/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Bo Daniel Björck, f. 19, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 31/8). — Leif Duo Gillenius, f. 16, J. K. 42; 15/5—15/6 (15/1 samt 16/6, asp. 22/7 samt fr. 20/9, tn. 3/8). — Asp. Dag Helmers, f. 19, J. K 42; fr. 30/8.
 

Älvsborgs län.
 

    Marks: 1 not. Nils Olof Winde, f. 14, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—5/9). — 2 not. Lars Johan Philip Wennerberg, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—14/10).  — Bertil Gustaf Dahlquist, f. 12, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Eric Osvald Odevall, f. 17, J. K. 42; 1/4—30/6 (asp. 1/7—7/9, tn. fr. 14/10).
    Kinds och Redvägs: Vik. domare Sven Åke Fogelberg, f. 15, J. K. 39; 12/7—21/8. — 1 not. Sven Hjalmar Lindström, f. 14, J. K. 40; 1/1—8/6. — Gunnar Arvid Bärmark, f. 13, J. K. 39; 9/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—15/8). — 2 not. Malte Oskar Hederström, f. 13, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Lars Åke Fredelius, f. 19, J. K. 42; 9/6—30/6 (1/1). — Tingsnot. Karl Erik Rosén, f. 17, J. K. 43; fr. 16/8. — Övr. Ingeborg Emma—Sofie Brodin, f. 17, J. K. 43; 4/6—30/6. — Ivan Herman Silow, f. 13, J. K. 42; 19/7—20/8. — Carl Gustaf Bertil Widström, f. 16, J. K. 42; 1/9—21/9. — Jan Oldin, f. 20, J. K. 43; 11/10—25/11. — Per Seth Gustav Gyllensvärd, f. 10, J. K. 39; fr. 11/10.
    Bords: Vik. domare Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38; 1 ranns.

— 1 not. Erik Torsten Sandblad, f. 16, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/7). —2 not. Erik Hjalmar Petri, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6(In. fr. 1/7). — Magnus Johan Georg Hertting, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 1/8). Övr. Olle Bertil Svensson, f. 18, J. K. 43; 14/2—10/6.

    Vättle, Ale och Kullings: Sekr. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; 1/4—30/6 (tingsdom. 1/7—31/7). — Tingsdom. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; fr. 1/8. — 1 not. Stig Herman Fredrik Thuresson Kärrberg, f. 14, J. K. 38; 1/1—30/6 (tn 1/7—19/12). — Sten Härje Stenberg, f. 14, J. K. 41; 1/2—8/3 (2 not. 1/1 samt 9/3, tn. 1/7—11/9). — 2 not. Inge Bergstrand, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Per Olof Bolding, f. 18, J. K. 42; 10/1—

RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943. 7177/3 (1/1, tn. 1/7—8/9). — Hans Gunnar Leffler, f. 16, J. K. 42; 17/2—8/3 (1/1, asp. 16/7, tn. fr. 1/8).
    Flundre, Väne och Bjärke: Sekr. Anna—Lisa Vinberg, f. 08, J. K. 32; 1/2—27/5 (tingssekr. fr. 22/8). — 1 not. Fredrik Wilhelm Schlyter, f. 13, J. K. 40; 1/1—30/6) (tn. 1/7—11/12). — 2 not. Erik Gustaf Sahlin, f. 09, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Carl Ulf Vilhelm Lundvik, f. 16, J. K. 42; 1/1 30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 1/11). — Asp. Olle Bertil Svensson, f. 18, J. K. 43; fr. 12/12 (praktikant 29/11).
    Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33; 1/1—30/6. — Tingssekr. Anna—Lisa Vinberg, f. 08, J. K. 32; 1/7—27/11. — 1 not. Otto Setterberg, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/8). — Nils Lambert Forsberg, f. 13, J. K. 41; 8/9—21/4. — Nils Gunnar Olof Aschan, f. 09, J. K. 41; 20/1—7/3 (2 not. 1/1 samt 8/3, tn. fr. 1/7). — 2 not. Stenelov Jacobsson, f. 19, J. K. 42; 20/1—7/3 (1/1 samt 8/3—31/8). — Tingsnot. Gunnar Deijenberg, f. 18, J. K. 43; fr. 22/10.
    Tössbo och Vedbo: 1 not. Anders Gunnar Lagerberg, f. 15, J. K. 40; 1/1—30/6(tn. fr. 1/7). — 2 not. Bengt Olof Resare, f. 13, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Bo Hans Birger Hammer, f. 15, J. K. 42; 12/4—30/6 (1/1 samt fr. 1/7).
 

Skaraborgs län.
 

    Vadsbo: Sekr. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Tingssekr. Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K 35; fr. 1/7. — 1 not. Dag Hjalmar Gillberg, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Johan Ferdinand Carl Wellander, f. 15, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—17/10) — Gunnar Öman. f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Bengt Olof Albert Söderqvist, f. 18, J. K. 42; fr. 7/7 (7/1).
    Skövde: Sekr. Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Bengt Vilhelm Matthiesen, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn fr. 1/7). — 2 not. Nils Georg Norling, f. 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Lars Bertil Elgh, f. 17, J. K. 42; fr. 1/12 (1/1, asp. 1/10).
    Vartofta och Frökinds: Vik. domare Bo Alexander Ljungberg, f. 11, J. K. 38; 11/1—30/1. — Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; 1/4—17/4. — 1 not. Gunnar Samfrid Schnell, f. 15, J. K. 39; 1/1—31/3.—Lars Anders Sven Leif Possenius, f. 16, J. K. 42; 1/4—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Erik August Patrik Reuterswärd, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6(tn. fr. 1/7). —Asp. Sven Inge
    Skånings, Valle och Vilske: 1 not. Anders Adolf von Zweigbergk, f. 11, J. K. 40; 1/1—30/6. — 2 not. Daniel David Nilsson, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Lennart Hellgren, f. 16, J. K. 42; 1/1—3/1 (4/1, asp. 1/7, tn. fr. 24/7). — Ingrid Karolina Söderman, f. 13, J. K. 42; 15/1—11/4.
    Åse, Viste, Barne och Laske: Vik. domare Bengt Olov Gunnar Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; 18/3—10/4. — 1 not. Per Olle Lannér, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/4. — Knut Anders Åke Simonsson, f. 14, J. K. 41; 1/5—30/6 (tn 1/7—2/11). — 2 not. Anders Harald Sigvard Kastrup, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Åsa Reuterswärd, f. 20, J K 43; fr. 1/10.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Carl—Edvard Grönlund, f. 09, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Bengt Erik Carlsson, f. 13, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Övr. Sven Erik Wahlberg, f. 18, J. K. 43; fr. 6/4.
 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.
 

    Östra och Medelsta: Sekr. Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/6 (tingsdom. 1/7—30/9). — Allan Enock Persson, f. 13, J. K. 40; 7/3—6/4. — Tingsdom. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/10—17/10. — Lars Ingvar Jönsson, f. 13, J. K. 40; fr. 18/10. — 1 not. Jan Christer Carl Vilhelm Claus, f. 15, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/1—31/8). — 2 not. Stig Nils Sigvard Swanstein, f 17, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Stig Lennart Sixten Jungefors, f. 20, J. K. 41; fr. 16/10 (asp. 1/7). — Asp. Börje Arvid Bernhard Langton, f. 18, J. K. 43; fr. 7/10.
    Bräkne och Listers: Vik. domare Bo Carl Gustaf Lindsten, f. 16,

718 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.J. K. 38; 22/1—5/2, 22/3—31/3. — Sekr. Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingsdom. 1/7—21/7). — Tings dom. Sven—Börje Jacobsson, f. 10, J. K. 37; fr. 21/7. — 1 not. Moritz Apt, f. 13, J. K. 39; 1/1—30/4. — Sven Erik Ankar, f. 12, J. K. 40; 1/5—30/6 (tn. fr. 1/7). — Åke Gösta Sandberg, f. 15, J. K. 41; 1/5—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Per-Axel Bronvihl, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn fr. 1/7). — Gertrud Anne—Marie Gyllenkrok, f. 16, J. K. 43; 1/6—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 1/12). — Tingsnot. Maj Fagerlin-Ohlsson, f. 11, J. K. 36; 13/9—10/10. — Asp. Sven Gösta Ingemansson, f. 18, J. K. 43; fr. 17/10.
 

Kristianstads län:
 

    Ingelstads och Järrestads: Vik. domare Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35; fr. 1/8. — Fastighb. Johan Emanuel Björling, f. 13, J. K. 36; 7/1—19/1. — 1 not. Axel Evald Ahlbeck, f. 13, J. K. 40; 1/1—20/6. — Stig Roland Rönström, f. 16, J. K. 42; 21/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Swen Alfred Leandersson, f. 15, J. K. 42; 21/6—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Övr. Åke Hilding Nilsson, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6.
    Gärds och Albo: Vik. domare Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; 1/11—30/11. —1 not. Sten Johan Erik Sjöholm, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/7). — 2 not. Nils Olof Ivar Adell, f. 18, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/11) — Tingsnot. Lars Erik Lindgren, f. 18, J. K. 42; fr. 1/8 (1/1, asp. 1/7). — Per Gustav Persson, f. 18, J. K. 42; fr. 6/12. — Asp. Lars Ludvig Ingemar Rignell, f. 17, J. K. 43; fr. 1/10.
    Villands: Vik. domare Allan Enock Persson, f. 13, J. K. 38; 29/7—17/8. — Sven—Erik Ankar, f. 12, J. K. 40; 12/9—7/10. — 1 not. Nils Olof Otto Hintze, f. 17, J. K. 40; 1/1—9/6. — Nils Folke Sjöholm, f. 17, J. K. 41; 10/6—30/6 (2 not. 1/5, tn. fr. 1/7). — 2 not. Olle Per Einar Rosenberg, f. 14, J. K. 43; 10/6—30/6 (9/2, asp. 1/7, tn. fr. 9/9).
    Östra Göinge: Fastighb. Nils Olof Otto Hintze, f. 17, J. K. 40; fr. 1/12. — 1 not. Per Herman Schunnesson, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Margareta Elna Carlsdotter Arvidsson, f. 17, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7).
    Västra Göinge: Sekr. Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—30/9). — Tingssekr. Allan Enock Persson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/10. — 1 not. Bengt Stjerndahl, f. 17, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—31/7). — 2 not. Stig Tore Bjerre, f. 11, J. K. 40; 1/1—2/2. — Nils Witt, f. 14, J. K. 41; 3/2—30/6 (tn. fr. 1/7). — Per Gustav Persson, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/11). — Tingsnot. Karl Allan Hagelthorn, f. 18, J. K. 42; fr. 1/8 (1/1 asp. 1/7). — Bo Gunnar Mauritz Fredriksson, f. 16, J. K. 42; 1/8 (1/1).
    Norra Åsbo: 1 not. Gösta Grevillius, f. 16, J. K. 40; 1/1—5/2. — Greta Kerstin Maria Bergström, f. 14, J. K. 40; 6/2—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—31/8). — 2 not. Karl Gustaf Magnusson, f. 17, J. K. 41; 6/2—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Carl—Fredrik Bergström, f. 12, J. K. 42; fr. 1/9 (asp. 1/7). — Sven Elverson, f. 16, J. K. 42; fr. 4/11 (asp. 1/9).
    Södra Åsbo och Bjäre: 1 not. Bo Ernst Anton Kallenberg, f. 16, J. K. 39; 1/1—31/1. — Sven Gösta Hilding Thulin, f. 06, J. K. 41; 1/2—14/6 (2 not. 1/1). — Olof Erik Oskar Risholm, f. 17, J. K. 41; 15/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Nils Witt, f. 14, J. K. 41; 1/1—2/2. — Carl Johan Gunnar Persson, f. 19, J. K. 42; 3/2—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Sonja Margareta Montén, f. Berg von Linde 19, J. K. 43; 15/6—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 15/12).
 

Malmöhus län.
 

    Oxie och Skytts: Sekr. Bengt Fredrik Kristian Lassen, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—31/10). — Johan Björling, f. 13, J. K. 36; 19/1—28/2. — Sven—Börje Sture Jacobsson, f. 10, J. K. 37; 1/3—31/3 (tingssekr. fr. 21/12). — Tingssekr. Per Oscar Ryding, f. 18, J. K. 41; 1/11—20/12 (2 not. 1/1, 1 not. 19/5, tn. fr. 1/7). — 1 not. Åke Vilhelm Lindeberg, f. 12, J. K. 40; 1/1—18/5. — Otto Ludvig Bruzelius, f. 16, J. K. 41; 11/1—11/4 (2 not. 19/5—22/6). — 2 not. Nils Allan Svensson, f. 18, J. K. 41; 23/6—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Lars Gunnar Erland Linse, f. 20, J. K. 42; 1/2—1/3 (1/1, asp. 1/7 samt fr. 9/10, tn. 7/9). — Asp. Gunnar Deijenberg, f. 18, J. K. 43; 7/9—8/10 (6/2 samt 9/10—11/10). — Nils

RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943. 719Gösta Persson, f. 09, J. K. 43; fr. 1/11 (3/5). — Övr. Anna Inger Ryding, f. 17, J. K. 42; 16/1—17/6.
    Torna och Bara: Sekr. Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Bo Ivarsson Erichs, f. 13, J. K. 39; 1/1—16/5. — Nils Harry Smede, f. 13, J. K. 40; 17/5—30/6 (2 not. 1/1, tn 1/1, tn 1/7—18/8). — 2 not. Sten Sigfrid Walberg, f. 19, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. 1/7—30/11). — Gerdt Lennart E:son Wiberg, f. 19, J. K. 42; 17/5—22/6 (1/1, asp. 1/7, tn. fr. 19/8). — Otto Ludvig Bruzelius, f. 16, J. K. 41; 23/5—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Otto Emil Lennart Södergren, f. 19, J. K. 42; 12/3—28/5 (1/1 samt 29/5—30/6). — Asp. Clas Ekstrand, f. 18, J. K. 42; fr. 4/10 (22/6).
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Vik. domare Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 11/1—25/1, 24/3—31/3. — Bo Carl Gustaf Lindstén, f. 16, J. K. 38; 10/7—30/9. — Harald Gustaf Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29; fr. 1/10. — 1 not. Allan Melcher Sandberg, f. 12, J. K. 40; 1/1—30/6. — Axel Evald Ahlbäck, f. 13, J. K. 40; 21/6—30/6 (tn 1/7—9/7). — 2 not. Sven Göran Lindsten, f. 13, J. K 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Knut Egardt f. 16, J. K. 42; fr. 1/7 (1/1). — Åke Hilding Nilsson, f. 17, J. K. 42; fr. 1/10 (asp.. 1/7).
    Färs: Fastighb. Bo Carl Gustaf Lindstén, f. 16, J. K. 38; fr. 21/11. — 1 not. Hans Bertil Ingemar Lidgard, f. 16, J. K. 40; 1/1—14/6. — Axel Lennart Dahlén, f. 16, J. K. 41; 15/6—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Bo Torsten Nilsson, f. 16, J. K. 42; 3/4—30/6 (1/1, tn. fr. 1/7). — Asp. Hakon Axel Rudenschiöld, f. 15, J. K. 43; fr. 14/9 (7/6).
    Frosta och Eslövs: Sekr. Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Lars Erik Gunnar Dunér, f. 09, J. K. 35; 1/1—30/6. — 2 not. Stig Hilding Hammar, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Sven Lars Börje Bjernstad, f. 16, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Lennart Per Magnus Hagberg, f. 19, J. K. 42; 1/1—11/6 (12/6, tn. 1/7). — Tingsnot. Karin Alfhild Björkman—Tejning, f. 18, J. K. 43; fr. 1/10 (1/4, asp. 1/7). — Praktikant Lilly Märta Ingeborg Wahlgren—Bjerseth, f. 15, J. K. 41; 18/10—18/12. — Övr. Arvid William Jarleby, f. 00, J. K. 41; 1/1—30/4.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Sekr. Gustav Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; 1/1—20/3. — Johan Emanuel Björling, f. 13, J. K. 36; 1/4—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Tingssekr. Nils Björn Ingmar Wihlborg, f. 06, J. K. 41; fr. 10/11 (1 not. 1/1, tn. 1/7). — 2 not. Carl Erik Carlsson, f. 11, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Anna Karin Bergström, f. 12, J. K. 41; 1/1—31/5. —— Gunnar Tufve Ramshed, f. 15, J. K. 42; 1/6—30/6 (11/1, asp. 1/7, tn. fr. 22/7). — Asp. Carl Anders Winblad, f. 09, J. K. 43; fr. 10/11.
    Luggude: Sekr. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — Elin Hansson, f. Nilsson, f. 05, J. K. 30; 1/3—1/4 (1/1 samt 2/4—30/6, 2 not. 1/2). — 1 not. Nils Malte Jörgen Nilsson, f. 14, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—15/10). — John Göran Ekberg, f. 19, J. K. 42; 3/3—9/3 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Ulf Lagergren, f. 16, J. K. 43; fr. 25/12 (25/6, asp. 1/7). — Asp. Ernst Lennart Schön, f. 14, J. K. 43; fr. 15/10.
 

Hovrätten för Övre Norrland.
Västerbottens län.
 

    Umeå: Vik. domare Bo Bydstedt, f. 15, J. K. 38; ranns. 5/2 ff, ett smtr. 19/6. — Fastighb. Sune H:son Rissler, f. 10, J. K. 35; fr. 13/12. — 1 not. Rolf Hugo Johansson, f. 10, J. K. 39; 1/1—15/1. — Gunvor Maria Lindström, f. 17, J. K. 41; 16/1—30/6 (2 not. 1/1, tn. 1/7—15/9). — 2 not. Carl Theodor Lundberg, f. 15, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Alvar Ingemund Leijding, f. 15, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Ingeborg Emma Sofie Brodin, f. 17, J. K. 43; fr. 4/10.
    Västerbottens södra: Vik. domare Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38; 17/6—19/6. (Fastighb. 7/5—9/5, 11/6—16/6, 20/6—18/7, 20/7—1/8). — Gunnar Walter Delje, f. 15, J. K. 39; ranns. 16/11. — 1 not. Stig Kristian Emanuel Balk—Möller, f. 13, J. K. 39; 1/1—15/2. — Inga Emma Charlotta Österdahl, f. Wildner 06, J. K. 28; 15/2—16/5 (2 not. 17/5—15/6). — Karl Sture Annevall, f. 15, J. K. 41; 22/3—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Helge Emanuel Malmström, f. 10, J. K 40; 1/1—17/1. — Nils Staffan Ohring, f. 14, J. K. 42;

720 RÄTTSBILDAD BITRÄDANDE PERSONAL I DOMSAGORNA ÅR 1943.18/1—30/6 (tn, fr. 1/7). — Rune Johannes Nordmark, f. 16, J. K. 43; 22/s—30/6 (fr. 1/7). — Tings not. Lennart Södergren, f. 17, J. K. 42; 1/7—31/8—
    Västerbottens västra: Sekr. Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/6. — Tingsdom. Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7. — 1 not. Gunnar Walter Delje, f. 15, J. K 39; 1/1—7/2. — Arne Lundin, f. 15, J. K. 40; 8/2—30/6 (tn. fr. 1/7). — Karl Helmer Natanael Sandberg, f. 12, J. K. 41; 7/4—8/5 (2 not. 1/1 samt 9/5—30/6). — 2 not. Sven Per Erik Falck, f. 15, J. K. 41; 1/1—14/4. — Torsten Oskar Rindstedt, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Bengt Georg Gilmark, f. 15, J. K. 42; 8/2—30/6 (4/2, asp. 1/7, tn. fr. 14/7). — Karin Ragnhild Marianne Gilmark, f. von Zeipel 19, J. K. 43; 24/4—7/5 (8/5, asp. 1/7, tn. fr. 24/10). — Asp. Rolf Ernst Artur Moberg, f. 18, J. K. 43; 13/10—8/12 (praktikant fr. 9/12).
    Västerbottens mellersta: 1 not. Ake Teodor Nenner, f. 10, J. K. 38; 1/1—21/3. — Harry Johannes Wikström, f. 13, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Inga Emma Charlotta Österdahl, f. Wildner 06, J. K. 28; 1/1—31/1. — Sven Olof Johansson, f. 20, J. K. 43; 1/2—30/6 (tn. 1/7—30/9). — Tingsnot. Sven Åke Arthur Lindström, f. 14, J. K. 42; fr. 1/7.
    Västerbottens norra: Sekr. Wolrath Larsson, f. 10, J. K. 37; 1/1—15/6 (tingssekr. fr. 1/9). — Göran Erik Hammarström, f. 17, J. K. 42; 16/6—30/6 (2 not. 1/1, 1 not. 14/2, tn. fr. 1/7). — Tingssekr. Ulf Berglöf, f. 16, J. K. 40; 1/7—15/7 (1 not. 1/1, tn. 16/7—30/9). — Sune H:son Rissler, f. 10, J. K. 35; 16/7—31/8. — 2 not. Sven Åke Arthur Lindström, f. 14, J. K. 42; 1/1—30/6. — Tingsnot. Bengt Anders Birger Steen, f. 18, J. K. 41; fr. 25/9. — Asp. Eva Nathalia Westman, f. 19, J. K. 43; fr. 1/10. — Övr. Elsa-Sofi Bleuhs, f. 13, J. K. 42; 1/1—12/1.
 

Norrbottens län.
 

    Piteå: Vik. domare Bo Rydstedt, f. 15, J. K. 38; ett mål 31/5 ff. — Sekr. Per—Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Ragnar Ludvig Nordin, f. 10, J. K. 40; 1/1—30/6 (tn. 1/7—3/8). — 2 not. John Folke Möllerswärd, f. 11, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Lars Ernfrid Rodenborg, f. 18, J. K. 42; 1/1—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 18/9). — Tingsnot. Frank Henry Robert Witt, f. 20, J. K. 43; fr. 14/12 (asp. 19/7). — Asp. Karl Gunnar Arne Wetterström, f. 18, J. K. 43; 19/11—23/12.
    Luleå: Vik. domare Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38; ranns. 18/12 ff. — Sekr. Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. fr. 1/7). — 1 not. Carl—Gustaf Adrian Nyman, f. 16, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — 2 not. Karl Gustaf Åke Mossler, f. 15, J. K. 42; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Folke Knutsson Winroth, f. 15, J. K. 41; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Asp. Karl Hendel Lennart Lindqvist, f. 18, J. K. 43; fr. 1/7.
    Kalix: Vik. domare Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38; ranns. 10/12 (tingssekr. 30/8—9/10). — Sekr. Sven—Erik Sjöström, f. 12, J. K. 39; 11/1—30/6. — 1 not. Lennart Malte Sjöberg, f. 15, J. K. 40; 1/1—30/6. — Knut Ebbe Ragnarsson Mark, f. 10, J. K. 40; 1/1—4/4 (tn. fr. 5/10). — Lennart Sixten Eliasson, f. 14, J. K. 42; 5/4—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Lars Börje Svante Grönlund, f. 17, J. K. 42; 7/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Eric Englund, f. 15, J. K. 43; 5/4—30/6 (asp. 1/7, tn. fr. 23/10).
    Torneå: Sekr. Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; 1/1—30/6 (tingssekr. 1/7—31/8). — Tingssekr. Bengt Gunnar Åström, f. 13, J. K. 38; fr. 1/9. — 1 not. Ernst Hugo Sohlberg, f. 11, J. K. 39; 1/1—30/4. — Börje Alfred Persson, f. 14, J. K. 41; 1/5—30/6 (2 not. 1/1, tn. fr. 1/7). — 2 not. Lennart Johannes Williamsson Haara, f. 18, J. K. 43; 1/5—30/6 (10/2, tn. fr. 1/7).
    Gällivare: Vik. domare Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38; 11/1—30/4. — Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; 1/5—9/9; 8/10—31/10. — Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 10/9—7/10. — 1 not. Per Johan Lindgren, f. 15, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. 1/7—15/10). — 2 not. Emanuel Percy Ludvig Alexis (Alex) Nobel, f. 13, J. K. 39; 1/1—30/6 (tn. fr. 1/7). — Tingsnot. Carl Ivan Herman Silow, f. 13, J. K. 42; fr. 23/8).
 

Sverker Groth.