Juridiska föreningens 100-årsstipendium. Bidrag till Juridiska föreningens i Uppsala jubileumsinsamling kunna alltjämt insättas på föreningens postgirokonto 272060.