Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer samt fiskaler och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter samt fiskaler och tingssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden B. Scherdin (just.dep.), G. Quensel (komm.dep.), B. Fallenius (statssekr. i jordbr.dep), E. Zethelius (mil.tjg), S. Björkholm (chef för rättsavd. i soc.dep.), E. Eckerberg (statssekr. i

 

1 Divisionens ordinarie ordförande, hovrättsrådet C. Werner, är t. f. president under riksdagstiden.

2 Tidvis tjänstgör ett tredje hovrättsråd.

318 PERSONALNOTISER.hand.dep.), E. Söderlund (just.dep.), N. Beckman (straffrättskomm.), R. Dahlgren (chef för rättsavd. i fin.dep.) G. Danielson (statsråd), I. Lindell (lagbyråchef i folkh. dep.), H. Zetterberg (lagberedn.), O. Söderström (sektionschef i livsmedelskomm.), P. O. Palmquist (lagbyråchef i jordbr.dep.), M.Wahlbäck (t.f. statssekr. i soc.dep.), H. Nitelius (fin.dep.), N. G. Fröding (t.f. rev.sekr.) och N. Wiklund (sektionschef i livsmedelskomm.), assessorerna S. Svensson (t.f. rev.sekr.), G. Schirén (1942 års torrläggningssakk.), G. Thulin (fiskerättskomm.), R. Lundberg (byråchef i försv.dep.), S. Romanus (lagbyråchef i just.dep.), H. Digman (byråchef i bränslekomm.), H. af Trolle (lagberedn.), O. Riben (bitr. vattenrättsdomare i Norrbygdens vattendomstol), E. Alexanderson (t.f. byråchef i soc.-styr.), G. Graffman (t.f. rev.sekr.), K. Holmgren (t.f. lagbyråchef i just.dep.), N. Joachimsson (t.f. rev.sekr.), E. Göransson (soc.dep.), S. Strömberg (just.dep.), O. H. Appeltofft (försäkr.utredn.), Y. Samuelsson (soc.dep.), G. A. Widell (försv.dep.), G. Fredrikson (vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), Å. Lundgren (vattenrättssekr. i Österbygdens vattendomstol), E. Mossberg (statssekr. i soc.dep.), S. Edling (just.dep.), G. Hedfeldt (avd.chef i arbetsmarknadskomm.), C. H. Nordlander (livsmedelskomm.), E. Leijonhufvud (t.f. lagbyråchef i folkh.dep.), H. Skogman (byråchef i hyresrådet), S. Petréri (straffrättskomm.) ävensom fiskalerna S. Nordell (hyresrådet), G. von Sydow (parlamentariska undersökningskomm.), T. Andersson (bränslekomm.), B. Alexanderson (arbetsdomstolen), S. Aminoff (vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), C. F. Hadding (industrikomm.), P. Bergsten (just.dep.), T. Mellgard (bitr. vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), H. Winberg (komm.dep.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden C. Romberg (exp.chef i just.dep., fiskerättskomm.), F. Ekdahl (skogsstyr.), N. Regner (rev. av strafflagen för krigsmakten), S. Åseskog (t.f. rev.sekr.), B. Lindskog (t.f. kommerseråd), J. Frostmark, G. Källblad och R. Gunaeus (t.f. rev.sekr.), assessorerna G. Eurenius (t.f. rev.sekr.), T. Myrland (t.f. byråchef hos JK), I. Lilja (bitr.hos MO), P. O. Hainer (t.f. byråchef hos MO), B. Widegren (1943 års domarutr.), B. Beskow (1944 års trafikförfattningssakk.), B. Dag (hyresrådet), fiskalen E. Bendz (riksdagens I lagutskott) ävensom tingssekreteraren K. Modigh (riksdagens II lagutskott);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden I. Wieslander (MO), H. Wickström (led. av de blandade domstolarna i Egypten), B. Möller (t.f. rev.sekr.), K. Wulff (byråchef i fin.dep.), assessorerna S. Larsson (socialvårdskomm.), C. Svennegård, T. Norell, E. Persson, H. Ramel och G. Ekedahl (t.f. rev.sekr.), C. Bergström (soc.dep.), H. Nordholm (t.f. rev.sekr.), K. Larsson (livsmedelskomm.), B. Lassen (just.dep.), H. G. Andersson (jordbruksdep.), W. Gripmark (strafflagberedn.), fiskalerna S. O. Svensson (riksdagens II lagutskott) och A. Sandberg (rättshjälpsanstalten i Malmö) ävensom tingssekreteraren J. Björling (riksdagens I lagutskott);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden A. Bexelius (just.dep.), H. Henkow (just.dep,), A. Nordenstam (stadsplaneutredn.) ävensom assessorerna E. H. Dahlin (priskontrollnämnden), A. Olsson (av besparingsberedn. tillkallade utredningsmän) och B. Kjellin (just.dep.).