PERSONALNOTISER. 319    Juridiska examina höstterminen 1944. Juris licentiatexamen har avlagts vid Stockholms högskola 13/11 44 av Stanislaw Alfred Antoni Adamekf. i Polen 8/5 1899, Abiturientex. där 15/3 18, jur. mag. ex. i Warszawa 10/2 22, domarex. där 16/6 24, disp. för juris doktorsgrad 15/12 44.

Juris kandidatexamen har under höstterminen avlagts
vid Uppsala universitet
d. 15 september av:


    Carl Gustaf Gabriel Bielke, östg., f. i Vists förs. Östergötlands 1. 2/6 23, student i Sigtuna 17/5 41. — Anna Britta Hult, västm.-dala, f. i Kolbäcks förs. Västmanlands 1. 3/12 11, student i Uppsala 2/6 30. — Olof Anders Höglund, västm.-dala, f.i Svärdsjö förs. Kopparbergs 1. 18/2 23, student i Falun 7/6 41. — Ingeborg Agnes Löfgren, f. Hellner, sthm, f. i Sthm 18, student där 17/5 38. — Viktor Cixten Lennart Napoleon Ohlsson, norrl., f. i Linderöds förs. Kristianstads 1. 26/10 14, student i Uppsala 1/6 35. — Nils Emil Vasseur, uppl., f. i Sthm 23/12 18, student i Sthm 10/40;

    d. 31 oktober av:

    Björn Karl Olof Holmer, östg., f. i Linköping 10/3 18, student där 1/6 38. — Hans Åke Karlström, värml., f. i Mo förs. Gävleborgs 1. 28/11 22, student i Karlstad 21/541. — Karl Johan Gunnar Lagerlöw, göteb., f. Göteborg 17/12 17, student där 5/637. — Ernst Gunnar Ebbe Sterner, västg., f. i Sthm 25/3 20, student i Skövde 4/638. — Alice Monica Wernstedt, f. Hedberg, sthm, f. i Sthm 4/4 21, student där 26/5 41;
d. 15 december av:
    Karl Gunnulf Haraldsson Berg, värml., f. i Göteborg 28/4 22, student där 6/6 40.Jan Erik Encrantz, västm.-dala, f. i Sthm 14/9 20, student i Uppsala 29/5 40. —Erik Hemming Sophus Gadd, uppl., f. i Lilla Mellösa förs. Södermanlands 1. 10/8 21, student i Uppsala 29/5 40. — Lars Erik Hedström, smål., f. i Eksjö 2/11 19, student där 1/6 38. — Olle Axel Oscarsson Hellberg, sthm, f. i Göteborg 10/4 19, student i Sthm 10/12 38. — Sven Hjalmar Pettersson, värml., f. i Karlskoga 12/2 21, student i Kristinehamn 9/6 39. — Tage Leonard Östlund, uppl., f. i Uppsala 4/10 18, student där 26/5 37;

vid Lunds universitet

d. 30 augusti av:
    Bertil Gunnar Holmqvist, hall., f. i Falkenberg 2/12 16, student i Halmstad 30/6 36;
d. 15 september av:
    Sven Thorsten Frostell, mlm, f. i Malmö 17/12 21, student där 24/5 39;
d. 30 oktober av:
    Folke Gustaf Fredlund, mlm, f. i Lund 29/4 20, student i Malmö 18/5 38. — Ingrid Holm, mlm, f. i Malmö 2/8 16, student där 25/5 35. — Bengt Magnus Holmbergmlm, f. i Malmö 10/7 18, student där 12/12 38. — Johan Fredrik Zethræus, mlm, f.i Hörby 21/4 16, student i Lund 12/6 36:
d. 7 november av:
    Ulf Persson, västg., f. i Lund 15/9 19, student i Skara 1/6 38:
d. 4 december av:
    Didrik Percival Hamilton, mlm, f. i Malmö 22/9 19, student där 24/5 39;
d. 15 december av:
    Lars Alfred Delin, mlm, f. i Trelleborg 16/12 21, student i Malmö 22/5 40. — Carl Fredrik Waldemarsson Lindell, smål., f. i Linköping 22/3 20, student i Kalmar 5/6 40, fil. kand. i Lund 31/3 44. — Berndt Ivar Folke Lindgren, ld, f. i Löderups förs. Kristianstads 1. 9/1 15, student i Ystad 23/5 36. — Åke Edvard Roth, mlm, f.i Malmö 30/10 17, student där 5/6 37. — Per Erik Arne Sundberg, yst., f. i Vassända Naglums förs. Älvsborgs 1. 10/1 12, student i Ystad 20/5 30;
d. 27 december av:
    Sven Martin Gunnar Nilsson, krist., f. i Önnestads förs. Kristianstads 1. 3/12 18, student i Kristianstad 3/6 38. — Kjell Richard Peterson, mlm, f. i Malmö 4/10 16, student där 28/5 35. — Karl Helmer Rimse, västg., f. i Almundsryds förs. Kronobergs 1. 7/11 13, student i Skara 25/5 36;

vid Stockholms högskola

d. 15 september av:
    Georg Alvar Dahlin, f. i Uppsala 20/3 16, student i Härnösand 8/6 37. — Marc Kristian Giron, f. i Sthm 30/10 19, student där 11/5 38. — Ingemo Birgitta Hagstroem, f. i Sthm 13/2 21, student i Saltsjöbaden 12/5 39. — Sven Ingemar (Inge) Hörlén, f. i Sthm 14/8 17, student där 15/5 37. — Ulf Lyttkens, f. i Dals-Rostocksförs. Älvsborgs 1. 12/2 19, student i Sthm 7/6 37. — Hazel Ingegärd Margareta Lövgren, f. i Sthm 25/1 21, student i Härnösand 29/5 40. — Sven Herbert Nordén, f. i

320 PERSONALNOTISER.Stigsjö förs. Västernorrlands 1. 25/5 18, student i Sthm 16/6 39. — Anders Gustav Thelander, f. i Sthm 30/7 13, student där 18/5 33. — Kerstin Marianne Thorn, f. i Sthm 18/12 21, student där 15/5 40. — Ebbe Wikmark, f. i Eskilstuna 12/12 20, student i Sthm 13/5 39. — Adolf Åslund, f. i Hällesjö förs. Jämtlands 1. 23/6 16, student i Östersund 3/6 37;
4 november av:
    Gösta Granberg, f. i Södertälje 30/9 16, student i Nyköping 14/5 38. — Dagmar Margareta Hansson, f. i Göteborg 25/9 18, student där 19/5 38. — Claes Emil Henrik Iledenstierna, f. i Skövde 1/2 15, student där 15/5 34. — Henry Bernhard Hellströmf. i Eskilstuna 21/12 20, student där 31/5 41. — Madeleine Elisabet Hilding, f. i Sthm 2/4, 21, student där 21/5 40. — Gunnar Säfsten, f. i Bygdeå förs. Västerbottens 1.26/8 10, student i Luleå 4/6 28;
d. 15 december av:
    Stig Åke Olof Assarson, f. i Worcester, Mass., U. S. A., 17/4 18, student i Sthm 16/536. — Göran Rikard Borggård, f. i Sthm 3/5 21, student där 9/5 39. — Ulf-Christian Bratt, f. i By förs. Värmlands 1. 9/5 16, student i Lundsberg 14/5 35. — Johan Eric Arthur Brolinson, f. i Bergs förs. Jämtlands 1. 6/5 17, student i Östersund 28/5 38.Tord Gustav Albin Brotaeus, f. i St. Malms förs. Södermanlands 1.1/3 14, studenti Örebro 1/6 33, fil. kand. ex. i Sthm 28/5 41. — Stig Gösta Carlberg, f. i Sthm 21/721, student där 14/5 40. — Bertil Anders Johannes Edling, f. i Bräcke förs. Jämtlands J. 31/12 15, student i Uppsala 22/5 36. — Anders Elof Elowson, f. i Väsby förs. Malmöhus 1. 24/7 15, student i Hälsingborg 28/5 34, fil. kand. ex. i Lund 15/12 38, fil. mag.ex. där 27/5 39. — Carl-Emil Elsell, f. i Sthm 21/3 18, student där 13/5 36, statsvetensk. jur. ex. där 18/4 42. — Ulla Margareta Flobecker, f. Rudberg, f. i Västerås1/3 18, student där 15/5 37. — Lars Frisk, f. i Djursholm 14/1 24, student där 2/642. — Anna Kerstin Göransson, f. i Örebro 21/8 21, student i Karlstad 25/5 40.Lars Axel Evald Hjerner, f. i Sthm 16/1 22, student där 15/5 40, statsvetensk. jur. ex. där 30/6 44. — Clas Gunnar Nordström, f. i Sthm 16/8 21, student där 14/540. — Signe Gudrun Stålhane, f. Johnsson, f. i Härnösand 6/10 08, student där 28/527. — Carl Swartz, f. i Sthm 4/12 20, student där 20/5 38. — Erik Jöns Artur Tuveson, f. i Schwiebus, Tyskland, 15/8 18, student i Sthm 11/5 38. — Nils Bertil Österberg, f. i Sthm 20/12 19, student där 14/5 38.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1944 avlagts
vid Lunds universitet
d. 30 augusti av:
    Kurt Ivar Tiby, östg., f. i Örebro 19/1 18, student i Hälsingborg 20/6 40;
d. 7 september av:
    Karl Erik Samuel Nohre, ld, f. i Torekovs förs. Kristianstads 1. 27/12 16, student i Lund 10/6 37, fil. kand. ex. där 31/3 42;
d. 15 september av:
    Johan Erik Malte Branting, mlm. f. i Ystad 19/10 15, student i Sthm 8/5 34. — Sven Börje Wrangmark, krist., f. i Ängelholm 20/7 21, student i Kristianstad 13/640;
d. 11 oktober av:
    Carl de Geer, krist., f. i Lund 4/23, student i Kristianstad 27/5 41;
d. 4 december av:
    Nils Otto Witting, hbg, f. i Östra Broby förs. Kristianstads 1. 30/10 16, student i Kristianstad 13/6 40;
vid Stockhoms högskola
d. 15 september av:
    Sten Gustav Törner. f. i Sthm 6/10 16, student där 13/6 41;
d. 15 december av:
    Carl-Olof Frithiof Enhagen, f. i Sthm 27/12 21, student där 18/5 40. — Carl Eric Wilhelm Ericson, f. i Sthm 7/12 19, student där 10/5 39. — Agneta Sofia Elisabeth Hammarskjöld, f. i Sthm 15/4 21, student i Nyköping 20/5. — Anna-Märta Stensdotter Herrlin, f. Leijonhufvud. f. i Sthm 13/1 22, student där 27/5 40.

Sammanfattning.

 UppsalaLundStockholmS:a
Juris kandidatexamen18163569
Statsvetenskaplig
jur. ex.
 6511
S:a18224080