"Der er et yndigt Land."
H. E. Krøyer.

 

Det Land endnu er skønt thi blaa sig Soen bælter,‖: og Lovet staar saa grønt;:‖ og ædle Kvinder, skønne Moerog Mænd og raske Svende: bebo de Danskes Øer.:||

 

A. Oehlenschläger.