Fångvården. K. M:t har 4 maj 1945 medgivit, att vid Stöpsjön i Färnebosocken må tills vidare anordnas en fångkoloni, vid vilken fångarna skola sysselsättas med viss väganläggning.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har 15 juni 1945 förordnat ledamöterna av riksdagens andra kammare riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson och f. d. rektorn Gustav Adolf Mosesson att fortfarande vara fångvårdsfullmäktige, Eriksson t. o. m. 30 juni 1948 och Mosesson t. o. m. 30 juni 1947.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har till ledamöter av interneringsnämnden förordnat
    9 mars 1945 under fem år överläkaren vid Beckomberga sjukhus, docenten Carl Wohlfart och till suppleant för denne under samma tid inspektören för sinnesslövården, med lic. Assar Bertil Olof Ohlsson;
    8 juni 1945 under fem år fr. o. m. 1 juli 1945 f. d. rektorn Gustav Adolf Mosesson med riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson som suppleant.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har förordnat 9 mars 1945 till ledamot av ungdomsfängelsenämnden under fem år bitr. föredraganden i medicinalstyrelsen med lic. Gunnar Lundquist och till suppleant för denne under samma tid överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena med. lic. Einar Sellberg ävensom 8 juni 1945 till ytterligare suppleant för Lundquist docenten vid Karolinska institutet Sven Oskar Ahnsjö.

 

    Nämnden för ersättningsfrågor rörande vissa fartyg. K. M:t har 11 maj 1945 förordnat f. d. justitierådet Rudolf Eklund, ordförande, samt advokaten i Stockholm Emil Henriques och ledamoten av riksdagens andra kammare Elis Håstad att vara ledamöter av den nämnd, som avses i 5 § lagen med vissa bestämmelser om fartyg som ankommit från krigförande eller ockuperat land (fartygsersättningsnämnden). Till suppleanter i nämnden ha samtidigt förordnats hovrättsrådet Hugo Wikander, f. d. byrådirektören E. A. F. Eggert och jur. kand. A. G. G:son Hafström.

 

    Riksbanken. Fullmäktige i riksbanken ha 20 april 1945 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gustav Adolf Widell att fr. o. m. 1 maj 1945 t. v. till utgången av okt. 1945 vara bankokommissarie och chef för administrativa avdelningen vid riksbankens huvudkontor.

 

    Hovrättsassessorer i domsagor. Under 1944 tjänstgjorde såsom t. f. domhavande: I Orusts och Tjörns domsaga Å. Bonge, i Vadsbo domsaga C. I. Lefwander, i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga H. G. Andersson, i Västerbottens västra domsaga S. Tobieson; såsom tingsdomare: i Södra Roslags domsaga I. Mankell och Å. Thorell, i Södertörns domsaga G. Hagströmer, i Askims, Hisings och Sävedals domsaga G. Lindencrona och B. Beskow, i Vättle, Ale och Kullings domsaga G. Ljung, i Östbo och Västbo domsaga G. Bergström, i Östra och Medelsta domsaga A. Lüzell, i Bräkne och Listers domsaga T. Frigell, i Västerbottens västradomsaga Th. Berg och S. Tobieson.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna ha under 1944 uppehållit vikariatförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna B. Broman (Eskilstuna), H. Nordqvist (Västerås), G. Grevillius (Karlstad), C. Hamilton (Örebro), E. Beskow (Östersund), O. Garenberg (Västerås), F. Nyquist (Karlstad), J. Gyllensvärd (Trosa), S. Larsson (Västerås) ävensom fiskalsaspiranterna K. E. Högner (Gävle, Härnösand, Söderhamn), H. Stenberg (Göteborg), H. von Oelreich (Södertälje), S. Nordenskjöld (Nyköping), E. R. Skiöld (Sala), B. Hult (Västerås), S. Karlson (Filipstad), Å. Bohman (Sigtuna) och D. Weibull (Norrtälje, Askersund);

752 PERSONALNOTISER.    från Göta hovrätt: extra fiskalerna T. Hellquist (Falköping), E. Alpman (Varberg), G. Holst (Norrköping och Lidköping), T. Granger (Jönköping), L. Lindencrona (Norrköping), G. Schnell (Västervik), B. Erichs (Borås) ävensom fiskalsaspiranterna A. Tarselius (Linköping), S. Lindeborg (Jönköping), P. G. Persson (Åmål), I. Ulveson (Borås) och E. Öhlén (Motala);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: tingssekreteraren O. Petrén (Karlshamn), fiskalerna S. Rosengren och I. Holm (Karlskrona), Eva Reuterskiöld-Svensson (Hälsingborg, Malmö), A. Ahlbeck (Hälsingborg), I. Adell (Kristianstad), H. Schunnesson och P. Ryding (Malmö,Trelleborg), S. Walberg (Trelleborg) och F. Sjöholm (Hälsingborg).