Oslo universitet. Såsom efterträdare åt prof. Jon Skeie, vilken 1941 avgått på grund av ålder, har 29 juni 1945 till professor, med ämnena straffrätt och straffprocessrätt, utnämnts universitetsstipendiaten JOHANNES BRATT ANDENÆS.
    Prof. Andenæs, som är känd för SvJT:s läsare bl. a. genom en artikel »Grunnlov og rettssikkerhet» i denna årgång (s. 509) och som på sin tid var en uppmärksammad deltagare i sjätte nordiska juriststämman i Sigtuna och Stockholm 1936, är född 1912 i Innvik, Nordfjord, som son av sogneprest Mads Andenæs. Han blev student 1929 och cand. jur. 1935. Han var dommerfullmektig i Moss och Harstad 1936—1937 och studerade i Tyskland och England 1937-1938 samt i Frankrike och Sverige 1939—1940. Han blev universitetsstipendiat 1939 och dr juris 1943.
    Prof. Andenæs har utgivit böckerna »Straffbar unnlatelse» (1942, se SvJT 1943 s. 168), »Statsforfatningen i Norge» (1945) och ett flertal artiklar, de flesta i Tidsskrift for Rettsvitenskap.