Magnus Hugo Andersson avled i Stockholm d. 6 juni 1945. Han var född i Forsaström 1860, avlade mogenhetsex. i Linköping 1880 och hovrättsex. i Uppsala 1885. Efter v. häradshövd.-utnämning 1891 tjänstgjorde han i olika verk. 1905 blev han civilassessor i Stockholms rådhusrätt, vilken tjänst han lämnade vid uppnådd pensionsålder.

 

    Karl Fredrik Ferdinand Ljungholm avled i Stockholm d. 7 juni 1945. Han var född i Visby 1893, blev student där 1911 och jur. kand. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Sedan 1933 var han delägare i Carl Ljungholms advokatkontor. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1920.

 

    Tor Yngve Ludwigs avled d. 27 juni 1945. Född i Göteborg 1891 blev han student där 1910 och jur. kand. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring hade han varit verksam som advokat i Stockholm, sedan 1924 såsom delägare i Bohnstedt & Ludwigs advokatbyrå. Led. av Sveriges advokatsamfund 1920.

 

    Osborne Johan Alexander Losman omkom vid tågkatastrofen i Gårdsjö natten mellan d. 28 och 29 juni 1945. Född i Göteborg 1896 blev han student där 1915. Han studerade först i Göteborg och sedan i Lund, där han blev fil. kand. 1920 och jur. kand. 1922. Efter tingssittning började han genast på advokatbanan i Göteborg och blev efter att i flera år varit anställd å advokatbyrå 1938 delägare i advokatfirman Gidén, Losman och Wiberg. Led. av Sveriges advokatsamfund 1926, där han tillhörde såväl samfundets styrelse som styrelsen för samfundets västra avdelning.

 

    Erik Björkman avled d. 4 aug. 1945. Född i Uppsala 1880 avlade han mogenhetsex. i Stockholm 1899 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1903. Efter tingstjänstgöring och långvariga domarförordnanden blev han v. häradshövd. 1918. Under någon tid tjänstgjorde han som t. f. vattenrättssekr. (från 1920) och som t. f. rev.-sekr. (från 1922). Han utnämndes 1926 till häradshövding i Västerbergslags domsaga. I Ludvika var han kommunalt verksam; bl. a. var han ordf. i stadsstyrelsen 1932—37.

 

    Axel Emanuel Hasselrot avled d. 9 aug. 1945. Han var född i Köping, Kalmar 1., 1883. Efter bergsingenjörsex. 1905 blev han anställd i patent- och registreringsverket, där han var byrådirektör 1914—1924. Under tiden (1911) avlade han jur. kand.-ex. Han lämnade tjänsten i patentverket för enskild verksamhet i patentbranschen. Redan 1920 hade han blivit knuten till tekniska högskolan som lärare och från 1929 var han docent där i industriellt rättsskydd. Han var en flitig förf. i patenträttsliga och närliggande ämnen samt var mycket anlitad för utredningar och organisationsarbete inom dessa områden.