Universitetskanslern. K. M:t har 31 juli 1945 förordnat professor emeritus, juris doktorn Thore Engströmer att fr. o. m. 1 aug. 1945 tills vidare i egenskap av tillförordnad kansler uppehålla kanslersämbetet för rikets universitet.

 

    Statistiska centralbyrån. K. M:t har 19 sept. 1945 förordnat assessorn i hovrätten för Övre Norrland Alf Olsson att fr. o. m, 1 okt. 1945 tillsvidare uppehålla en befattning såsom e. o. byråchef i statistiska centralbyrån.

 

TINGSDOMARE, TINGSSEKRETERARE, TINGSNOTARIER OCHTINGSNOTARIEASPIRANTER I RIKETS DOMSAGOR.1

 

Svea hovrätt.

    Norra Roslags: Tn Bengt Alm, f. 28/7 16, J. K. 23/6 43, b. (13/9 43) 1/1 45. — Bo Berger, f. 2/3 19, J.K. 29/5 43, b. 21/2 44. — Fritz Belfrage, f. 29/3 17, J. K. 25/4 45, b. 20/8 45.
    Mellersta Roslags: Tn Olof Persélius, f. 12/11 18, J. K. 29/5 43, b. 1/6 43. — Percy Jönzén, f. 12/4 19, J. K. 26/2 45, b. 1/3 45. — Gerd Blomqvist, f. 25/5 21, J. K.15/9 45, b. 1/10 45.
    Stockholms läns västra: Tn Jan Harald Löfberg, f. 27/7 16, J. K. 22/6 43, b. (2/5 44) 1/7 44. — Clas Nordström, f. 16/8 21, J. K. 15/12 44, b. 1/1 45.
    Södra Roslags: Td Bertil Sandegren, f. 6/5, 08, ass. 5/9 42, td. 1/7 43. — Id Ruben Ljungwaldh, f. 12/1 94, id. 1/7 28, id. 1/7, 43. — Ts Gunnar Lagergren, f. 23/8 12, fisk. 10/6 41, ts. 1/1 45. — Tn Eva Rudholm, f. 8/4 16, J. K. 28/5 43, b. (21/6 43) 17/1 44. — Sune Sundius, f. 8/4 17, J. K. 30/6 43, b. 30/6 44. — Sven Sigurdsson, f. 9/3 17,J. K. 22/6 43, b 1/8 43. — Anne-Marie Bergfeldt, f. 19/1 18, J. K. 15/9 43, b. 1/10 43. — Bengt Ewerlöf, f. 16/7 17, J. K. 22/6 43, b. 23/6 43.- Sven Olof Dahlman, f. 3/3 17, J. K. 30/10 43, b. (1/2 44) 1/9 44. — Gunnar Bergholm, f. 3/9 19, J. K. 31/1 44, b. 4/9 44. — Adolf Åslund, f. 23/6 16, J. K. 15/9 44, b. 18/9 44. — Bertil André, f. 3/ 6 17, J. K. 15/9 45, b. 3/10 45.
    Sollentuna och Färentuna: Td Arvid Ribbing, f. 6/7 08, ass. 1/1 43, td. 1/7 43. — Tn Bertil Molander, f. 17/4 19, J. K. 29/5 43, b. 29/5 43. — Lars Erik Tillinger, f. 25/11 19, J. K. 29/5 43, b. 29/5 43. — Gunnar Stridsberg, f. 16/10 18, J. K. 30/6 43, b. (1/9 43) 22/5 44. — Anders Litzén, f. 5/12 20, J. K. 27/5 44, b. 1/6 44. — Karl Vilhelm Eriksson, f. 15/11 16, J. K. 8/2 44. b. 11/4 44. Lars Erik Dahlström, f. 20/8 19, J. K. 15/9, 43, b. 10/5 44. — Bengt Bjerke, f.5/7 18, J. K. 30/6 44, b. 13/11 44. — Ebbe Wikmark, f. 12/12 20, J. K. 15/9 44, b. (18/9 44) 15/4 45. — Lars Hjerner, f. 16/1 22, J. K. 15/12 44, b. 7/5 45.
    Södertörns: Td Nils Dillén, f. 23/3 00, ass. 1/11 42, td. 1/10 43. — Id Nils Piehl, f. 25/3 92, ass. 29/10 23, id. 1/11 43. — Ts Lars Simonsson, f. 2/1 16, fisk. 6/4 44, ts. 22/9 45. — Tn Sten Agvald, f. 22/12 19, J. K. 18/4 42, b. 25/5 42. — Olof Schager, f. 1/11 17, J. K. 6/3 43, b. 11/3 43. — Eva Henning, f. 17/5 20, J. K. 28/7 44, b. 16/10 44. — Gunnar Bergstrand, f. 23/1 18, J. K. 20/6 44, b. (23/6 44) 24/11 44. — Olle Hellberg, f. 10/4 19,

 

1 Förteckningen avser oktober 1945; Td = tingsdomare; Id = särskild inskrivningsdomare; Ts = tingssekreterare; Tn = tingsnotarier och tingsnotarieaspiranter; b. = började i domsagan (tidsuppgift inom parentes avser annan domsaga); fisk. = första fiskalsförordnandet; ass. = assessor.

924 TINGSSEKRETERARE OCH TINGSNOTARIER I RIKETS DOMSAGOR.J. K. 15/12 44, b. 21/12 44. — Eric Brolinsson, f. 6/5 17, J. K. 15/12 44, b. 3/4 45. — Bo Zedenius, f. 27/10 16, J. K. 30/6 41, b. 19/5 45. — Sten Kallin, f. 21/6 18, J. K. 14/4 45, b. 1/6 45. — Åke Wikner, f. 12/1 22, J. K. 28/5 45, b. 1/7 45. — Lennart Lindstrand, f. 10/3 22, J. K. 15/9 45, b. 24/9 45.
    Uppsala läns södra: Ts Nils Mangård, f. 28/4 15, fisk. 30/12 42, ts. 27/11 44. — Tn Lars Wellander, f. 18/12 18, J.K. 29/5 43, b. 1/6 43. — Olof Bruun, f. 16/6 17, J. K. 20/6 44, b. 26/6 44. — Björn Ahlander, f. 1/7 20, J. K. 31/1 44, b. 7/2 45. — Gunnar Ekman, f. 13/2 20, J. K. 23/3 45, b. 16/4 45.
    Uppsala läns norra: Ts Torwald Hesser, f. 14/11 17, fisk. 19/11 43, ts. 16/8 45. — Tn Sven Norrman, f. 30/3 20, J. K. 30/5 44, b. 8/6 44. — Sven Hugo Ryman, f. 24/3 19, J. K. 23/3 45, b. 1/5 45.
    Nyköpings: Tn Hugo von Heidenstam, f. 31/5 18, J. K. 31/3 43, b. (8/4 43) 19/5 44.
    — Adolf Gerdts, f. 18/7 18, J. K. 30/5 44, b. 6/7 44. — Carl Axel Hallström, f. 4/7 21, J. K. 28/6 45, b. 10/7 45.
    Oppunda och Villåttinge: Ts Einar Beskow, f. 23/9 16, fisk. 6/4 44, ts. 1/8 45. — Tn Jan Tengwall, f. 26/6 18, J. K. 31/3 43, b. 15/5 43. — Styrbjörn Gärde, f. 11/9 20, J. K. 22/6 43, b. 25/6 43. — Carl Gustaf Gyllenhaal, f. 6/2 18, J. K. 4/3 44, b. 19/5 44. — Bertil Westerberg, f. 30/3 21, J. K. 31/1 44, b. 1/8 45.
    Livgedingets: Tn Jan Oldin, f. 11/7 20, J. K. 30/3 42, b. (1/4 42) 7/8 44. - Gunnar Eklund, f. 14/8 19, J. K. 15/9 43, b. (7/1 44) 31/7 44. - Nils Bokelund, f. 19/2 17, J. K. 15/9 43, b. 22/5 45.
    Gotlands: Tn Torsten Rindstedt, f. 21/3 18, J. K. 30/6 42, b. ( 15/10 42) 1/5 44. — Gunnar Thorbjörnsson, f. 7/2 18, J. K. 15/9 43, b. 15/7 44.
    Östersysslets: Tn Christian Geijer, f. 12/3 18, J. K. 15/12 42, b. 3/5 43. — Johan Gyllenswärd, f. 25/6 19, J. K. 30/6 44, b. 1/8 44. — Sven Pettersson, f. 12/2 21, J. K. 15/12 44, b. 1/7 45. — Bengt Westerling, f. 15/7 22, J. K. 14/4 45, b. 1/10 45.
    Mellansysslets: Tn Lars Dalgren, f. 21/10 18, J. K. 31/10 42, b. 1/4 43. — Hilding Åberg, f. 19/12 17, J. K. 22/6 43, b. 17/1 44. — Sten Sture Lindström, f. 17/12 13, J. K. 20/6 44, b. 4/6 45.
    Södersysslets: Tn Svenolov Jacobsson, f. 8/4 19, J. K. 15/12 42, b. (1/1 43) 1/9 43. — Tage Östlund, f. 4/10 18, J. K. 15/12 44. b. 1/8 45.
    Nordmarks: Tn Lars Fremling, f. 8/1 15, J. K. 15/12 43, b. 18/1 44. — Gunnar Bremmer, f. 30/4 15, J. K. 22/6 43, b. 5/3 45.
    Jösse: Tn Stig Gunnar Pehrsson, f. 14/12 18, J. K. 29/5 43, b. 9/6 43. — Erik Tuvesson, f. 15/8 18, J. K. 15/12 44, b. (16/1 45) 1/7 45. — Per Bjering, f. 16/12 19, J. K. 18/6 45, b. 16/9 45.
    Fryksdals: Tn Gösta Björkman, f. 15/6 18, J. K. 30/10 43, b. 10/6 44. — Axel Walinder, f. 15/5 16, J. K. 15/9 45, b. 8/10 45.
    Älvdals och Nyeds: Tn Johan Malmström, f. 30/7 18, J. K. 30/6 44, b. 1/9 44. — Sverker Maechel, f. 5/1 15, J. K. 28/5 45, b. 4/6 45. — Sven Nyborg, f. 29/6 18, J. K. 45, b. 15/10 45.
    Östernärkes: Tn Gunnar Atmer, f. 5/7 18, J. K. 15/12 42, b. (28/2 43) 15/4 43. - Lars Gewalli, f. 16/2 20, J. K. 30/6 44, b. 24/7 44. — Ahle Carlsson, f. 20/7 18, J. K. 28/6 45,b. 23/7 45.
    Västernärkes: Ts Erik Backman, f. 22/7 15, fisk. 7/6 42, ts. 10/1 44. —Tn Lennart Palmér, f. 24/11 17, J. K. 29/10 43, b. 16/12 43. — Göran Almgren, f. 11/9 20, J. K. 20/6 44, b. 29/6 44. — Karl Gerhard Cars, f. 18/4 21, J. K. 15/9 45, b. 20/9 45.
    Nora: Ts Bengt Sandström, f. 5/4 14, fisk. 3/5 43, ts. 1/7 45. — Tn Knut Wijkmark, f. 12/7 17, J. K. 31/10 42, b. 10/11 43. — Mascoll Silfverstolpe, f. 17/8 19, J. K. 30/6 44, b. 21/8 44. — Jan Encrantz, f. 14/9 20, J. K. 15/12. 44, b. 19/12 44.
    Lindes: Tn Bengt Alstermark, f. 27/2 15, J. K. 19/6 42, b. 27/4 43. — Gunnar Nyström, f. 2/1 21, J. K. 30/6 44, b. 11/9 44. — Sigvard Olsson, f. 3/8 19, J. K. 15/9 45, b. 17/9 45.
    Västmanlands mellersta: Sigvard Mejegård, f. 21/2 18, fisk. 1/4 45, förordnad ss. bitr. åt hhövd. fr. o. m. 3/4 45. — Tn Nils Johansson, f. 29/8 18, J. K. 31/1 44, b. 15/2 44. — Per Holmgren, f. 15/9 18, J. K. 31/1 45. b. 2/5 45.
    Västmanlands västra: Ts Hans E. Nordström, f. 17/12 14, fisk. 5/4 44, ts. 23/8 45. Tn Lennart Grangert, f. 10/1 19, J. K. 30/10 43, b. (13/3 44) 1/1 45. - Lennart Elfversson, f. 7/4 20, J. K. 15/12 43, b. 25/2 44.
    Västmanlands östra: Tn Robert Nydahl, f. 17/4 20, J. K. 30/10 43, b. (10/11 43) 27/3 44. — Henry Hellström, f. 21/12 20, J. K. 4/11 44, b. (22/1 45) 27/8 45.
    Falu: Ts Gunnar Thyresson, f. 9/1 12, fisk. 1/3 42, ts. 22/11 43. — Tn Hans Landelius, f. 16/1 18, J. K. 29/5 43, b. (30/5 43) 1/2 44. — Nils Vasseur, f. 23/12 18, J. K. 15/9 44,

TINGSSEKRETERARE OCH TINGSNOTARIER I RIKETS DOMSAGOR. 925b. 16/10 44. — Sigvard Lönnberg, f. 10/7 22, J. K. 28/5 45, b. 16/6 45. — Robert Melin, f. 1/3 20, J. K. 15/9 45, b. 15/9 45.
    Hedemora: Ts Lennart Wallin, f. 11/6 15, fisk. 5/4 44, ts. 1/7 45. — Tn Sten-Erik Bergstrand, f. 25/3 21, J. K. 15/12 43, b. (8/2 44) 6/4 44. — Tore Lindahl, f. 19/10 20, J. K. 30/6 43, b. 13/9 43. — Stig Carlberg, f. 21/7 21, J. K. 15/12 44, b. 1/1 45.
    Västerbergslags: Tn Sverker Lien, f. 4/6 20, J. K. 31/3 43, b. (12/4 43) 24/3 44. — Sture Melin, f. 23/8 19, J. K. 30/6 44, b. (6/10 44) 16/5 45.
    Nås och Malungs: Tn Rolf Rudhe, f. 28/2 19, J. K. 30/6 43, b. 23/8 43. — Göran Sjöberg, f. 31/8 19, J. K. 15/9 43, b. 12/11 43.
    Nedansiljans: Ts Carl Hamilton, f. 20/4 15, fisk. 19/11 43, ts. 21/7 45. — Tn Stig Egersten, f. 7/3 19, J. K. 28/5 43, b. 7/6 43. — Bo Mollstedt, f. 29/4 18, J. K. 15/12 43, b. 1/1 44. — Mauritz Bäärnhielm, f. 9/2 21, J. K. 28/6 45, b. 11/7 45.
    Ovansiljans: Ts Björn Bernhard, f. 18/6 14, fisk. 5/6 42, ts. 25/8 43. — Tn Lars Östlihn, f. 21/6 18, J. K. 15/9 43, b. 15/1 44. — Curt Augustinsson, f. 3/9 18, J. K. 4/3 44, b. (7/10 44) 8/4 45. — Bengt Lilienberg, f. 10/9 20, J. K. 30/6 44, b. 24/7 44.
    Gästriklands östra: Ts Gunnar Seldén, f. 18/6 16, fisk. 31/3 43, ts. 25/8 44. — Tn Carl Holmberg, f. 31/1 19, J. K. 29/5 43, b. (1/6 43) 1/2 44. — Erik Ahnlund, f. 17/4 21, J. K. 31/1 45, b. 1/5 45.
    Gästriklands västra: Tn Sven Svedin, f. 28/1 20, J. K. 30/6 44, b. 24/7 44. — Fredrik Lettström, f. l6/10 17, J. K. 30/6 43, b. (5/8 43) 1/10 44.
    Bollnäs: Tn Åke Sundquist, f. 25/2 20, J. K. 29/5 43, b. 31/5 43. — Bengt Lindquist, f. 23/12 18, J. K. 15/12 43, b. 21/1 44. — Stig Rönnblad, f. 8/3 19, J. K. 23/3 45, b. 25/4 45 (förordnad t. o. m. 24/10 45). — Lennart Hellsten, f. 12/2 17, J. K. 30/5 45, b. 25/10 45.
    Sydöstra Hälsinglands: Tn Viktor Ilselius, f. 30/4 12, J. K. 31/3 44, b. 11/10 44. — Rickard Håkansson, f. 22/1 17, J. K. 9/8 45, b. 15/8 45.
    Norra Hälsinglands: Ts Sven-Gösta Jonzon, f. 1/3 14, fisk. 11/6 41, ts. 11/10 43. — Tn Rune Hermansson, f. 16/11 17, J. K. 20/4 43, b. (21/4 43) 1/12 43. — Salomon Sundelius, f. 31/8 19, J. K. 31/1 44, b. 25/2 44. — Madeleine Hilding, f. 2/4 21, J. K. 4/11 44. b. 22/1 45. — Bengt Olof Sandin, f. 14/9 19, J. K. 15/9 45, b. 3/10 45.
    Västra Hälsinglands: Ts Carlerik Söderström, f. 20/11 13, fisk. 1/3 42, ts. 1/7 43. — Tn Lars Dixelius, f. 15/3 20, J. K.30/6 43, b. (18/7 43) 1/10 45. — Gunnar Nordin, f. 9/12 18, J. K. 14/4 45, b. 23/4 45. — Nils Söderlund, f. 21/5 21, J. K. 28/5 45, b. 27/9 45.
    Medelpads västra: Ts Bengt Larson, f. 21/3 12, fisk. 2/1 41, ts. 30/8 43. — Tn Alf Dahlstedt, f. 20/1 20, J. K. 15/12 43, b. 15/1 44. — Nils Olov Kihlberg, f. 24/8 21, J. K. 28 /5 42, b. 24/7 44.
    Medelpads östra: Td Georg von Euler, f. 24/6 08, ass. 1/9 43, td. 1/10 45. — Tn Lars Ålund, f. 27/8 18, J. K. 30/1 43, b. 5/2 43. — Per Langenfelt, f. 23/2 20, J. K. 20/6 44, b. (1/8 44) 1/7 45. — Carl Gustaf Grotander, f. 9/12 20, J. K. 14/4 45, b. 14/6 45. — Gunnar Delleryd, f. 18/10 19, J. K. 28/5 45, b. 1/6 45.
    Ångermanland södra: Ts Erik Falk, f. 19/7 09, fisk. 6/6 42, ts. 1/10 44. — Tn Ingvar Henkow, f. 22/3 20, J. K. 29/5 43, b. 1/11 43. — Hanns Otto Düselius, f. 8/11 19, J. K. 20/6 44, b. (11/9 44) 1/1 45.
    Ångermanlands mellersta: Ts Voldmar Körlof, f. 21/7 14, fisk. 10/6 41, ts. 1/7 43. Tn Sune Westrin, f. 18/11 17, J. K. 20/4 43, b. (4/5 43) 24/1 44. — Bertil Carrick, f. 30/1 19, J. K. 27/5 44, b. 21/8 44.
    Ångermanlands västra: Tn Åke Jansson, f. 6/7 18. J. K. 15/12 43, b. (1/1 44) 19/9 44. — Ivar Ohlsson, f. 15/3 16, J. K. 39/6 44, b. 10/7 44. — Allan Björkman, f. 6/6 21, J. K. 29/ 6 45, b. 1/7 45.
    Ångermanlands norra: Td Tage Silfverskiöld, f. 27/1 09, ass. 26/2 44, td. 28/2 44. — Tn Anders Fahlgren, f. 2/3 18, J. K. 15/12 43, b. 11/2 44. — Henrik Källström, f. 25/2 16, J. K. 31/3 43, b. (10/5 43) 18/4 44. — Nils Åkhagen, f.28/1 15, J. K. 30/3 42, b. (16/4 42) 20/8 45. — Carl Fredrik Mac Key, f. 27/3 18, J. K. 31/1 45, b. 1/3 45. — Stig Malmros, f. 19/10 18, J. K. 15/9 45, b. 8/10 45.
    Jämtlands östra: Tn Björn Gerell, f. 19/5 17, J. K. 31/1 42, b. 5/1 43. — Bertil Edling, f. 31/12 15, J. K. 15/12 44, b. 1/1 45. — Rolf Gidén, f. 9/2 19, J. K. 30/5 45, b. 16/7 45.
    Jämtlands norra: Ts Gunnar Wessman, f. 6/7 15, fisk. 7/6 42, ts. 1/7 45. — Tn Sten Hermansson, f. 25/11 15, J. K. 20/4 43, b. (14/5 43) 16/7 43. — Lars Schoultz, f. 9/4 19, J. K. 15/12 43, b. (14/1 44) 19/9 44. — Anders Elowson, f. 24/7 15, J. K. 15/12 44, b. 22/1 45.
    Jämtlands västra: Tn Ida Rogberg, f. 3/5 14, J. K. 29/5 43, b. 21/6 43. — Sven Ljungberg, f. 28/2 19, J. K. 31/1 44, b. (31/3 44) 1/8 44. — Bengt Ekeroth, f. 7/8 16, J. K. 45, b. 15/8 45.
    Härjedalens: Tn Bengt Damm, f. 2/4 15, J. K. 16/12 42, b.4/1 43. — Gunnar Adner. f. 9/4 20, J. K. 30/5 44, b. 19/6 44. — Stig Sandberg, f. 17, J. K. 3/3 45, b. 20/3 45.

926 TINGSSEKRETERARE OCH TINGSNOTARIER I RIKETS DOMSAGOR.Göta hovrätt.

    Kinda och Ydre: Tn Tord Lindqvist, f. 12/11 18, J. K. 29/5 43, b. (1/6 43) 13/9 43. — Åke Almquist, f. 22/1 15, J. K. 26/5 44, b. (30/8 45) 19/2 45.

    Folkungabygdens: Tn Hans Lindstedt, f. 8/12 19, J. K. 22/4 44, b. 24/4 44. — Ulf Christian Bratt, f. 9/5 16, J. K. 15/12 44, b. 1/1 45. — Carl Olov Sommar, f. 28/12 18, J. K. 15/9 45, b. 1/10 45.
    Aska, Dals och Bobergs: Tn Britt Sundin, f. 12/4 18, J. K. 31/1 44, b. 1/4 44. — Björn Holmer, f. 10/3 18, J. K. 31/10 44, b. 9/11 44.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Ts Liss-Eric Björkman, f. 10/7 13, fisk. 1/3 40, ts. 1/7 42. — Tn Bengt Wieslander, f. 1/2 20, J. K. 4/3 44, b. 1/4 44. — Lars Erik Hedström, f. 2/11 19, J. K. 15/12 44, b.8/1 45.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Tn Gunnar Wetterström, f. 15/8 18, J. K. 30/10 43, b. (18/11 43) 1/1 44. — Nils Göran Lejefors, f. 31/12 19, J. K. 22/4 44, b. 14/9 44.
    Linköpings: Tn Åke Bruhn-Möller, f. 14/6 16, J. K. 15/9 43, b. 5/12 43. — Sven Otto Boquist, f. 16/9 13, J. K. 31/1 44, b. 16/3 44. — Dagmar Hanson-Forsberg, f. 25/9 18, J. K. 4/11 44, b. 11/6 45.
    Tveta, Vista och Mo: Ts Per N:son Stjernquist, f. 14/5 12, fisk. 16/3 39, ts. 1/7 45. — Tn Jan Ahlgren, f. 28/2 20, J. K. 31/1 44, b. 1/4 44. — Nils Malmström, f. 31/7 21, J. K. 30/6 44, b. (21/8 44) 6/11 44. — Kersti Engdahl, f. 22/2 21, J. K. 31/1 45, b. 3/4 45.
    Norra och Södra Vedbo: Ts Torvald Hellquist, f. 21/3 10, fisk. 30/6 41, ts. 1/7 44.— Tn Wilhelm H:son Palmquist, f. 30/1 18, J. K. 31/3 44, b. 22/5 44. — Per Dreijer, f.24/11 20, J. K. 20/6 44, b. (7/9 44) 22/10 44. — Simon Haglund, f. 10/6 18, J. K. 28/5 45, b. 1/7 45.
    Njudungs: Ts Per Karlberg, f. 2/11 14, fisk. 2/3 42, ts. 1/7 44. — Tn Sigvard Garming, f. 25/3 11, J. K. 31/3 44, b. 22/4 44. — Mats Åke Virstedt, f. 7/11 18, J. K. 18/4 45, b. 23/4 45.
    Östbo och Västbo: Td Gösta Bergström, f. 26/5 07, ass. 1/5 42, td. eller jämställt 42. — Tn Sven Klemendz, f. 26/12 17, J. K. 29/12 43, b. 17/1 44. — Kjell Fogelklou, f.2/3 17, J. K. 18/4 45, b. 21/4 45. — Kjell Persson, f. 17/3 l7, J. K. 31/5 45, b. 20/6 45.
    Östra Värends: Ts Bertil Adèll, f. 11/3 14, fisk. 3/3 42, ts. 1/10 45. — Tn Siegmund Vogel, f. 11/8 17, J. K. 15/12 42, b. 4/1 43. — Gunnar Leo, f. 13/11 18, J. K. 22/4 44, b. 11/5 44. — Per Åfeldt, f. 7/10 13, J. K. 2/9 42, b. (12/4 44) 9/4 45.
    Mellersta Värends: Tn Per-Gunnar Blomdahl, f. 9/2 18, J. K. 30/5 44, b. 16/6 44. — Fredrik Zethraeus, f. 21/4 16, J. K. 30/10 44, b. 1/8 45.
    Västra Värends: Tn Stig Åhre, f. 18/1 20, J. K. 16/6 43, b. (17/6 43) 3/4 45. — Sven Thorsten Frostell, f. 17/1 21, J. K. 15/9 44, b. 18/9 44.
    Sunnerbo: Ts Karl Wilhelm Modigh, f. 12/4 14, fisk. 21/1 41, ts. 1/10 43. — Tn Gunnel Sjölin, f. 6/3 20, J. K. 15/12 43, b. 1/5 44. — Gunnar Olsson, f. 25/10 03, J. K. 26/3 45, b. 9/4 45.
    Tjusts: Tn Dag Halldin, f. 13/1 20, J. K. 20/4 43, b. 5/5 43. — Stig Königson, f. 3/9 18, J. K. 30/6 44, b. 17/10 44.
    Sevede och Tunaläns: Tn Georg Danckwardt, f. 15/6 19, J. K. 30/1 43, b. 1/2 43. — Anders Meurling, f. 8/12 18, J. K. 31/3 44, b. 11/4 44.
    Aspelands och Handbörds: Tn Ragnar Nilson, f. 31/10 19, J. K. 31/3 43, b. 1/4 43. — Sune Lindgren, f. 27/1 19, J. K. 28/6 45, b. 1/8 45.
    Norra Möre och Stranda: Tn Bertil Haslum, f. 23/9 17, J. K. 15/9 43, b. 1/11 43. — Gunilla Winning, f. 11/6 20, J. K. 30/5 44, b. 10/6 44.
    Södra Möre: Ts Olof Svensson, f. 10/7 11, fisk. 20/1 41, ts. 7/4 43. — Tn Bo Söderbaum, f. 10/8 13, J. K. 30/6 43, b. 1/11 44. — Erik Rudhe, f. 17/6 20, J. K. 31/1 45, b.1/3 45.
    Ölands: Tn Erik Eklund, f. 7/11 17, J. K. 31/10 42, b. 10/1 44. — Georg Dahlin, f. 20/3 16, J. K. 15/9 44, b. 1/1 45.
    Hallands södra: Ts Sture Hasslow, f. 20/10 12, fisk. 14/3 41, ts. 1/3 44. — Tn Gunnar Ohlsson, f. 25/10 18, J. K.26/5 44, b. 15/6 44. — Sven Ivarsson, f. 1/2 20, J. K. 19/5 44, b. 22/1 45. — Olof Pettersson, f. 2/7 17, J. K. 31/1 45, b. 1/8 45.
    Hallands mellersta: Ts Bengt Gunnhagen, f. 23/6 14, fisk. 2l/6 41, ts.1/1 44. — Tn Bengt Grönquist, f. 10/9 18, J. K. 6/3 43, b. (29/3 43) 1/5 43. — Frank Witt, f. 14/12 20, J. K. 29/5 43, b. (1/6 43) 10/7 44. — Bertil Holmquist, f. 2/8 16, J. K. 20/9 44, b. 23/10 44. — Nils Christensson, f. 11/8 19, J. K. 29/6 45, b. 1/9 45.
    Hallands norra: Tn Henrik Meijer, f. 6/4 19, J. K. 6/9 43, b. 17/9 43. — Kaj Bergström, f. 15/6 19, J. K. 20/6 44, b. 1/9 44.

TINGSSEKRETERARE OCH TINGSNOTARIER I RIKETS DOMSAGOR. 927    Askims, Hisings och Sävedals: Td Gudmund Lindencrona, f. 13/2 02, ass. 11/9 36, td. 1/7 44. — Ts Sture Cederbalk, f. 27/2 11, fisk. 19/7 39, ts. 1/10 42. — Tn Nils Hedfors, f. 17/9 16, J. K. 28/5 43, b. 28/5 43. — Bengt Leman, f. 31/1 18, J. K. 29/5 43, b. (1/4 44) 13/8 44. — Bertil Henriques, f. 28/5 19, J. K. 30/6 44, b. 11/10 44. — Gunnar Engström, f. 2/8 19, J. K. 23/3 45, b. 3/4 45. — Tryggve Ahlgren, f. 7/11 19, J. K. 17/5 45, b. 23/5 45. — Curt Johansson, f. 24/9 18, J. K. 28/6 45, b. 21/7 45. — Ove Thulin, f. 12/12 20, J. K. 27/8 45, b. 4/9 45.
    Inlands: Tn Berndt Lindgren, f. 30/6 16, J. K. 15/12 44, b. 10/1 45. — Carl Gustaf Sjöstrand, f. 19/3 19, J. K. 31/1 44, b. 1/5 45.
    Orusts och Tjörns: Tn Stig Andrée, f. 4/12 16, J. K. 31/3 43, b. (17/4 43) 27/4 43. — Anna-Britta Hult, f. 3/12 11, J. K. 15/9 44, b. 1/12 44.
    Sunnervikens: Ts Nils Källoff, f. 29/7 12, fisk. 30/4 40, ts. 1/7 42. — Tn Leif Gillenius, f. 18/8 16, J. K. 15/12 42, b. 15/1 43. — Dag Helmers, f. 6/2 19, J. K. 15/9 42, b. (28/6 43) 30/8 43. — Per-Olof Salén, f. 13/9 20, J. K. 31/1 45, b. 15/2 45.
    Norrvikens: Tn Erik Sandin, f. 17/3 19, J. K. 29/5 43, b. 20/1 44. — Ralph Sterner, f. 26/12 20, J. K. 19/5 44, b. 18/9 44.
    Marks: Tn Sverker Palm, f. 14/2 19, J. K. 15/12 43, b. 1/2 44. — Ture Aldén, f. 13/5 21, J. K. 30/5 45, b. 11/6 45.
    Kinds och Redvägs: Tn Kjell Paradis, f. 12/3 14, J. K. 29/12 43, b. 4/2 44. — Alvar Wikefeldt, f. 19/7 16, J. K. 30/6 44, b. (10/7 44) 10/1 45.
    Borås: Tn Sten Hellekant, f. 29/3 16, J. K. 30/6 43, b. (1/1 44) 27/3 44.
    Vättle, Ale och Kullings: Td Nils Baumgardt, f. 18/9 07, ass. 1/8 44, td. 16/8 45. Tn Inge Lekman, f. 14/1 16, J. K. 15/12 43, b. 4/2 44. — Gunnar Lagerlöw, f. 17/12 17, J. K. 31/10 44, b. 15/11 44. — Olle Vangstad, f. 3/8 19, J. K. 23/3 45, b. 18/4 45.
    Flundre, Väne och Bjärke: Ts Anna-Lisa Vinberg, f. 2/9 08, fisk. 22/11 40, ts. 1/7 43. — Tn Sune Wickström, f. 29/5 20, J. K. 26/5 44, b. 7/6 44. — Margareta Lindholm, f. 7/7 17, J. K. 28/6 45, b. 22/8 45.
    Nordals, Sundals och Valbo: Tn Gunnar Deijenberg, f. 4/6 18, J. K. 30/1 43, b.(6/2 43) 22/10 43. — Per Gunnar Linde, f. 23/1 18, J. K. 30/10 43, b. 4/5 44.
    Tössbo och Vedbo: Tn Lennart Lindqvist, f. 29/6 18, J. K. 29/5 43, b. (1/7 43) 1/7 45. — Folke Jansson, f. 15/7 13, J. K. 14/4 45, b. 17/5 45.
    Vadsbo: Ts Emanuel Walberg, f. 15/12, fisk. 19/10 39, ts. 1/7 43. — Tn Lars Gräslund, f. 25/8 17, J. K. 29/5 43, b. (1/6 43) 1/6 44. — Åke Moberg, f. 19/10 15, J. K. 31/1 44, b. 9/2 44. — Joachim Åkerman, f. 17/9 21, J. K. 31/1 45, b. 5/2 45.
    Skövde: Ts Nils Berglund, f. 27/2 12, J. K. 15/3 37, fisk. 25/6 41, ts. 20/3 44. — Tn Per Ihrfelt, f. 6/12 19, J. K. 15/12 43, b. 1/4 44. — Evert Östlund, f. 18/9 13, J. K. 5/9 43, b. 16/4 44.
    Vartofta och Frökinds: Tn Inge Halleskog, f. 24/6 17, J. K. 29/5 43, b. 31/5 43. — Helmer Rimse, f. 7/11 13, J. K. 29/12 44, b. 1/2 45.
    Skarabygdens: Tn Karl Önnerberg, f. 14/11 10, J. K. 30/5 44, b. 19/6 44. — Nils Nordin, f. 3/2 17, J. K.30/5 45, b. 9/7 45.
    Åse, Viste, Barne och Laske: Tn Sixten Lagebrant, f. 12/12 19, J. K. 30/6 44, b. (10/7 44) 1/9 44. — Ivar Hallvig, f. 27/10 19, J. K. 3/3 45, b. 1/4 45.
    Kinneffärdings, Kinne och Kållands: Tn Sven Collin, f. 7/2 19, J. K. 4/3 44, b.(20/3 44) 1/10 44. — Sven Jönsson, f. 22/12 19, J. K. 30/5 45, b. 1/10 45.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    Östra och Medelsta: Td Ino Bodewall, f. 3/6 06, ass. 12/1 45, t. f. td. 11/1 45. — Tn Stig Jungefors, f. 20/4 20, J. K. 20/6 41, b. 16/4 43. — Börje Langton, f. 1/4 18, J. K. 15/9 43, b. 7/1043. — Karin Bergström, f. 20/12 12, J. K. 15/9 41, b. (28/5 42) 1/11 44.
    Bräkne och Listers: Td Per Ryding,f. 25/6 18, fisk. 1/9 44, t. f. td. 7/5 45. — Tn Anne-Marie Gyllenkrok, f. 5/3 16, J. K. 29/5 43, b. 1/6 43. — Gösta Ingemansson, f. 28/9 18. J. K. 15/5 39, b. 17/10 43. — Fritz Fieber, f. 25/11 16, J. K. 20/6 44, b. (3/11 44) 1/1 45,— Åke Roth, f. 30/10 17, J. K. 15/12 44, b. 19/1 45.
    Ingelstads och Järrestads: Ts Ingvar Jönsson, f. 15/3 13, fisk. 9/7 43, ts. 1/7 45. — Tn Ingemo Hagstroem, f. 13/2 21, J. K. 15/9 44, b. 16/10 44. — Lars Delin, f. 16/12 21, J. K. 15/12 44, b. 1/1 45.
    Gärds och Albo: Tn Lars Rignell, f. 19/8 17, J. K. 10/6 43, b. 1/10 43. — Per Åke Åkesson, f. 12/5 18, J. K. 2/3 45, b. 15/3 45.
    Villands: Tn Bo Fredriksson, f. 28/7 16, J. K. 19/12 42, b. (20/12 42) 10/7 44. — Kjell Peterson, f. 4/10 16, J. K. 29/12 44, b. 17/1 45.
    Östra Göinge: Tn Bengt Hjern, f. 17/10 18, J. K. 15/12 43, b. 7/1 44. — Göran Borggård, f. 3/5 21, J. K. 15/12 44, b. 15/12 44.

928 TINGSSEKRETERARE OCH TINGSNOTARIER I RIKETS DOMSAGOR.    Västra Göinge: Ts Allan Persson, f. 24/6 13, fisk. 24/1 42, ts. 1/10 43. — Tn Lennart Fredlund, f. 21/11 19, J. K. 19/7 44, b. 24/7 44. — Sven Nilsson, f. 3/12 18, J. K. 29/12 44, b. 1/1 45. — Elsa Runnström, f. 28/10 22, J. K. 14/4 45, b. 16/5 45.
    Norra Åsbo: Tn Sven Elverson, f. 29/9 16, J. K. 16/6 42, b. 4/5 43. — Olle Walle, f. 1/6 19, J. K. 29/6 44, b. (14/9 44) 15/1 45. — Elsa Kristiansson, f. 29/2 20, J. K. 3/5 45, b. 22/5 45.
    Södra Åsbo och Bjäre: Tn Sonja Montén, f. 12/9 19, J. K. 30/1 43, b. 15/6 43. Sven Carlquist, f. 18/1 17, J. K. 28/5 43, b. (25/1 44) 1/4 44. — Ernst Herslow, f. 5/8 19, J. K. 15/9 45, b. 20/9 45.
    Oxie och Skytts: Ts Sven-Börje Jacobson, f. 22/11 10, fisk. 19/5 41, ts. 1/4 44. — Tn Nils Gösta Persson, f. 18/1 09, J. K. 31/3 43, b. 3/5 43. — Sven Celander, f. 6/10 18, J. K. 1/7 44, b. 1/7 44. — Bertil Åkerman, f. 23/8 09, J. K. 30/5 41, b. (18/11 43) 11/9 45.
    Torna och Bara: Ts Johan Björling, f. 19/2 13, fisk. 13/12 40, ts. (19/1 43) 13/1 45. — Tn Clas Ekstrand, f. 19/4 18, J. K. 31/10 42, b. 23/6 43. — Sture Nelson, f. 11/11 16, J. K. 30/10 43, b. 4/5 44. — Nils-Erik Sellert, f. 21/8 18, J. K. 29/6 44, b. (3/8 44) 28/8 44.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Tn Gunnar Kragh, f. 14/4 18, J. K. 30/5 44, b. 1/7 44. — Hugo Olsson, f. 2/10 18, J. K. 31/1 45, b. 4/3 45. — Bengt-Erik Åberg, f. 25/9 18, J. K. 28/5 45, b. 29/8 45.
    Färs: Tn Axel Rudenschöld, f.24/1 15, J. K. 28/5 43, b.7/6 43. — Bengt Holmberg, f. 10/7 18, J. K. 30/10 44, b. (1/2 45) 1/4 45.
    Frosta och Eslövs: Ts Olle Hintze, f. 4/1 17, fisk. 1/11 43, ts. 1/7 45. — Tn Pontus Modigh, f. 21/2 20, J. K. 30/10 43, b. 24/1 44. — Ulf Persson, f. 15/9 19, J. K. 7/11 44, b. 16/11 44. — Per Cedergren, f. 31/8 30, J. K. 31/3 44, b. (13/6 44) 1/1 45. — Carl Wargelius f. 3/4 22, J. K. 28/5 45, b. 1/7 45.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Ts Bo Lindstén, f. 11/1 16, fisk. 1/10 42, ts. 13/1 45. — Tn Claes Munck af Rosenschöld, f. 12/1 17, J. K. 26/7 44, b. 1/8 44. — Eric Kinberg, f. 9/6 17, J. K. 22/8 45, b. 22/8 45.
    Luggude: Ts Stig Rosengren, f. 10/9 09, fisk. 16/12 37, ts. 1/7 44. — Tn Ulf Lagergren, f. 4/6 16, J. K. 16/6 43, b. 25/6 43. — Lennart Schön, f. 14/2 14, J. K. 12/10 43, b. 16/10 43. — Karl Magnus Fogelklou, f. 5/9 17, J. K. 31/1 44, b. (22/3 44) 6/11 44.

 

Hovrätten för Övre Norrland.

    Umeå: Tn Ingeborg Brodin, f. 30/3 17, J. K. 29/5 43, b. (10/9 43) 4/10 43. — Ian Cassel, f. 17/8 18, J. K. 22/4 44, b. 11/9 44. — Sigvard Bälter, f. 7/9 15, J. K. 25/4 45, b. 18/5 45.
    Västerbottens södra: Tn Staffan Ohring, f. 2/2 14, J. K. 15/12 42, b. 4/1 43. — Rune Nordmark, f. 28/5 16, J. K. 30/1 43, b. (18/2 43) 22/3 43. — Folke Fredlund, f. 29/4 20, J. K. 30/10 44, b. 4/11 44. Tillfälligt tjänstgörande i Piteå domsaga.
    Västerbottens västra: Td Klas Nilsson, f. 20/5 06, J. K. 31/5 30, ass. 1/10 41, td. 1/7 45. — Tn Bernt Lestner, f. 24/5 18, J. K. 31/1 44, b. 6/3 44. — Stig Marcus, f. 22/7 20, J. K. 22/4 44, b. 7/9 45. — 1 vakant.
    Västerbottens mellersta: Tn Lennart Sundkler, f. 29/6 20, J. K. 15/12 43, b. (1/2 44) 2/8 44. — Kerstin Göransson, f. 21/8 21, J. K. 15/12 44, b. 1/1 45.
    Västerbottens norra: Ts Wolrath Larsson, f. 10/3 10, fisk. 16/1 42, ts. 18/11 42. — Tn Eva Westman-Fellström, f. 28/10 19, J. K. 22/6 43, b. (28/6 43) 1/10 43. — Erik Ahnfeldt, f. 27/4 13, J. K. 31/3 44, b. (28/4 44), 4/9 44 f. n. sjukledig. — 1 vakant. 
    Piteå: Ts Ingmar Lidbeck, f. 2/4 16, fisk. 21/1 44, ts. 23/7 45. — 2 vakanta.
    Luleå: Ts Åke Paulsson, f. 1/3 15, fisk. 31/5 43, ts. 1/4 44. — Tn Lennart Appelberg, f. 20/1 20, J. K. 27/5 44, b. 5/6 44. — 2 (3) vakanta.
    Kalix: Ts Bo Rydstedt, f. 23/1 15, fisk. 2/6 43, ts 5/11 43. — Tn Rolf Moberg, f. 8/11 18, J. K. 22/6 43, b. (12/10 43) 17/4 44. — 1 vakant.
    Torneå: Ts Bengt Åström, f. 21/3 13, fisk. 1/6 43, ts. 1/9 43. — Tn Yngve Skogfeldt, f. 26/2 11, J. K. 31/3 43, b. 16/10 44. — Carl-Olof Rommel, f. 3/2 14, J. K. 1/11 41, b. 7/5 45.
    Gällivare: Id m. m. Björn Zethraeus, f. 27/4 18, fisk. 21/12 44, id m. m. 27/8 45. Tn Thure Flobecker, f. 14/11 18, J. K. 15/12 41, b. (22/12 41) 15/1 45. — Tryggve Wallén, f. 10/10 14, J. K. 31/1 44, b. 12/2 44. — Ulla Flobecker, f. 1/3 18, J. K. 15/12 44, b. 1/10 45, tillfällig.