Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Till rektor efter framlidne fil. dr Bruno Lesch har d. 25 jan. 1945 utsetts professorn i handelsrätt vid samma högskola jur. dr Gunnar Palmgren. Denne är född 1908, blev. jur. kand. 1930 samt jur. lic. och doktor vid Helsingfors universitet 1937, utnämndes till docent i civilrätt och handelsrätt vid Finlands statsuniversitet 1940 samt till prof. vid handelshögskolan samma år. Prof. Palmgren har på svenska publicerat bl. a. »Om påföljderna av säljarens mora», »Konkurrensklausuler vid tjänsteavtal», »Juridiken i affärslivet» och »Grunddragen av Finlands civilrätt, I».

O. Hj. G.

 

    Blandade domstolarna i Egypten. Genom kungl. dekret den 31 december 1945 har hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Hugo Wickström utnämnts till president i Le Tribunal mixte i Alexandria. President Wickström har sedan länge varit ledamot av De blandade domstolarna i Egypten, senast i många år såsom ledamot av Le Tribunal mixte i Kairo. Alexandriadomstolen, som dömer i första instans, består av 23 domare och har en personal på 250 personer. Det är första gången en svensk blivit president i denna domstol. President Wickström efterträder en norrman, presidenten Dahl.