I Norstedts gula serie ha nya upplagor utkommit av häradshövding RAGNAR VON KOCHS »Samhällets barnavård» (4:e uppl. 1945 708 s. Inb. kr. 16.00) och f. d. justitierådet S. SKARSTEDTS »Lagen om ekonomiska föreningar jämte vissa därtill hörande författningar» (6:e uppl. 1946 254 s. Inb. kr. 10.50). Häradshövding von Kochs arbete har visat sig utgöra en för barnavårdsmyndigheterna oumbärlig edition av och kommentar till barnavårdslagen m. fl. författningar. Att justitierådet Skarstedts kommentar uppskattats framgår av att den nu utkommer i sin sjätte upplaga, något för lagkommentarer ovanligt.

I. S.