Ny justitieminister i Finland. Då generaldirektören Mauno Pekkala d. 26 mars 1946 bildade regering, övertogs justitieministerportföljen efter jur. dr Urho Kaleva Kekkonen av den tidigare undervisningsministern jur.utr. kand. Eino Oskari Pekkala, som tillhör folkdemokraterna. Den nye justitieministern är född i Seinäjoki 1887, blev fil.kand. 1908 och jur.utr.kand. 1918 samt har därefter verkat såsom advokat i Helsingfors. Han har tillhört riksdagen 1927—30 och ånyo sedan 1945. Han har varit aktiv idrottsman och verksam idrottsledare, bl. a. ordf. i Arbetarnas idrottsförbund 1919—27. Han var medlem av den 1945 tillsatta krigsansvarighetsdomstolen.

B. P-n.

 

    Justitsministerskifte i Danmark. Efter folketingsvalgene i oktober 1945 trådte det ved befrielsen i maj s. å. dannede samlingsministerium tilbage, og til justitsminister i det nye ministerium udnævntes Åge L. H. Elmquist.
    Justitsminister Elmquist, der er født i 1888 og tog juridisk embedsexamen i 1914, har siden 1917 drevet sagførervirksomhed i Svendborg, foruden at han har varetaget en lang række offentlige hverv. Siden studentertiden har han været knyttet till partiet Venstre. I 1927—32 var han medlem af folketinget, og siden 1939 har han haft sæde i landstinget.

Fh.

 

    Internationella domstolen i Haag. Förenta Nationernas församling och säkerhetsråd ha d. 6 febr. 1946 till ledamöter i den nya internationella domstolen i Haag valt
    för tre år: dr M. Zoricic (Jugoslavien), M. Read (Canada), M. B. Winiarski (Polen), Hamid Badawi Pascha (Egypten), dr M. Hsu (Kina),
    för sex år: lic. Isidor Phabela Alfaro (Mexico), dr Helge Klæstad (Norge), dr Charles de Visscher (Belgien), Green H. Hackworth (U. S. A.), prof. Sergej Borisovitsj Krylov (Ryssland),
    för nio år: prof. Jules Basdevant (Frankrike), dr José Gustavo Guerrero (San Salvador), sir Arnold McNair (Storbritannien), dr A. Alvarez (Chile), dr Philadelphio de Barros Azevado (Brasilien).
    Domarna äro alltså 15. Av de 76 kandidater till domarposterna som föreslogos voro blott 2 från nationer som ej äro medlemmar av FN. Dessa voro en italienare och en spanjor, båda föreslagna av Frankrike. Domarna komma att åtnjuta en årslön av 54,000 holländska floriner, ungefärligen motsvarande 90,000 sv. kr. Presidenten erhåller därutöver 15,000 floriner.
    Till president har valts dr Guerrero och till vice president prof. Basdevant 

Till registrator har utsetts norrmannen Edward Hambro junior.

I. S