DÖDSFALL. 395    Karl Gösta Daniel Vallén avled d. 26 jan. 1946. Född i Nora 1896, blev han stud. i Gävle 1915 och jur. kand. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring började han 1925 på advokatbanan. Sedan 1935 var han anställd å R. Kočis advokatbyrå i Stockholm. Led. av advokatsamfundet var han sedan 1939.

 

    Anders Emil Nordström avled d. 1 febr. 1946. Född i Stenkyrka i Bohuslän 1860, avlade han mogenhetsex. i Göteborg 1880 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1888. Efter tingstjänstgöring blev han v. häradshövding 1891. Följande år började han advokatverksamhet i Norrköping, där han i många år även var livligt kommunalt verksam som led. av stadsfullmäktige m. m. Han var led. av advokatsamfundet sedan 1896.

 

    Lennart Hansson avled d. 3 febr. 1946. Han var född i Grönby på Söderslätt 1882, blev student 1902 och, efter att en tid också ha drivit jordbruk, jur. kand. i Lund 1909. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Trelleborg. Led. av advokatsamfundet blev han 1917. Sin advokatbyrå lämnade han för några år sedan.

 

    Lennart Olbers avled d. 6 febr. 1946. Han var född i Lund 1861, där han blev student 1880 och avlade hovrättsex. 1888. Efter tingstjänstgöring utnämndes han till v. häradshövding 1890. Från 1891 tjänstgjorde han i överståthållarämbetet, först som notarie och slutligen som sekreterare.

 

    Filip Ludvig Lang avled d. 19 fèbr. 1946. Född i Mariestad 1865, avlade han mogenhetsex. i Örebro 1883 och hovrättsex. i Lund 1887. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1891 till v. häradshövding och 1896 till notarie i Göta hovrätt. Sedan han 1910 överförts till indragningsstat, drev han imånga år advokatverksamhet i Växjö.

 

    Knut Leopold Lindberg avled d. 7 mars 1946. Född i Gävle 1867 avlade han mogenhetsex. där 1885 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Redan före sina juridiska studier hade han börjat tjänstgöra vid länsstyrelsen i Gävleborgs län, där han blev e. länsnotarie 1903. 1907 blev han magistratssekr. i Gävle och 1918 tillika rådman. Från denna tjänst erhöll han avsked 1935.

 

    Elis Wilhelm Ohlin avled d. 24 mars 1946. Han var född i Kristianstad 1867. Efter studentex. i Lund 1885 blev han där fil. kand. 1889 och avlade hovrättsex. 1891. 1894 blev han kronolänsman i Gråmanstorps distrikt. Åren 1905—1917 var han landsfiskal i N. och S. Åsbo samt Bjäre härad, 1918—1932, då han avgick med pension, landsfiskal i Gråmanstorps distrikt. 1915 blev han krigsfiskal. Han var flitigt anlitad som sakkunnig vid utredningar inom åklagarväsendet och fögderiförvaltningen. Bl. a. avlämnade han 1930 tillsammans med presidenten Schlyter Förberedande utredning ang. omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m. m. (SOU 1930:31).

 

    Johan Aron Friedholm avled d. 8 april 1946. Han var född i Vinberg, Hallands län, 1857, blev student i Uppsala 1879, där han blev fil. kand. 1883 och avlade hovrättsex. 1888. Han utnämndes till v. häradshövding 1891. Efter att ha börjat tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt blev han rådman där 1906. Från denna tjänst avgick han vid uppnådd pensionsålder 1927.