Stockholms rådhusrätt. Omkring d. 1 april 1946 voro vid rådhusrätten fast anställda å extra ordinarie stat följande jurister, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning vid rådhusrätten och första assessorsförordnandet):
    Förste amanuenserna (vice assessorerna) C. Sandblom, 32, 35, 36; G. Masreliez, 33, 33. 37; B. Lännergren, 34, 34, 36; L. Sandwall, 34, 35, 36; P. O. Heurlin, 35, 35, 37; G. Grabe, 35, 35, 37; E. Björkman, 34, 37, 38; R. af Klintberg, 35, 35, 37; G. Almling, 36, 36, 37; H. Lundberg, 36, 37, 38; H. Engfeldt, 36, 36, 38; H. Ljungström, 36, 36, 38; förste amanuensen H. Kling, 38, 38, 39; amanuenserna L. Nordman, 36, 36, 38; I. Ågren, 38, 38, 39; G. Linnander, 37, 38, 39; Å. Asp, 39, 39, 40; N. Gynne, 39, 39, 40; C. Böre, 40, 40, 42; H. Winberg, 41, 41, 42; K. E. Skarvall 39, 39, 42; G. Petrén, 42, 42, 43; G. Eberhardt, 41, 41, 42; Maja Britta Wiklund, 41, 41, 42; B. Rönnqvist, 42, 44, 45; D. Glück, 42, 43, 43; B. Ekestaf, 42, 42, 43.
    Vidare tjänstgöra vid rådhusrätten följande jurister såsom domareaspiranter för vinnande av utbildning motsvarande tingsutbildningen vid domsagorna samt, i förekommande fall, fortsatt utbildning, nämligen:
    med fast aspirantarvode å extra stat (turordning ej fastställd) extra notarierna F. Östergren, 41, 43, 44; A. Öberg, 42, 43, 44; Maj Roman, 43, 43, 44; G. Kahm, 43, 43, 45; S. Forsheim 43, 43, 44; K. G. Grönhagen, 43, 43, 45; Gunnel Agvald, f. Widegren, 41, 43, 44; Ella Köhler, f. Karlgren, 43, 44, 44; C. Malmgren, 43, 43, 45; R. Magrell, 43, 44, 45; N. Örtegren, 43, 44, 44; B. Nordenhök, 42, 42, 45; E. Berggren, 43, 43, 45; A. Grunander, 43, 43, 45; S. Almling, 44, 44, 45 (tjl); L. Nordvall, 44, 44, 45; B. Alderin, 43, 43, 45; S. Kjellgren, 44, 44, 45; G. Nystedt, 44, 44, 46; S. Olsson, 44, 44, 45; J. Hanson, 44, 44, 46; Ingegärd Söderquist, f. Lövgren, 44, 44, 46; Margit Kvarnström, f. Orwin, 44, 44, 45; N. H. Edwall, 43, 44; L. Bruhn, 44, 44;
    med fast vikariat å aspirantarvode (turordning ej fastställd) extra notarierna U. Lyttkens, 44, 44; G. Nobel, 44, 44, 46; G. Sterner, 44, 44; B. Morling; 44, 44; K. Sandart, 43, 44; G. Simkowsky, 44, 44; O. Björck, 44, 44;
    övriga domaraspiranter (de äldre avlönade genom vikariatsförordnande å aspirantarvode, de yngre genom kvartalsgratifikationer i mån av tillgång; turordning ej fastställd) extra notarierna Å. Lundberg, 42, 43, 44; C. F. Lin-

 

400 PERSONALNOTISER.dell, 44, 45; B. Grönquist, 43, 45, 46; Gudrun Stålhane, f. Johnsson, 44, 45; B. Österberg, 44, 45; T. Nylén 45, 45, 45; P. Holmquist 45, 45; O. Särnmark, 45, 45; Maikki Lindh, f. Velander, 45, 45; N. E. Segerfors, 45, 45; L. Forslund, 45, 45; Psyche Nyström, 44, 45; S. Assarsson, 44, 45; R. Billner, 41, 45; L. Hjerner, 44, 45; L. Nordin, 44, 45; G. Olofsson, 45, 45; Britta Jonsson, 45, 45; T. Hultman, 42, 45; G. Eklund, 43, 45; S. Save 40, 45, 46; S. Krook, 45, 45; L. Eliaeson, 45, 45; M. Hilding 45, 45; B. Gripnäs, 45, 45; K.-I. Edstrand, 45, 45; C.-E. Lindahl, 43, 46; Å. Malmström, 45, 46; B. Åkeson, 45, 46; S. Sandberg, 45, 46; G. Fredriksson, 45, 46; B. Cederlund, 45, 46; R. Thörn, 45, 46; J. Berggren, 45, 46; O. Holm, 46, 46.
    Av rådhusrättens ordinarie och extra ordinarie jurister voro den 1 april 1946 följande personer tjänstlediga för nedan angivna ändamål: rådmannen E. Wilhelmsson (utredning om krigsdomstolarnas avskaffande), rådmannen E. Tammelin (parlamentariska undersökningskommissionen), assessorn S. Lind (juridisk rådgivare åt kejsaren av Etiopien), vice assessorerna B. Lännergren (försvarsdepartementet) och G. Grabe (försäkringsutredningen), förste amanuensen II. Kling (jordbruksdepartementet), amanuenserna H. Winberg (kommunikationsdepartementet), K. E. Skarvall (justitiedepartementet) och B. Eberhardt (parlamentariska undersökningskommissionen).

R. Kg.