De nordiska kriminalistföreningarna ha alla hållit sammanträde under hösten 1945, Svenska kriminalistföreningen d. 26 okt., Kriminalistföreningen i Finland d. 30 okt., Dansk Kriminalistforening d. 20—21 nov. och Den norske kriminalistforening d. 12—13 dec. Vid samtliga möten ha representanter för andra nordiska kriminalistföreningar närvarit. SvJT återkommer senare med utförligare meddelanden om sammanträdena.

 

    Den Norske Dommerforening. I juni 1941 oppnevnte Quisling-regimet en N.S.-man som formann i Den Norske Dommerforening, men forlangte at de øvrige styresmedlemmer skulde bli stående. Samtlige medlemmer av styret nektet imidlertid å fortsette. De fleste av foreningens medlemmer meldte seg deretter ut av foreningen. Dens virksomhet har senere vært innstillet inntil frigjøringen i mai 1945. Det gamle -styre tråtte da sammen, og foreningens virksomhet ble gjenopptatt.

 

74 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    I september 1945 holdt foreningen sitt årsmøte. Professor dr. Stephan Hurwitz, København, holdt foredrag om »Rettsoppgjørets problemer», og høyesterettsadvokat Leif S. Rode, Oslo, holdt et kåseri om sine erfaringer under krigstiden fra sin virksomhet som forsvarer for norske politiske fanger.
    Som foreningens formann ble valgt sorenskriver Ole F. Harbek. Styret består forøvrig av lagdommer Johannes Koefoed (varaformann), sorenskriver Bjarne Torstenson, lagdommer P. J. Gløersen og byfogd Bjarne Didriksen, med byfogd Harald Gram og lagmann Carl Kruse-Jensen som varamenn.

O. F. H.