Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1946 ordinarie årsmöte d. 21 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet höllos föredrag, av revisionssekreteraren Gösta Lind om »Några sjörättsmål från Högsta domstolen under senaste åren» och av revisionssekreteraren Erik Hagbergh om »Synpunkter på konossementsansvarigheten enligt använda standardformulär och dess förhållande till svensk och internationell sjörätt». Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson och direktören Emanuel Högberg med revisionssekreteraren Hagbergh och direktören Nils Rogberg såsom suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 100.