Frans Oscar Nyman avled d. 14 okt. 1946. Född i Halmstad 1866, avlade han mogenhetsex. där 1885 och jur. utr. kand. -ex. i Uppsala 1891. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1903 och assessor 1906. Han blev t. f. rev.-sekr. 1903 och konstit. rev.-sekr. 1907. Två år senare utnämndes han till häradshövding i dåvarande Gudhems och Kåkinds härads domsaga. Från häradshövdingämbetet erhöll han avsked med pension 1936. Under en följd av år var han krigsdomare vid militära förband i Skövde och Karlsborg.

 

    Carl Fredrik Drake af Hagelsrum avled d. 20 okt. 1946. Född i Sigtuna 1872, avlade han mogenhetsex. i Nyköping 1890 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1900. Efter tingssittning och tjänstgöring i skilda verk i Stockholm blev han tjänsteman i Svea hovrätt. 1907 utnämndes han till ord. notarie där. 1938 erhöll han avsked med pension.

 

    Georg Albert Emil Eisen avled d. 6 nov. 1946. Född i Stockholm 1878, avlade han mogenhetsex. 1898 och hovrättsex. i Uppsala 1903. Han vann anställning i riksförsäkringsanstalten 1907 och blev byråchef där 1916. 1943 avgick han med pension från denna befattning. Hans kända kommentar till lagen om försäkring för olycksfall i arbete (tills. med E. Löfmark) utkom 1945 i sin 5:e uppl.

 

    Gustaf Ebenfelt avled d. 16 nov. 1946. Född i Hova, Skaraborgs l., 1890, blev han student i Lund 1912 och jur. kand. i Uppsala 1918. Från år 1919 var han verksam som advokat i Borås. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1933 och tillhörde styrelsen för samfundets västra avdelning.

 

    Erik Martin Rudolf Sandén avled d. 20 nov. 1946. Han var född i Lidköping 1893, blev student i Skara 1912 och jur. kand. i Uppsala 1917. Efter tingssittning tjänstgjorde han några år vid länsstyrelse. Sedan 1927 var han borgmästare i Vänersborg, där han hade ett flertal kommunala uppdrag.

 

    Karl Gustaf Oskar Eugen Lindqvist avled d. 7 dec. 1946. Han var född i Stockholm 1872, avlade mogenhetsex. där 1892 och hovrättsex. i Uppsala 1902. Efter tingssittning blev han borgmästare i Mariefred 1906. Under ett par decennier var han tillika krigsdomare. Som skönlitterär författare var han känd under signaturen »Mari Mihi».

 

    Einar August Beskow avled d. 16 dec. 1946. Han var född i Stockholm 1880, avlade mogenhetsex. där 1898 och hovrättsex. i Uppsala 1901 samt blev efter tjänstgöring i Svea hovrätt t. f. rev.-sekr. 1911 och hovrättsråd 1914. Efter tjänstgöring som expeditionschef i civildepartementet och som statssekreterare i kommunikationsdepartementet var han en kortare tid t. f. landshövding i Norrbottens län innan han 1925 blev landshövding i Kronobergs län. Från landshövdingämbetet avgick han 1944. Han var konsultativt statsråd i den Lindmanska ministären 1928—1930. Han anlitades som sakkunnig för ett stort antal utredningar.