MO:s framställningar till K. M:t. Enligt sin till riksdagen avgivna ämbetsberättelse har MO under 1946 gjort framställningar till K. M:t ang. överstatförande av befattning som innehas av den som förordnas att tills vidare vara byråchef hos JO eller MO, ang. det militära utredningsväsendet i disciplinmål och andra militära mål, ang. beskaffenheten av militärhäkte — till åstadkommande av större jämlikhet skilda militära kategorier emellan ifråga om straffverkställigheten — samt ang. tillgodoräknande som fullgjord tjänstgöring av tid för verkställande av disciplinstraff. MO har under året avgivit yttrande över två remisser, den ena rörande ett genom överbefälhavarens försorg upprättat förslag till bestämmelser ang. militärt straffregister m. m.

B. L.

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden K. M:t har förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1947 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden
    22 nov. 1946 beträffande Aska, Dals och Bobergs domsaga samt Motala stad;

NOTISER. 233    29 nov. 1946 beträffande Karlshamns stad;
    13 dec. 1946 beträffande Jämtlands norra domsaga; samt
    20 dec. 1946 beträffande Östbo och Västbo samt Inlands domsagor.
    Under år 1946 har övergång till aktsystem ägt rum i 15 domsagor och 4 städer med egen jurisdiktion. Fr. o. m. år 1947 tillämpas aktsystem i inskrivningsärenden i 87 domsagor och 22 städer (76 resp. 34 % av samtliga). Realaktsystem förekommer endast i Stockholm och Göteborg; i övrigt användes det kronologiska aktsystemet.

C. G. B.