Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1946 hållit 5 sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av advokaten Hugo Lindberg över ämnet »Några intryck från rättegången i Nürnberg», av høyesterettsadvokat Finn Arnesen om »Det økonomiske landssviksopgjør i Norge etter krigen og advokatenes forhold til dette», av advokaten Sigurd Ahlmark över ämnet »Från hyresrådets praxis», av statsrådet Herman Zetterberg om »Gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete» samt av justitierådet Emil Sandström om »Flyktkapitalbyrån och dess verksamhet».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Arne Hasselgren, Emil Heijne, Gudmund Silfverstolpe, Jochum Sjöwall och Sten Södermark. Suppleanter ha varit advokaterna Barbro Björlingsson, Gunnar Lindh och Wilhelm Pehrsson. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Bertil Ahrnborg, Birger Barre, Sigrid Beckman, Dick Bergman, Thure Essén, Emil Heijne, Göran Kalling, Otto Lagerström, Hugo Lindberg, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter advokaterna Sigurd Ahlmark, Barbro Björlingsson, Fred. Bohnstedt, Tore Flodin, Birger Hedberg, Nils Köhler, Bengt Landahl, Tore Lindahl, Sten Lindskog, Ingrid Norlander, Berndt Nycander, Wilhelm Pehrsson och Folke Rogard. Avdelningens sekreterare är advokaten Arne Hasselgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 315 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1946 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 30 mars och extra möte d. 2 nov. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredrag av hovrättsassessorn Erik Bendz över ämnet »Erfarenheter från dansk process i belysning av den svenska rättegångsreformen».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Konrad Svensson, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Erik Bremberg, Eskilstuna, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping. Suppleanter hava varit advokaterna Rolf Halvorsen, Norrköping, Herman Heilborn, Nyköping, och Erik Orrenius, Motala.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Aksel Gustavson, Linköping, Gustaf Hökerberg, Norrköping, Mats Nordström, Norrköping, och Alf Rudenmark, Eksjö, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, och Bengt Skantze, Jönköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 73 medlemmar.