234 NOTISER.    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1946 hållit två ordinarie sammanträden, därvid förutom föreningsangelägenheter förekommit föredrag av advokaten Walter Klein över ämnet »Några intryck av Quislingprocessen» samt föredrag av advokaten Gunnar Thomasson »Om nya aktiebolagslagen». Styrelsen har utgjorts av advokaterna Gunnar Behm, Malmö, ordf., Gunnar Thomasson, Eslöv, Bertil Gabrielson och Tore Lindell, Malmö, samt Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Torsten Persson, Kristianstad, Hans Ingemanson, Lund, och Bengt Linders, Hälsingborg, såsom suppleanter. Ledamöter i samfundets nämnd hava varit advokaterna Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundqvist, Hälsingborg, Hans-Erik Bachmann, Malmö, och Henning Dahlin, Ystad, med advokaterna Svante Malmqvist och Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Bo Pfannenstill, Malmö, och Olof Wellmark, Lund, såsom suppleanter. Avdelningens sekreterare är advokaten Gabrielson. Avdelningen räknade vid årsskiftet 106 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1946 hållit två allmänna sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit, d. 29 mars föredrag av advokaten Arne Wiberg över ämnet »Några ord om bristande förutsättningar och om avtalstolkning» samt d. 25 okt. föredrag av kammarrättsassessorn Sture Jarnerup över källskatteförordningen.
    Styrelsen utgöres av advokaterna William Kristensen, ordf., Johan Ramberg, Karl Axel Vinge och Tage Zetterlöf, alla i Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, Ernst Hederström, Halmstad, och Per Tottie, Uddevalla. Avdelningens representanter i samfundets nämnd äro advokaterna Fredrik Holmgren, Mårten Henriques och Sigfrid Brundin, Göteborg, samt Valfrid Granqvist, Halmstad, med advokaterna Paul Sundberg, Gunnar Bomgren, Harald Lewerth och Folke Andersson, Göteborg, samt Henry Friberg, Uddevalla, som suppleanter. Såsom sekreterare och kassör fungerar advokaten Bo Westman.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 30 mars 1946 i Örebro, därvid advokaten Kurt Alinder redogjorde för »Landstingen och den utomrättsliga advokatverksamheten».
    Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun, Enar Lundstroem, Karlstad, och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Torsten Malm, Örebro, och Ruben Nyman, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppleanter. Till ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Aje Werner, Karlstad, Ruben Nyman, Västerås, och Nils Högberg, Örebro, med advokaterna Helmer Lind, Ludvika, Folke Adelsohn, Karlstad, och L. E. Widell, Karlskoga, som suppleanter. Avdelningens medlemsantal var vid 1946 års utgång 61.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har hållit ordinarie årsmöte i Örnsköldsvik d. 9 mars 1946. Därvid förekom förutom för-

NOTISER. 235eningsangelägenheter föredrag av advokaten Sven Hallström, Umeå, över ämnet »Reflexioner och önskemål under övergångstiden» samt av advokaten Curt Ekdahl, Gävle, över ämnet »Svårigheter att befara i samband med den nya rättegångsreformen, särskilt under den första tiden». Styrelsen har utgjorts av advokaterna Birger Kjellson, Sundsvall, ordf., David Nilzén, Sundsvall, sekr., Gösta Malmsten, Gävle, Rudolf Ahlgren, Umeå, och Sven Janzon, Umeå. Suppleanter ha varit advokaterna Sten Palmgren, Skellefteå, Rickard Bergengren, Härnösand, och Frans Victor, Östersund. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Olof Rödöö, Östersund, Alex Rehn, Skellefteå, och Henrik Lindblom, Örnsköldsvik. Avdelningen räknade vid årsskiftet 58 ledamöter.