Ny ledamot av högsta domstolen. K. M:t har31 jan. 1947 till justitieråd utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet Axel Gösta Walin. Justitierådet Walin är född i Gävle 30/11 1902, blev student där 1921 och jur. kand. i Stockholm 1925. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev adj. led. 1933 och assessor 1935. Han utnämndes 1939 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland, vilken befattning han aldrig tillträdde. Samma år blev han t. f. rev.-sekr. och 1941 ord. Han kom tidigt medi lagstiftningsarbetet. 1932—1935 var han notarie och sekr. i riksdagens I lagutskott samt under samma år och därefter sekr. i ett flertal utredningar, bl. a. sekr. och sakkunnig i utredningen ang. vattenförorening och grundvatten 1936—40. Han är ledamot av föräldrabalkssakkunniga. Walin blev 1938 t. f. och 1939 ord. byråchef för lagärenden i justitiedepartementet samt 1943 statssekreterare.

 

    Juridiska examina höstterminen 1946. Juris licentiatexamenhar avlagts

 

vid Stockholms högskolad. 2 november av:
    Nils Sture Heiding, f. i Ljungby förs. Kalmar l. 1/9 14, student i Kalmar  2/6 34, jur.kand. i Uppsala 30/5 39, disp. för jur. doktorsgrad 30/11 46 å en avhandling medtiteln »Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken».

 

    Juris kandidatexamen har avlagts
vid Uppsala universitetd. 14 september av:
    Alistair Gustaf Magnus Broms, sthm, f. i Djursholm 11/8 19, student i Sigtuna 25/5 39. — Claes Wilhelm Huldtgren, göteb., f. i Sthm 7/7 22, student i Göteborg

PERSONALNOTISER. 2395/6 41. — Nils Mikael von Koch, sthm, f. i Djursholm 27/12 19, student i Göteborg 19/5 38, fil. kand. ex. i Uppsala 13/19 41. — Nils Bertil Åkerfeldt, uppl., f. i Uppsala 28/8 21, student där 29/5 40;
d. 1 november av:
    Sten Gunnar Arning, göteb., f. i Göteborg 28/3 21, student där 4/6 40. — Sven Erik Vilhelm Psilander, sthm, f. i Uppsala 13/3 19, student där 8/6 38. — John Gustaf Lennart Tysander, söderm.-närke, f. i Kräklinge förs. Örebro l. 28/7 18, student i Uppsala 11/6 38.
d. 14 december av:
    Bengt Erik Andersson, norrl., f. i Frösö förs. Jämtlands l. 31/7 19, student i Uppsala 11/12 39. — Gösta Birger Backman, västm.-dala, f. i Falun 13/1 20, student där 4/6 40. —Helge Johan Rostan Jansson, västm.-dala, f. i Perstorps förs. Kristianstads l. 3/2 18, student i Uppsala 26/5 37. — Hans Oscar Lennart Johnson, västg., f. i Borås 3/10 19, student där 30/5 40. — Gunnar Nordin, uppl., f. i Uppsala 14/3 21, student där 29/5 40. — Åke Lennart Titus Sjöberg, östg., f. i Mjölby 4/9 21, student i Motala 31/5 41. — Bo Göran Anders Stenström, östg., f. i Linköping 20/3 22, student där 13/6 40. — Per Victor Svedén, västg., f. i Borås 15/6 19, student där 15/5 39. — Folke Gustaf Adolf Wikström, uppl., f. i Uppsala 19/7 13, student där 18/5 32;
vid Lunds universitetd. 5 september av:
    Gunnar Andrej Thomée, mlm, f. i Malmö 14/9 18, student i Lund 8/6 37;
d. 10 september av:
    Sten Rune Sixten Runerheim, mlm, f. i Malmö 11/10 18, student där 5/6 37;
d. 9 oktober av:
    Hans Erik Wilhelm Enghoff, hb, f. i Lund 15/6 19, student i Eslöv 8/6 39. —Nils Arvid Ove Ragnarsson Nelander, mlm, f. i Jönköping 14/5 22, student i Malmö 11/6 41;
d. 2 november av:
    Britta Ingrid Rosander, yst., f. i Hälleberga förs. Kronobergs l. 19/5 18, student i Ystad 29/5 37;
d. 29 november av:
    Åke Birger Holmberg, mlm, f. i Malmö 4/4 21, student där 22/5 40. — Ulf Lennart Alfred Lindwall, sm., f. i Sthm 24/11 17, student i Växjö 10/6 38. — Nils Yngve Olof Malmquist, klm, f. i Lund 10/8 19, student där 9/6 39. — Astrid Gunborg Nilsson, hld, f. i Hasslövs förs. Hallands l. 21/6 19, student i Halmstad 28/5 41;
d. 9 december av:
    Ivan Eugen Eckersten, mlm, f. i Malmö 13/5 20, student där 24/5 39; fil. mag. i Lund 29/5 42;
d. 16 december av:
    Sten Gunde Sjöholm, mlm, f. i Lomma förs. Malmöhus l. 29/4 17, student i Malmö 18/5 38;
d. 31 december av:
    Ulla Johansson, göteb., f. i Västra Frölunda förs. Göteborgs o. Bohus l, 8/2 22, student i Göteborg 5/6 41. — Pål Anders Rogsten, hall., f. i Vinstads förs. Jönköpings l. 30/11 19, student i Halmstad 20/5 39. — Erik Lennart Sjövall, smål., f. i Traryds förs. Kronobergs l. 2/8 21, student i Lund 28/5 40.
vid Stockholms högskola d. 14 september av:
    Gunnar Cederberg, f. i Göteborg 17/5 19, student där 27/5 39. — Simon Danowsky, f. i Kristianstad 29/3 19, student där 3/6 38. — Lars Anders Kristian Gullstrand, f. i Sthm 7/8 23, student där 29/5 41. — Hans-Arne Hintze, f. i Sthm 27/11 18, student där 10/5 39. — Ingrid Matilda Kellgren, f. i Visby 21/5 20, student i Södertälje 17/5 39. — Sten Gunnar Orre, f. i Jönköping 15/4 21, student där 5/6 40. — Carl Erik Wilhelm Schumacher, f. i Sthm 16/4 21, student där 26/5 41. — Per-Olov Kristian Sylwan, f. i Sthm 27/9 23, student där 29/5 42. — Ernst Arnold Trovik, f. i Göteborg 1/7 23, student där 31/5 41;
d. 2 november av:
    Torgny Ahlgren, f. i Röks förs. Östergötlands l. 26/2 21, student i Sthm 16/5 40. — Karin Margareta Almling, f. Kriström, f. i Sthm 20/8 21, student där 23/5 41. —Bengt Johan Ernst Augustinsson, f. i Sthm 14/1 22, student där 14/5 40. — Sigvard Helle Benndorf, f. i Ronneby 3/2 20, student i Sthm 18/12 41. — Bengt-Erland Birger Fogelberg, f. i Gävle 10/4 20, student där 31/5 38. — Jan Hugo Michaël Gehlin, f.Norrköping 24/3 22, student i Hälsingborg 21/5 40. — Arne Gunnar Gullack, f. i

240 PERSONALNOTISERSthm 23/9 21, student där 28/5 40. — Frans Lennart Körner, f. i Sthm 4/2 21, student där 13/5 39. — Alw Otto Ljung, f. i Sthm 15/8 20, student där 16/5 41. — Sven-Ingemar Ljungh, f. i Sthm 9/4 20, student där 16/5 40. — Stig Rune Kjell Rodenstedt, f. i Skara 15/7 19, student i Sthm 15/5 37. — Maria Margarethe Elin (Ella) Ödmann, f. Fischbach Engelberg, f. i Nässjö 26/4 23, student i Sthm 23/5 42;
d. 14 december av:
    Simon Ingvar Boman, f. i Sthm 15/4 23, student i Sigtuna 13/5 41. — Karl-Eric Ejerdal, f. i Sthm 7/10 23, student där 26/5 42. — Karl-Erik Larsson, f. i Torps förs. Västernorrlands l. 28/12 17, student i Kristianstad 20/5 37. — Erik Vilhelm Linders, f. i Sthm 9/5 23, student där 16/5 42. — John Lennart Myrsten, f. i Danderyds förs. Sthms l. 9/1 23, student i Sthm 30/5 41. — Gustaf Arne Nyman, f. i Sthm 19/9 23, student där 26/5 42. — Kurt Olov Ormegard, f. i Spånga förs. Sthms l. 5/8 21, student i Sthm 4/5 42. — Gösta Erik Sandell, f. i Sthm 23/1 23, student där 30/4 42. — Ester Maria Josefina Österman, f. i Mogata förs. Östergötlands l. 15/12 21, student i Djursholm 21/5 40.
Statsvetenskaplig juridisk examen har avlagts vid Uppsala universitetd. 14 december av:
    Malcolm Bertilsson Lilliehöök, f. i Visby 6/8 22, student i Sthm 5/6 41; vid Lunds universitet
d. 16 september av:
    Anna-Stina Allander, göteb., f. i Göteborg 22/8 22, student där 4/6 41;
d. 2 november av:
    Inga-Cecilia Bruun, blek., f. i Fliseryds förs. Kalmar l. 7/2 21, student i Karlskrona 6/6 40, fil. kand. i Lund 29/5 46;
d. 29 november av:
    Thore Ragnar Petersson, smål., f. i Hjorteds förs. Kalmar l. 10/8 17, student i Malmö 18/12 39;
d. 16 december av:
    Knut Lennart Landahl, hbg, f. i Göteborg 10/9 19, student i Hälsingborg 23/5 39;
vid Stockholms högskola d. 14 september av:
    Axel Reinhold Kling, f. i Sthm 27/4 21, student där 31/5 41. — Sven Åke Norling, f. i Sthm 5/3 24, student där 5/5 42;
d. 14 december av:
    Gunnar Henri Löwegren, f. i Malmö 19/9 18, student i Sthm 17/5 38. — Tore Axel Söder, f. i Sthm 10/7 20, student där 12/5 41.
    Distriktsåklagarexamen har (vid Stockholms högskola) avlagts
d. 14 september av:
    Sven-Erik Fabian Erstam, f. i Bräcke förs. Jämtlands l. 4/9 17, student i Sthm 15/5 37 (Jämtlands l.). — Stig Bertil Hellström, f. i Torshälla 28/11 16, student iEskilstuna 3/6 36 (Södermanlands l.). — Bertil Vilgot Lindahl, f. i Karlstad 22/8 13 (Värmlands l.);
d. 2 november av:
    Alf Sture Ekelund, f. i Traryds förs. Kronobergs l. 8/10 12 (Kronobergs l.). —Karl Eskil Ragnar Rubin, f. i Mistelås förs. Kronobergs l. 25/10 18, student i Eksjö 20/5 37 (Kalmar l.);
d. 14 december av:
    Anders Petter Jönsson, f. i Hammerdals förs. Jämtlands l. 22/9 12 (Jämtlands l.).

Sammanfattning:UppsalaLundStockholmS:a 
Juris licentiatexamen11 
Juris kandidatexamen16143060 
Statsvetenskapl. jurid. examen1449 
Distriktsåklagarexamen66