Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna var i mars 1947 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt. Svea-avdelningen.
    Hovrättsrådet P. Aastrups div.: hovrättsråden P. Aastrup, ordf., B. Thuresson, v. ordf., och R. Svensson samt assessorn J. Prom* och adj. led. A. Björklund.
    Hovrättsrådet H. Leijons div.: hovrättsråden H. Leijon, ordf., A. Staél von Holstein, v. ordf., E. Zethelius* och N. Grafström samt assessorn T. Silfverskiöld.
    Hovrättsrådet E. Bergendals div.: (Bergendal tjänstledig på grund av sjukdom) hovrättsråden P. Poss*, ordf., och S. Afzelius, v. ordf., assessorerna I. Ahlström och L. Munck af Rosenschöld samt adj. ledamöterna S. Aminoff och T. Andersson (tjänstgör under ord. ledamöternas partiella ledigheter).
    Hovrättsrådet A. Rosengrens div.: hovrättsråden A. Rosengren, ordf., E.Hörstadius*, v. ordf., och C. A. Durling, assessorn B. Marcus samt adj.led. A. Brunnberg.
    Hovrättsrådet K. Hedströms div.: hovrättsråden K. Hedström, ordf., T.Boye*, v. ordf., och H. Bennich samt assessorerna A. Ribbing och R. Nyman.
    Hovrättsrådet G. Hagendahls div.: hovrättsråden G. Hagendahl, ordf., A. Adelsohn, v. ordf., samt assessorerna R. Lundin*, J. Victor och E. Conradi.
Norrlands-avdelningen.
    Hovrättsrådet A. Johanssons div.: hovrättsråden A. Johansson, ordf., S. Björklund*, v. ordf., W. Behrman och F. Hägglund samt assessorerna I. Mankell, K. Ericsson och C. E. Ameln.
    Hovrättsrådet E. Drangels div.: hovrättsråden E. Drangel, ordf., B. Scherdin, v. ordf., och N. Falk* samt assessorerna S. Lindquist och R. Adde.
Krigshovrätten.
    Hovrättsråden A. Johansson, ordf., och W. Behrman, krigshovrättsrådet G. Aquilon* samt assessorn P.-E. Fürst.
Göta hovrätt
    I div.: hovrättsråden B. Palmgren, ordf. och E. Ahlgren, v. ordf., assessorerna C. I. Lefwander*, T. Ahlgren och C. Mellander samt adj. led. N. Graneli.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., och S. Wildte, v. ordf., hovrättsrådetN. Brodén, assessorn B. Höijer samt adj. ledamöterna U. Norén* och B. Arnold.
    III div.: hovrättsråden O. Lundin, ordf., och E. Ekstedt, v. ordf., assessorerna B. Widegren och S. Ruhe* samt adj. ledamöterna E. Bendz och W. Stoltz.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., och J. Olsson, v. ordf., hovrättsrådet E. Täcklind, assessorerna B. Dag* och E. Stangenberg samt adj. led. K.Rosenberg.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden G. Nilsson*, ordf., E. Melander, v. ordf., G. Ekström och B. Möller, assessorerna S. Pontén och G. Engström samt adj. led. S. Rosengren.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., H. Moberg och C. Bergström samt assessorerna Y. Linder och I. Bladh.
Hovrätten för Övre Norrland.
    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., och O. Östberg*, assessorerna S. Tobieson, S. Ohlsson och J. Utterström samt adj. ledamöterna P.-A. Hansén (tjg i underrätt) och W. Larsson.