318 PERSONALNOTISER.    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1947 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt hovrättsråden E. Bergendal (sjukdom), B. Fallenius (statssekr. i jordbr.dep.), E. Söderlund (just.dep.), N. Beckman (led. av straffrättskommittén), R. Dahlgren (chef för rättsavd. i fin.dep.), G. Danielson (statsråd), I. Lindell (statssekr. i just.dep.), H. Zetterberg (statsråd), O. Söderström (ordf. i livsmedelskommissionen), P. O. Palmquist (kanslichef i bränslekommissionen), H. Nitelius (t. f. byråchef å rättsavd. i fin.dep), N. Viklund (e. vattenrättsdomare vid Noribygdens vattendomstol), R. Lundberg (byråchef i försv.dep.), S. Romanus (lagbyråchef i just.dep.), N. Digman (byråchef i bränslekommissionen), H. af Trolle (led. av lagberedn.), O. Riben (just.dep.), K. Holmgren (lagbyråchef i just.dep.), N. Joachimsson (sekr. i markkommissionen), assessorerna E. Göransson (lagbyråchef i folkh.dep.), G. Rådström, R. Pihl, Å. Thorell, N. Jansson (t. f. rev.sekr.), S. Strömberg (just.dep.), O.Appeltofft (sekr. i statens krigsskadenämnd), S. D. Sanne (t. f. rev.sekr.), Y.Samuelsson (soc.dep.), G. A. Widell (t. f. byråchef i försv.dep.), G. Fredrikson, I. Weidenhaijn (t. f. rev.sekr.), Å. Lundgren (sekr. i statens tobaksnämnd), S.Löwenhielm (t. f. rev.sekr.), E. Mossberg (statsråd), S. Edling (lagbyråchef ijust.dep.), E. Hedfeldt (t. f. lagbyråchef i just.dep.), G. Hagströmer, C. Carlon (t. f. rev.sekr.), Å. von Schultz (just.dep.), C. H. Nordlander (chef för rättsavd. i jordbr.dep.), E. Leijonhufvud (juridisk rådgivare åt kejsaren av Etiopien), H. Skogman (utr.dep.), S. Petrén (sekr. i straffrättskommittén), E.Spens (sekr. i naturskyddsutredn.), S. Fellenius (vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), A. Martenius (hand.dep.), S. Dennemark (just.dep.), G. von Sydow (parlamentar. undersökningskomm.), H. F. Ringdén (hyresrådet), T. Nordström (soc.dep:s rättsavd.), tingsdomaren N. Dillén, (t. f. rev.sekr.),  fiskalerna S. af Geijerstam (soc.dep:s rättsavd.), L. J. Wallmark (flyktkapitalbyrån), B. Larsson (just.dep.), G. Thyresson (hyresrådet), P. Bergsten(vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), G. Wessman (vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), V. Sohlberg (e. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vattendomstol), O. Lindhagen (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), S. Larsson (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), N. E. Åquist (studier), C. A. Hallenberg (t. f. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vattendomstol), E. Sjöberg (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), F. Andrén, G. Petrén, H. Hessler (studier), B. Björck (bitr. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), B. Grönquist (enskilda angelägenheter), Å. Sundquist (hovrätten för Övre Norrland), s:a 19 hovrättsråd, 31 assessorer, 1 tingsdomare och 18 fiskaler.
    i Göta hovrätt: hovrättsråden O. Löthner (riksdagsman), H. Ljungholm (sjukdom), C. Romberg (ordf. i fiskerättskomm.), N. Regner (MO), B. Lindskog (t. f. kommerseråd), T. Myrland, I. Lilja (t. f. rev.sekr.), P. O. Hainer (byråchef hos MO), Å. Bonge, G. Ljung, G. Bergström (t. f. rev.sekr.), assessorerna S. Ekblom (1946 års kommunallagskommitté), T.Berg (t. f. rev.sekr.), Y. Söderlund (t. f. byråchef hos JK), Bo Beskow (sekr.åt 1944 års trafikförfattningssakkunniga), s:a 11 hovrättsråd och 4 assessorer.
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H.Wickström (president i bland. domst. i Alexandria), K. Wulff (t. f. byråchefi bank- o. fondinsp.), H. Ramel, G. Ekedahl (t. f. rev.sekr.), assessorerna S. Larsson (sjukledig), H. Nordholm, T. Frigell (t. f. rev.sekr.), K. Larsson (sektionschef i livsmedelskommissionen), B. Lassen (just.dep.), A. Lüzell, H.G. Andersson, G. Rosenquist, W. Gripmark, I. Bodewall (t. f. rev.sekr.) S. O. Svensson (socialvårdskommittén), O. Hegrelius (hos MO), fiskalerna J. Björkling (sekr. i riksdagens I lagutskott), S. Bramsjö (studier), N. A. Svensson (enskilda angelägenheter), A. Arvidsson (notarie i riksdagens I lagutskott), L. Wiberg, C. Ekstrand (enskilda angelägenheter), tingssekreterarna I. Jönsson(sekr. i riksdagens II lagutskott), O. Hintze (enskilda angelägenheter), s:a 4 hovrättsråd, 12 assessorer, 2 tingssekreterare och 6 fiskaler.

PERSONALNOTISER. 319i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep.), E. Dahlin (kanslichef hos priskontrollnämnden), B. Kjellin (just.dep.), s:a 3 hovrättsråd.