Hovrättsassessorer i domsagor. Under 1946 tjänstgjorde såsom t. f. dom havande: i Västerbergslags domsaga B. Marcus, i Älvdals och Nyeds domsaga R. Lundin, i Hallands södra domsaga E. Stangenberg, i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga samt i Villands domsaga I. Bladh och i Torneå domsaga S. Ohlsson; såsom tingsdomare: i Södertörns domsaga S. Nordell, i Östbo och Västbo domsaga G. Bergström och L. Wetterling, i Vättle, Ale och Kullings domsaga N. Baumgardt, i Västerbottens västra domsaga G. Lindskog samt i Östra och Medelsta domsaga I. Bodewall.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna ha under 1946 uppehållit vikariat förordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna T. Melin (Köping), B. Broman (Eskilstuna), E, Larsson (Örebro), O. Garenberg (Östersund), P. Westerlind (Västerås), L. Lindberg (Sundsvall),  fiskalsaspiranterna G. Stridsberg (Västerås), S.Lien (Södertälje), G. Eklund (Sigtuna);
    från Göta hovrätt: fiskalerna G. Holst och G. Danckwardt (Norrköping), M. Ernulf (Falköping), G. Fischer (Kalmar), B. Falken (Kalmar, Borås), G. Schnell (Linköping), M. Nilsson (Halmstad), H. Kastrup, U. Lundvik, K. E. Rosén (Borås), I. Ulveson (Jönköping), fiskalsaspiranten L.Lindgren (Norrköping, Motala);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna I. Adell (Kristianstad, Malmö), A. Ahlbeck (Karlshamn), A. Arvidsson (Malmö), S. Braun (Karlskrona, Skanör), O. Bruzelius (Malmö), G. Ekberg (Trelleborg), C. Ekstrand (Kristianstad), B. Göransson (Hälsingborg), S. Larsson (Lund), A. Persson (Hälsingborg), C. G. Persson (Landskrona), L. Wiberg (Ystad), fiskalsaspiranterna B. Hjern (Malmö), A. Meurling (Ystad); från hovrätten för Övre Norrland: fiskalen S. Rissler (Umeå).

 

    Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1946 har fiskalsförordnande meddelats för: i Svea hovrätt E. Odevall, A. Hallström, B. Björck, S. Ersman, R. Hermansson, L. Ålund, B. Girell, J. Oldin, S. Jacobsson, L. Dixelius, G. Stridsberg, B. Grönquist, S. Lien, S. Egersten, C. Holmberg och Å. Sundquist; i Göta hovrätt U. Lundvik, B. Olsén, K. E. Rosén, B. Swartling och G. Danckwardt; i hovrätten över Skåne och Blekinge L. Dahlén, C. Ekstrand och S. Jungefors; i hovrätten för Övre Norrland L. J. Haara. C.-G. Lindahl, H. G. Leffler och R. Thorell.

 

    Malmö rådhusrätt. D. 1 mars 1947 voro vid rådhusrätten fast anställda följande jurister under assessorsgraden, tillhörande domarkarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur.kand.-examen, anställning vid rådhusrätten såsom extra notarie och första assessorsförordnandet):
    exekutionsnotarie: P. Bergdahl, 31, 36, 36; aktuarie: A. Lenander, 32, 38, 38; polisnotarie: C. O. Jönsson, 34, 38, 38;
    notarier: F. Öhman, 35, 39, 39; A. Lundquist, 35, 40, 41; R. Svensson, 38, 42, 42; S. E. Sjöström, 39, 43, 43; O. Bruzelius 41, 45, 47.
    Vid rådhusrätten tjänstgör f. n. endast en icke ordinarie jurist nämligen I. Adell, t. f notarie, jur. kand. 41, första assessorsförordnandet 46.
    Notarien F. Öhman är tjänstledig sedan d. 1 okt. 1945, f. n. för att biträda i statsrådsberedningen med de uppdrag som till honom överlämnas.

 

    Göteborgs rådhusrätt. Vid mitten av mars 1947 voro vid Göteborgs rådhusrätt anställda de jurister under assessorsgraden vilka upptagits i notisen i SvJT 1946 s. 400, till vilken hänvisas.
    Av rådhusrättens jurister voro vid samma tid e. notarierna F. A. Hammar och H. Stenberg tjänstlediga för tjänstgöring, Hammar i livsmedelskommissionen och Stenberg i hand. dep.