Böcker att anmäla. SvJT har av skilda författare erhållit utfästelser om recensioner av följande svenska arbeten:
BECKMAN, NILS. Studier över brottsligheten och dess bekämpande i Sverige. Sthm 1947. Norstedt. 393 s. Kr. 15.00.
BERGLUND, HADAR. Svensk eller främmande lag? Göteborg 1946. Gumperts. 55 s. Kr. 4.50. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1946. Nr 1.
BOMGREN, GUNNAR. Tysklands ockupation som rättsproblem. Göteborg 1947. Gumperts. 43 s. Kr. 4.00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1947. Nr 1.
DILLEN, NILS. Föreläsningar i straffprocessrätt enligt nya rättegångsbalken. Sthm 1947. Norstedt. 396 s. Kr. 24.00.
FAHLBECK, ERIK, JÄGERSKIÖLD, STIG, & SUNDBERG, HALVAR G. F. Medborgarrätt. Uppsala, Lund 1947. Institutet för offentlig och internationell rätt. XI + 356 s. Kr. 25.00.
HEIDING, STURE. Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken. Akad. avh. Uppsala 1946. Almqvist & Wiksell. 237 s. Kr. 14.00.
HERLITZ, NILS. Svenskt författningsliv. Debattinlägg i brvtningstider. Sthm 1947. Norstedt. 239 s. Kr. 7.50.
Jordbrukets juridiska handbok. Under redaktion av P. O. PALMQUIST & GIDEON SÆMUND. Sthm 1947. Norstedt. 798 s. Inb. kr. 20.00.
LAGERROTH, FREDRIK. Den svenska landslagens författning i historisk och komparativ belysning. Lund 1947. Gleerup. VIII + 219 s. Kr. 9.00. — Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen. XXXII.
LÖGDBERG, ÅKE. Studier över förlagsinteckningsinstitutet. Akad. avh. Uppsala 1947. Almqvist & Wiksell. 317 s. Kr. 14.00.
Norstedts juridiska handbok. Utg. av NILS ALEXANDERSON och BENGT PETRI. Sthm 1946. Norstedt. 1 643 s. Inb. kr. 53.00.
RUDLING, ARVID. Rättssäkerhet i rättegång. Sthm 1947. Norstedt. 125 s. Kr. 3.00.
SJÖVALL, EINAR. Rättsmedicin. Sthm 1946. Wahlström & Widstrand. 182 s. Inb. kr. 14.50. — Kriminologisk handbok III.
Underrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken. Med exempel å underrättsakter jämte formulär utgiven av processnämnden. Sthm 1947. Norstedt. XV + 407 s. Inb. kr. 14.5 0.