Övervakningsnämnder enligt lagen om villkorlig dom. Enligt tillstrafflagberedningen inkomna uppgifter finnas i hela landet 19 övervakningsnämnder, varav 6 gemensamma för två eller flera domstolar. Vid sammanlagt 150 domstolar har övervakningsnämnd icke utsetts.
    Inom Stockholms län finnes en gemensam övervakningsnämnd för Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns och Stockholms läns västra domsagor (ordf. tingsdomare B. Sandegren), en gemensam nämnd för rådhusrätten i Norrtälje och Mellersta Roslags domsaga (ordf. häradshövding P. Grufman) samt särskilda nämnder för Frösåkers tingslags häradsrätt och Väddö och Närdinghundra tingslags häradsrätt (gemensam ordf. häradshövding F. Sjögren). Vidare finnes inom Uppsala län en gemensam nämnd för rådhusrätten i Uppsala samt Uppsala läns norra och södra domsagor (ordf. brottmålsrådman S. Furster), inom Kristianstads och Malmöhus län en gemensam nämnd för rådhusrätten i Kristianstad, Gärds och Albo domsaga och Villands domsaga (ordf. häradshövding Å. Braunstein), en gemensam nämnd för rådhusrätten i Ystad, Ingelstads och Järrestads domsaga och Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga samt särskilda nämnder för Östra Göinge domsaga (ordf. häradshövding C. Davidsson), Västra Göinge domsaga (ordf. häradshövding E. Leijonhufvud), Norra Åsbo domsaga (ordf. häradshövding A. Ramfors), Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga (ordf. häradshövding E. Grundén), rådhusrätten i Malmö (ordf. rådman E. Welin) samt rådhusrätten i Landskrona (ordf. rådman S. Hånell), inom Göteborgs och Bohus län en nämnd för rådhusrätten i Göteborg (ordf. rådman M. Hammar), inom Älvsborgs län en nämnd för rådhusrätten i Alingsås (ordf. rådman B. Ljungberg), inom Kopparbergs län särskilda nämnder för Leksands och Gagnefs tingslags samt Rättviks tingslags häradsrätter (gemensam ordf. hovrättsfiskal C. Hamilton), inom Gävleborgs län en nämnd för rådhusrätten i Gävle (ordf. brottmålsrådman S. Ståhl) samt inom Västernorrlands län en gemensam nämnd för rådhusrätten i Sundsvall samt Medelpads östra och västra domsagor (ordf. tingssekreteraren F. Palmér).
    Övervakningsnämnder saknas vid övriga domstolar i de nämnda länen samt vid Stockholms rådhusrätt och vid samtliga domstolar i övriga län.

Å. A.

 

    Doktorspromotioner. Doktorspromotioner förrättades i Uppsala och Lund d. 31 samt i Stockholm d. 30 maj 1947. Till juris doktorer promoverades därvid:
    vid Uppsala universitet Åke Lögdberg (avh. »Studier över förlagsinteckningsinstitutet»);
    vid Lunds universitet honoris causa prof. Erik Fahlbeck och häradshövdingen Gustaf Lindstedt;
    vid Stockholms högskola Sture Heiding (avh. »Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken») samt honoris causa f. d. justitierådet Rudolf Eklund, kanslirådet Torsten Gihl och justitierådet Harry Guldberg.