Processnämndens första kurser om rättegångsförfarandet enligt nya RB (se 1947 s. 442) ägde rum under juni månad. Början gjordes d. 12—14 juni i Kristianstad, där kursen leddes av borgmästaren J. Laurin, landsfogden G. Persson, assessorn N. Rappe och advokaten B. Peyron. I kursen deltogo 64 domare, åklagare och advokater från Kristianstads län utom dess nordvästra del samt från västra delen av Blekinge län. I Karlstad ägde en kurs rum d. 13—15 juni. Förutom domare, åklagare och advokater från Värmlands län deltogo här ett antal andra intresserade personer, såsom skyddskonsulenten, bankombudsmän och tullförvaltare, varför deltagarantalet uppgick till 88. Kursen leddes av advokaten A. Hemming-Sjöberg, hovrättsassessorn B. Lassen och assessorn G. Wilkens. Dessutom medverkade i demonstrationer av mål landsfogden i länet A. Holmström samt advokaterna F. Adelsohn, F. Helmer och A. Werner. »Grupp Hemming-Sjöberg» fortsatte d. 18—20 juni med en kurs i Uddevalla för domare, åklagare och advokater från Göteborgs och Bohus län utom dess sydligaste del samt från västra delen av Älvsborgs län. Deltagarna voro till antalet 79. Justitieministern, statsrådet Zetterberg, var närvarande under två av dagarna. Vid kursen medverkade landsfogden G. von Sydow samt advokaterna E. Hammar, R. Gillblad och H. Friberg. För Jämtlands län hölls d. 18—20 juni en kurs i Östersund med 55 deltagare under ledning av häradshövdingen E. Leche, borgmästaren I. Wikström och hovrättsassessorn S. Strömberg. Vid kursen medverkade jämväl landsfogden N. Eklund och advokaten F. Victor samt ett flertal advokater och tingsnotarier från Östersund.

N. Re.