Rig, tidskrift utgiven av föreningen för svensk kulturhistoria, innehåller i sitt andra häfte för år 1947 flera bidrag som äro av intresse även för jurister.
    Häftet inledes således med en artikel av høyesterettsdommer ERIK SOLEM om »Gamle rettssedvaner, særlig hos lappene», motsvarande ett föredrag som han hösten 1946 höll i föreningen för svensk kulturhistoria. Med utgångspunkt från de erfarenheter han under tiotalet gjorde som ung domare i en Finnmarks-domsaga, redogör han livfullt och medryckande för bl. a. vissa lapska rättssedvanor i fråga om arv, arvskifte, äktenskaps ingående och köp.
    Av en annan karaktär är en uppsats av prof. GABRIEL NIKANDER, betitlad»Ur fångstnäringarnas sedvanerätt», med material från Finland och Sverige berörande skilda spörsmål inom jakt och fiske av mera primitivt slag.
    Bland de talrika intressanta recensionerna märkes en av rättshistoriskt intresse, nämligen en anmälan av STURE PETRÉN av Jan Eric Almquist: »Häradstingsprotokollen före 1614. Inventering och proveniensundersökning.»

B. L.