Johan Albert Erhard Nordin avled d. 22 juli 1947. Född i Västkinde, Gotlands län, d. 8 jan. 1863, avlade han mogenhetsex. i Visby 1881 och hovrättsex. i Uppsala 1886. Efter tingstjänstgöring och utnämning till v. häradshövding 1889 var han hela sin tjänstetid knuten vid Göta hovrätt. Han blev assessor 1897, hovrättsråd 1906 och divisionsordförande 1911. Hovrättsrådsämbetet lämnade han med pension 1933. Han var livligt kommunalt verksam i Jönköping. Bl. a. var han under ett drygt kvartssekel stadsfullmäktig (ordf. 1911—1926).

 

    Ragnar Sigfrid Lundbergh avled d. 24 juli 1947. Född i Stockholm d. 24 sept. 1885, avlade hade mogenhetsex. där 1904 och blev jur. kand. i Uppsala 1909. Sedan han suttit ting tjänstgjorde han i civildepartementet och Svea hovrätt, blev assessor där 1916 och hovrättsråd 1922. Han blev t. f. rev. sekr. 1918 och ord. 1927. 1928—1940 var han åter hovrättsråd i Svea hovrätt, sedan 1934 som v. ordf. å division.

 

    Viktor Emil Schultz avled d. 1 aug. 1947. Han var född i Eksjö d. 2 febr. 1860, avlade mogenhetsex. i Linköping 1880 och hovrättsex. i Lund 1885. Efter tingssittning utnämndes han 1889 till v. häradshövding. Under åren 1893—1925 var han stadsfogde i Borås, där han också bedrev advokatverksamhet.

 

    John Axel Ekdahl avled d. 5 aug. 1947. Han var född i Jönköping d. 5 febr. 1867, avlade mogenhetsex. där 1886 och hovrättsex. i Lund 1890. Efter tingssittning utnämndes han till v. häradshövding 1893 samt vann följande år anställning vid rådhusrätten i Jönköping, där han var rådman till dess han 1933 avgick med pension.

 

    Edward Ploman avled d. 7 aug. 1947. Han var född i Stockholm d. 7 mars 1880, avlade mogenhetsex. i Nyköping 1899 och hovrättsex. i Uppsala 1903. Han satt ting och tjänstgjorde därefter i flera centrala verk och i Stockholms rådhusrätt, blev kriminalassessor där 1913, civilassessor 1919 och rådman 1926. Sedan 1925 var han krigsdomare. Han har varit ledamot av styrelserna för föreningen Sveriges stadsdomare och Sveriges domarförbund. I Lidingö, där han bodde, var han kommunalt verksam.

 

    Nils Gudmund Welinder avled d. 14 aug. 1947. Född i Malmö d. 20 nov. 1898, avlade han stud.-ex. i Stockholm 1917 och jur. kand.-ex där 1922. Sedan han suttit ting började han tjänstgöra i Svea hovrätt och blev assessor 1932. Han blev 1935 t. f. rev.-sekr., utnämndes 1936 till borgmästare i Umeå och

714 DÖDSFALL.var sedan 1938 häradshövding i Västerbottens mellersta domsaga. Han var led. av 1932 års ecklesiastika boställssakkunniga.