Åklagarväsendet. K. M:t har 27 juni 1947
    dels till stadsfiskaler i Stockholm i lönegrad B 24 (nyinrättade tjänster) utnämnt extra stadsfiskalerna David Nylund och Otto Meijer,
    dels förordnat stadsfiskalen i nämnda lönegrad Carl-Gösta Tisell samt Nylund och Meijer att tillsvidare under år 1947 vara extra stadsfiskaler i Stockholm i lönegrad e. 28 (nyinrättade tjänster),
    dels ock förordnat en var av t. f. extra stadsfiskalerna Lennart Asplund, Axel Robèrt och Arne Berndtsson att tillsvidare under år 1947 uppehålla en befattning som stadsfiskal i Stockholm i lönegrad B 24.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har 30 juni 1947 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare borgmästaren i Västerås Olov Rylander att fr. o.m. 1 juli 1947 t. o. m. 30 juni 1950 vara fångvårdsfullmäktig.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har
    27 juni 1947 beviljat med. lic. Assar Ohlsson entledigande med utgången av juni 1947 från förordnande såsom suppleant för ledamoten i interneringsnämnden docenten Gösta Rylander ävensom förordnat överläkaren Folke Kinnmark att fr. o. m. 1 juli 1947 till utgången av år 1950 i Ohlssons ställe vara suppleant i nämnden;
    s. d. förordnat e. o. aktuarien i fångvårdsstyrelsen Åke Lindqvist att fortf. under tiden 1 juli 1947—30 juni 1948 vara sekreterare hos interneringsnämnden;
    29 aug. 1947 till ledamot i nämnden, tillika ställföreträdare för ordföranden, för tiden till utgången av år 1950 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Birger Brandt (efter avl. rådmannen Edw. Ploman).

 

    Psykopatvårdens organisation. Statsrådet Mossberg har 21 juli 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat sakkunniga, bl. a. chefen för socialdepartementets rättsavdelning revisionssekreteraren Lars Gunnar Ohlsson, tillika ordf., att biträda med fortsatt utredning rörande psykopatvårdens organisation samt därmed sammanhängande lagstiftningsfrågor.

 

    Juridiska examina vårterminen 1947. Juris licentiatexamen har avlagts

vid Uppsala universitet 

d. 8 maj 1947 av:

    Bengt Åke Asmund Lögdberg, vrml., f. i Lungsunds förs. Värmlands 1. 31/6 13, student i Lundsberg 11/6 31, jur. kand. i Uppsala 14/12 35, disp. för jur. doktorsgrad å en avhandling med titeln »Studier över förlagsinteckningsinstitutet», promoverad till jur. dr 31/5 47.

718 PERSONALNOTISER.    Juris kandidatexamen har avlagts

vid Uppsala universitet 

d. 31 januari av:

    Per Ulrik Bertilsson Boëthius, västm.-dala, f. i Sthm 29/7 19, student i Uppsala 8/6 40. — Lars Anders Bogg, västm.-dala, f. i Älvdalens förs. Kopparbergs 1. 7/1 21, student i Örebro 13/5 41. — Bengt Gustaf Herder, uppl., f. i Uppsala 2/8 22, student där 14/5 41. — Sten Hilding Hillert, gb, f. i Göteborg 28/9 22, student där 31/5 41. — Bengt Hylander, gb, f. i Göteborg 5/1 20, student där 27/5 39. — Erik Andor Jakob Jakobsson, norrl., f. i Gällivare förs. Norrbottens 1. 25/9 17, student i Uppsala 11/6 38.Bo Nils Olov Martinsson, norrl., f. i Tuna förs. Västernorrlands 1. 14/6 22, student i Uppsala 29/ 42. — Per Sverker Vincent Widmark, norrl., f. i Skellefteå 22/11 21, student där 8/6 40;

d. 24 mars av:

    Arne Helmer Berglund, östg., f. i Dalarö förs. Sthms 1. 4/7 21, student i Motala 11/6 40. — Nils Tomas Carl Cramér, sthm, f. i Mörby Sthms 1. 1/1 22, student i Djursholm 27/5 41. — Gustaf Bengt Oskar Ljusberg, norrl., f. i Sundsvall 15/6 23, student där 11/5 42. — Carl Erik Vos, sthm, f. i Sthm 17/1 22, student där 16/5 40. — Harald Stuart Westling, vrml., f. i Sthm 26/2 23, student där 4/5 42;

d. 25 april av:

    Lennart Magnus Ivarsson Brynolf, sthm, f. i Danderyds förs. Sthms 1. 18/9 19, student i Sthm 20/5 39. — Sven Lennart Carnemo, västg., f. i Mo förs. Skaraborgs 1. 28/9 22, student i Skövde 21/5 41. — Björn Adolf Dugge Engström, norrl., f. i Luleå 16/8 18, student i Östersund 30/5 38. — Åke Wilhelm Fornwall, gästr.-häls., f. i Gävle 7/7 22, student i Uppsala 11/5 41. — Per Johan Yngve Jonsson, västm.-dala, f. i Hudiksvall 15/9 19, student i Västerås 7/6 38. — Bengt Alfred Norlén, gästr.-häls., f. i Ovansjö förs. Gävleborgs 1. 3/1 19, student i Gävle 18/5 40. — Erik Olof Nyman, norrl., f. i Njurunda förs. Västernorrlands 1. 3/1 21, student i Sundsvall 9/6 41. — Hans Alfred Pedersen, norrl., f. i Nederkalix förs. Norrbottens 1. 17/1 22, student i Karlstad 21/5 41. — Stig Hjalmar Svensson, östg., f. i Kullerstads förs. Östergötlands 1. 9/2 21, student i Norrköping 14/5 41. — Sven Arvid Thunholm, uppl., f. i Skutskärsförs. Uppsala 1. 11/4 14, student i Uppsala 2/6 33;

d. 2 9 maj av:

    Lennart Georg Emil Allmér, klm, f. i Kalmar 23/5 19, student där 13/5 39. — Claes Gollhard Rolf Calissendorff, sthm, f. i Sthm 24/9 21, student i Djursholm 27/5 41;

d. 30 juni av:

    Erik Gunnar Gottfrid Engberg, västm.-dala, f. i Solna 5/5 21, student i Västerås 25/5 40. — Karl Rune Lindgren, uppl., f. i Uppsala 8/11 23, student där 30/4 42. — Birgit Maria Vilhelmina Sandberg, söderm.-närke, f. i Örebro 16/12 22, student där 19/5 42. — Gustaf Åke Johannes Wängö, söderm.-närke, f. i Säby förs. Jönköpings 1. 18/8 22, student i Nyköping 15/5 42;

vid Lunds universitet: 

d. 9 januari av:

    Erik Arne Borglund, gb, f. i Partille förs. Göteborgs o. Bohus 1. 16/ 21, student i Göteborg 8/6 40. — Lars Fredrik Torsten Rekke, hb, f. i Frösö förs. Jämtlands 1. 8/12 18, student i Lund 26/5 36, fil. kand. där 15/9 41;

d. 31 januari av:

    Elias Gunno Fries, hld, f. i Laholm 30/8 16, student i Lund 13/6 36. — Pontus Eskil Martin Weibull, hb, f. i Lund 6/1 22, student i Göteborg 6/6 40, statsv. jur. ex. i Lund 9/7 45;

d. 25 februari av:

    Sten Johan Ingemar Lünnér, kr., f. i Lund 8/6 20, student i Eslöv 28/5 40. — Oskar Fredrik Olsson, vrml, f. i Kila förs. Värmlands 1. 28/6 15, student i Malmö 20/6 41;

d. 21 mars av:

    Carl Georg Lorents Cronsioe, mlm, f. i Malmö 7/3 23, student där 11/6 41. — Karl Gustaf Herman Hjelmqwist, sm., f. i Växjö 25/3 20, student där 31/5 39. — Nils Börje Lihné, mlm, f. i Malmö 23/3 23, student där 11/6 41. — Paul Johan Ingemar Rehnberg, gb, f. i Göteborg 9/10 18, student där 28/5 37, fil. kand. i Lund 12/9 42;

d. 22 mars av:

    Alf Sven-Olof Björnelid, sm., f. i Värnamo 6/3 21, student i Jönköping 21/5 41;

d. 25 april av:

    Karin Kristina Dencker, hb, f. i Sköldinge förs. Södermanlands 1. 14/10 23, student i Norrköping 28/5 42. — Hans-Henning Fredrik Oskar Henningsson Lennman,

PERSONALNOTISER. 719östg., f. i Linköping 26/3 15, student i Solbacka 2/6 34. — Karl Gunnar Martin Lindgren, ld, f. i Smedstorps förs. Kristianstads 1. 31/1 21, student i Lund 12/2 39;

d. 19 maj av:

    Hans Gösta Emil Klementsson, mlm, f. i Malmö 14/8 23, student där 23/5 42;

d. 30 maj av:

    Alf Gunnar Bergström, gb, f, i Göteborg 14/5 16, student där 19/5 38. — Johan Erik Malte Branting, mlm, f. i Ystad 19/10 15, student i Sthm 8/5 34, statsv.jur.ex. i Lund 15/9 44. — Ingrid Stina Linse, f. Sigfridsson, ld. f. i Genarp förs. Malmöhus 1. 25/8 21, student i Malmö 6/6 41. — Margit Skarin Vigfússon, vrml, f. i Arvidsjaurs förs. Norrbottens 1. 3/8 14 student i Malmö 18/12 40. — Karl Ingvar Tunel, sm., f. i Jönköping 24/10 19, student där 4/6 38;

d. 5 juni av:

    Eivor Elisabet Hermansson, vrml, f. i Edsele förs. Västernorrlands 1. 23/11 20, student i Lund 13/6 41;

d. 16 juni av:

    Karin Margareta Westerberg, f. Glimstedt, gb, f. i Göteborg 10/3 24, student där 30/4 43;

d. 20 juni av:

    Sonja Ingegärd Lundin, mlm, f. i Malmö 21/8 19, student där 5/6 39;

d. 27 juni av:

    Inga Marianne Helgesson, kr., f. i Skövde 3/4 23, student i Kristianstad 26/5 41. Karl Gustaf Lennart Ståhl, hb, f. i Örkelljunga förs. Kristianstads 1. 22/2 19, student i Malmö 17/6 38;

vid Stockholms högskola

d. 31 januari av:

    Carl-Göran Bergman, f. i Sthm 4/5 20, student där 14/5 38. — Carl-Erik Ekroth, f. i Sthm 1/3 13, student i Djursholm 8/12 31. — Roland Victor Eliason, f. i Lindesberg 7/4 21, student i Sthm 29/5 41. — Gerds Lars Olof Hellsing, f. i Norrbärke förs. Kopparbergs 1. 10/12 21, student i Visby 13/6 40. — Carl Göran Lindelöw, f. i Nyköping 30/5 20, student där 12/6 40. — Bengt Sture Orre,  f. i Sthm 20/4 21, student i Sigtuna 12/5 41. — Hans Efraim Sköld, f. i Sthm 23/6 18, student där 15/5 37. — Orvar Sthen, f. i Degerfors förs. Västerbottens 1. 29/6 21, student i Falun 4/6 40. — Sven Sture Zacco, f. i Sthm 24/6 22, student där 9/12 41. — Claes-Henrik Zethelius, f.Lidköping 13/4 24, student i Sthm 29/4 42;

d. 8 mars av:

    Lars Bertil Andréasson, f. i Malmö 27/9 22, student där 30/4 42. — Olle Percy Johnson, f. i Algutsboda förs. Kronobergs 1. 25/7 19, student i Skara 11/5 39. — Oscar Carl-Olof Jungefeldt, f. i Sthm 9/9 21, student i Sigtuna 26/5 39. — Einar Helge Malmberg, f. i Sthm 27/4 23, student där 14/5 41. — Carl-Lennart Prütz, f. i Sthm 7/1 23, student där 30/5 41. — Sten Gunnar Warholm, f. i Sthm 8/7 21, student i Stjärnhov 3/6 40. — Lars (Lasse) Bertil Gottfrid Åstrand, f. i Karlsborgs förs. Skaraborgs 1. 17/2 24, student i Kristianstad 18/5 43;

d. 19 april av:

    Karl Vilhelm Lennart Gilljam, f. i Huddinge förs. Sthms 1. 6/1 22, student i Sthm 21/5 41. — Bertil Hagard, f. i Onsala förs. Hallands 1. 19/12 22, student i Göteborg 5/6 41. — Stig Sven Fredrik Ljungberg, f. i Sthm 3/8 23, student där 29/5 42. — Lars Teodor Ljungström, f. i Härjevads förs. Skaraborgs 1. 11/3 21, student i Norrköping 14/5 41. — Carl Nils-Lennart Parkfelt, f. i Jönköping 29/2 24, student i Göteborg 30/4 42. — Jan Carl Henrik Schnell, f. i Sthm 5/7 22, student där 14/5 41. — Barbro Ann-Marie Selldén, f. i Göteborg 17/6 23, student i Sthm 20/6 41. — Carl Oscar Westerlind, f. i Karlstad 15/4 19, student i Sthm 16/5 40;

d. 29 maj av:

    Hans Emil Johannes Berglund, f. i Mariestad 20/2 22, student i Lidingö 18/5 40. —Hans Löwbeer, f. i Sthm 26/3 23, student där 29/5 41. — Harald Mirski, f. i Sthm 19/12 21, student där 13/6 41. — Johannes Olde, f. i Sthm 28/4 22, student där 21/5 41. — Otto Petrus Olsson, f. i Ordrup, Danmark, 8/12 23, student i Sigtuna 16/5 41. —Lars Erik Adam Rudberg, f. i Sthm 7/9 21, student där 13/5 41. — Bo Gustaf Göran Stangel, f. i Norrköping 22/8 20, student där 24/5 39. — Roald Leonard Wallberg, f.i Faringe förs. Sthms 1. 25/2 13, student i Sthm 16/12 33. — Sven Vidar Östlund, f. i Älvdalens förs. Kopparbergs 1. 5/1 02, student i Falun 7/12 20;

d. 1 juli av:

    Olle Ahlberg, f i Göteborg 15/2 22, student i Sthm 30/4 42.— Sven-Harald Fritz Bauer, f. i Sthm 8/10 24, student där 29/5 42. — Bo Bengt Urban Bonthelius, f. i Sthm

720 PERSONALNOTISER.14/2 22, student där 29/5 41. — Ingrid Ragnarsdotter Fahlander, f. i Eskilstuna 11/2 24, student där 21/5 43. — Svante Frost, f. i Sthm 30/1 21, student där 18/5 40. — Majt Birgit Furuskog, f. Gärdstam, f. i Sthm 25/12 20, student där 23/5 40. — Magnus Hellner, f. i Reinickendorff, Tyskland, 21/5 22, student i Sthm 30/4 42. — Sven Gudmund Lage Hoffstedt, f. i Värnamo 18/12 14, student i Linköping 20/5 33. —Gustaf Theodor Ottomar Jakobsson, f. i Sthm 26/10 20, student där 14/5 41. — Lennart Filip Jerneck, f. i Sthm 6/7 22, student där 16/5 41. — Karl Gustav Herbert Jungert,f. i Västerås 24/8 21, student där 25/5 40. — Bengt Ingvar Lannerstedt, f. i Västerås 9/2 22, student där 13/5 42. — Erik Gustaf Linder, f. i Kalmar 25/10 20, student i Sthm 16/5 40. — Karl Ingemar Odesten, f. i Göteborg 22/4 25, student där 29/5 43. — Sven Helge Olsson, f. i Trosa landsförs. Södermanlands 1. 25/2 23, student i Södertälje 19/5 42. — Eric Theodor Sandgren, f. i Nederluleå förs. Norrbottens 1. 21/4 17, student i Luleå 16/5 38. — Dagmar Sofia Sundfeldt, f. i Östra Ryds förs. Sthms 1. 27/9 23, student i Sthm 23/5 42. — Lars Erik Wilhelmson, f. i Lund 17/4 24, student i Stjärnhov 4/5 42. — Karl Rune Zachrisson, f. i Säby förs. Jönköpings 1. 21/1 16, student i Sthm 16/6 39.

 

    Statsvetenskaplig juridisk examen har avlagts
vid Uppsala universitet

d. 31 januari av:

    Axel Torvald Jacobsson, gästr.-häls., f. i Söderala förs. Gävleborgs 1. 17/5 18, student i Söderhamn 24/5 39;

d. 25 april av:

    Karl Allan Lundberg, norrl., f. i Själevads förs. Västernorrl. 1. 11/4 22, student i Malmö 18/12 40. — Per Wikström, sthm, f. i Sthm 11/9 21, student där 16/5 40;

d. 29 maj av:

    Hans Folke Forselius, västm.-dala, f. i S:t Olofs förs. Sthms 1. 27/3 20, student i Falun 4/6 40. — Kerstin Margareta Berg, gb, f. i Göteborg 21/11 24, student i Uppsala 29/5 43;

vid Lunds universitet 

d. 19 maj av:

    Åke Arnold Krantz, bl., f. i Karlskrona 10/7 17, student där 25/5 36;

d. 3 0 maj av:

    Lars-Erik Larsson, mlm, f. i Karlshamn 19/3 20, student i Malmö 22/5 40. — Gunnar Erik Bertil Gideon Linnell, sm., f. i Jönköping 4/11 18, student i Göteborg 18/12 41. — Anders Bengt Olof Rickard, kr., f. i Gråmanstorps förs. Kristianstads 1. 24/1 22, student i Lund 30/5 41;

vid Stockholms högskola 

d. 31 januari av:

    Åke Lagerqvist, f. i Sthm 26/10 20, student i Södertälje 18/5 40. — Arne Sigfrid Näverfell, f. i Börrums förs. Östergötlands 1. 23/12 20, student i Norrköping 15/6 40;

d. 19 april av:

    Ulf Skateson William-Jörgensen, f. i Hällefors förs. Örebro 1. 11/1 23, student i Sthm 28/5 41;

d. 1 juli av:

    Karl Börje Ingvar Langendorff, f. i Sthm 27/12 23, student där 30/4 42. — Arne Arvid Torc Nordström, f. i Sthm 8/4 20, student där 12/5 41.
 

Sammanfattning:

  uppsalalundstockholmS:a
Juris licentiatexamen 11
Juris kandidatexamen 292553107
Statsvetenskapl. jurid. examen 54514