Två malmöjurister, jur. dr Axel Roos och direktören Åke Wiberg, ha genom sin frikostighet möjliggjort SvJTs novembersändning till österrikiska jurister av femtio paket för s:a 1,000 kronor.