Rattfyllerister och vaneförbrytare i Kanada. I den kanadensiska strafflagen ha i år vidtagits ändringar på en rad punkter.
    Bland de spörsmål, som därvid upptogos till diskussion, var frågan, huruvida straffet för rattfylleri borde skärpas. För närvarande är straffet för detta brott böter eller 7—30 dagars fängelse. Justitieministern, mr. Ilsley, anförde emellertid, att han icke ansåge det tjäna något preventivt syfte att höja straffet. En bilförare fruktade ett frihetsstraff av 7 dagar lika mycket som ett betydligt längre straff.
    Däremot infördes nya bestämmelser angående vaneförbrytare, (habitual criminals). Hittills har man i Kanada saknat en särskild behandlingsform för denna kategori. En förutsättning för att någon skall anses som habitual criminal är bl. a., att den brottslige tidigare men efter det han uppnått 18 års ålder tre gånger blivit dömd för brott vilket kunnat medföra minst fem års fängelse. Habitual criminals dömas till förvaring på obestämd tid, preventive detention. Minst vart tredje år skall frågan om den intagnes utskrivning tagas upp till prövning. Under debatten i underhuset framhöll man, att den nya lagstiftningen saknar särskilda bestämmelser avseende abnorma förbrytare. Man anmärkte, att vaneförbrytare i stor utsträckning vore sinnessjuka eller mentalt efterblivna individer. I sitt svar på denna erinran och med anledning av krav på ytterligare reformer ställde mr. Ilsley i utsikt att inom en nära framtid låta helt omarbeta Kanadas strafflag.

I. S.