800 PERSONAI.NOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har
    31 okt. 1947 till assessorer i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt e. o. assessorerna i samma hovrätt Sten Ohlsson och Jerker Utterström;
    s. d. förordnat adjungerade ledamoten i Svea hovrätt Allan Björklund till assessor i samma hovrätt;
    s. d., på därom gjord framställning, entledigat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson från assessorsförordnandet;
    7 nov. 1947 till lagman i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt revisionssekreteraren Alfred Bexelius;
    s. d. förordnat e. o. assessorerna i Göta hovrätt Sven Ekblom och Björn Widegren samt t. f. byråchefen hos justitiekanslersämbetet, e. o. assessorn i nyssnämnda hovrätt Yngve Söderlund att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara assessorer i hovrätten för Västra Sverige;
    14 nov. 1947 till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt:
    i Svea hovrätt byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet, e. o. assessorn i nämnda hovrätt Erik Göransson samt e. o. assessorerna i samma hovrätt Gunnar Rådström, Ragnar Pihl, Åke Thorell, Nils Jansson, Sven Strömberg och Olof Appeltofft,
    i Göta hovrätt e. o. assessorerna i hovrätten Thorsten Berg, Bo Beskow och Bo Dag,
    i hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. assessorerna i hovrätten Tage Frigell, Karl Larsson och Hans Andersson samt
    i hovrätten för Nedre Norrland e. o. assessorn i Svea hovrätt Allan Björklund;
    s. d. till hovrättssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt:
    i hovrätten för Västra Sverige t. f. advokatfiskalen i Göta hovrätt, aktuarien därstädes Åke Sjögren och
    i hovrätten för Nedre Norrland t. f. andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Bertil Crona.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    7 nov. 1947 till häradshövding i Medelpads östra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1947 utnämnt revisionssekreteraren Nils Fröding;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Torneå domsaga fr. o. m. 1 jan. 1948;
    14 nov. 1947 beviljat häradshövdingen i Västmanlands västra domsaga Oscar Montelius avsked från häradshövdingämbetet med utgången av dec. 1947;
    s. d. till särskild inskrivningsdomare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt t. f. inskrivningsdomaren i domsagan, sekreteraren i hovrätten för Övre Norrland Georg Olovsson;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Folkungabygdens och Västerbottens mellersta domsagor fr. o. m. 1 jan. 1948.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    24 okt. 1947 till ordf. å Göteborgs rådhusrätts andra resp. femte avdelning under fem år fr. o. m. 16 nov. 1947 förordnat rådmännen Andreas Cervin och Venzel Mattsson;
    14 nov. 1947 till borgmästare i Halmstad fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt e. o. assessorn i Göta hovrätt Erik Bendz;
    s. d. till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Henning Bruce.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 31 okt. 1947 på därom gjord framställning, entledigat docenten vid Karolinska institutet Sven Ahnsjö från förordnande att vara suppleant för ledamot av ungdomsfängelsenämnden samt förordnat överläkaren Folke Kinnmark att till och med 8 mars 1950 vara suppleant i nämnden.