Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1947 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 22 mars och extra möte d. 6 dec. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredrag av prof. Per Olof Ekelöf, Uppsala, över ämnet »Partsaktivitet och processledning i den nya processen».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Konrad Svensson, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Herman Heilborn, Nyköping, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping. Suppleanter hava varit advokaterna Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, och Erik Orrenius, Motala. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Erik Bremberg, Eskilstuna, Gustaf Hökerberg, Norrköping, och Olof Lindgren, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Erik Hägerdal, Kalmar, och Bengt Skantze, Jönköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 77 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1946 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av advokaten Walter Klein över ämnet »Några intryck av Quislingprocessen» och av advokaten Gunnar Thomasson över ämnet »Om nya aktiebolagslagen». Vid det första sammanträdet lämnade advokaten Bertil Gabrielson en resumé över avdelningens verksamhet för tiden från det avdelningen d.22 febr. 1896 bildades.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Gunnar Behm, Malmö, ordf., Gunnar Thomasson, Eslöv, Bertil Gabrielson och Tore Lindell, Malmö, samt Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Torsten Persson, Kristianstad, Hans Ingemanson, Lund, och Bengt Linders, Hälsingborg, såsom suppleanter. Ledamöterna i samfundets nämnd ha varit advokaterna Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundquist, Hälsingborg, Hans-Erik Bach

 

150 NOTISER.mann, Malmö, och Henning Dahlin, Ystad, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Bo Pfannenstill, Malmö, och Olof Wellmark, Lund, som suppleanter. Avdelningens sekr. har varit advokaten Gabrielson.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 106 medlemmar.