Dansk Kriminologisk Selskab har i 1947 afholdt 5 Møder. Den 14. Marts holdt Professor Thorsten Sellin Foredrag om »Kriminologien og dens Metoder». Den 9. April indledte Redaktør Vilh. Bergstrøm Diskussion om »Pressens Synspunkter for Omtale af Retstilfælde». Det sidste Møde blev afholdt som et Fællesmøde med Danmarks Journalistforbund. Den 30. September holdt Overlæge, Dr. med. Georg K. Stürup Foredrag om »Nye Retningslinjer for den psykiatriske Fangeobservation» og den 22. Oktober talte kst. Landsdommer Louis le Maire om »Blandt amerikanske Kriminologer».

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 233Endelig holdt Direktør Dr. med. Ørnulv Ødegård den 9. December Foredrag om »Moral og personlig Ansvarlighed fra psykiatrisk Synspunkt».
    Selskabets Bestyrelse bestaar af Direktør for Fængselsvæsenet H. Tetens, Formand, Professor, Dr. jur. Stephan Hurwitz, Professor, Dr. med. Hjalmar Helweg, Lektor, mag. art. Karl O. Christiansen, Overlæge, Dr. med. Stürup og Landsretssagfører Jon Palle Buhl, Sekretær og Kasserer.      J. P. B.