Hovrättsassessorer i domsagor. Under 1947 tjänstgjorde såsom t. f.domhavande: i Sollentuna och Färentuna domsaga K. Sidenbladh, i Uppsala läns södra domsaga E. Ameln och R. Nyman, i Livgedingets domsaga R. Adde, i Nås och Malungs domsaga P. E. Fürst, i Hallands södra domsaga E. Stangenberg och i Villands domsaga G. Engström; såsom tingsdomare: i Sollentuna och Färentuna domsaga J. Victor, i Södertörns domsaga S. Nordell, i Östbo och Västbo domsaga L. Wetterling och K. Rosenberg, i Vättle, Ale och Kullings domsaga N. Baumgardt och i Västerbottens västra domsaga G. Lindskog.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna ha under 1947 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna T. Melin (Köping), B. Broman (Eskilstuna), E. Larsson (Örebro), O. Garenberg (Östersund), G. Stridsberg, M. Lundquist, S. Egersten (Västerås), A. Litzén (Karlstad), L. Grangert

 

320 PERSONALNOTISER.(Eskilstuna), E. Falk (Härnösand), fiskalsaspiranterna O. Bruun (Uppsala), G. Lindh, L. Hjerner (Västerås);
    från Göta hovrätt: fiskalerna N. Källoff, E. Öhlén (Jönköping), G. Fischer, B. Erichs, K. E. Rosén (Kalmar), M. Nilsson (Falköping), I Ulveson (Borås), U. Lundvik (Uddevalla), B. Swartling (Linköping), G. Danckwardt, B. Wieslander (Norrköping), R. Nilsson (Alingsås, Borås, Jönköping och Halmstad);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna P.Ryding, S. Jungefors, L. Fredlund (Lund), A. Arvidsson, S. Braun (Malmö), fiskalsaspiranterna N. E. Sellert, C. Munck af Rosenschöld (Karlskrona), G. Borggård (Kristianstad);
    från hovrätten för Övre Norrland: fiskalen L. Montelius (Linköping), fiskalsaspiranterna L. Possenius (Umeå), A. Meurling (Skellefteå).