Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1947 har fiskalsförordnande meddelats för: i Svea hovrätt Å. Sundquist, M. Lundquist, L. E. Tillinger, J. H. Löfberg, B. Mollstedt, S. E. Bergstrand, I. Lekman, A. Litzén, B. Lindquist, L. Grangert, F. Witt, F. Östergren, A. Öberg, G. Agvald, N. Örtegren och S. Kjellgren; i Göta hovrätt R. Nilsson, J. Ahlgren, B. Wieslander, W. Palmquist och P. G. Blomdahl; i hovrätten över Skåne och Blekinge B. Hjern, G. Ohlsson, L. Fredlund och N. E. Sellert; i hovrätten för Övre Norrland L. Montelius, I. Henkow, Th. Flobecker och C. M. Elgenstierna.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 8 maj 1948 till häradshövding i Gotlands domsaga fr. o. m. 1 juni 1948 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Rosenquist.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 9 april 1948 utnämnt:
    assessorn vid rådhusrätten i Malmö Edvin Tuvesson att vara rådman i Malmö,
    assessorn vid rådhusrätten i Sundsvall Helge Thomson att vara civilrådman i Sundsvall,
    kommunalborgmästaren i Kramfors Birger Reinhold Höglund att vara brottmålsrådman i Härnösand,
    assessorn vid rådhusrätten i Luleå Sven Gustaf Ahlström att vara brottmålsrådman i Luleå,
    tillförordnade brottmålsrådmannen i Västervik Curt Westrell att vara brottmålsrådman därstädes, samt
    stadsfogden i Växjö Claes Gustaf Nils Vilhelm Landberg att vara andrerådman i Växjö.
    K. M :t har vidare
    16 april 1948 beviljat borgmästaren i Enköping Ragnar Wijkmark avsked från borgmästarämbetet med utgången av april 1948;
    23 april 1948 beviljat borgmästaren i Landskrona August Munck af Rosenschöld avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 12 aug. 1948;
    30 april 1948 till brottmålsrådman i Umeå fr. o. m. 15 maj 1948 utnämnt tingssekreteraren i Torneå domsaga Sven Ivan Brehmer;
    s. d. till assessorer vid rådhusrätten i Norrköping utnämnt t. f. assessorerna vid samma rådhusrätt Walter Delje, Carl Gustaf Danckwardt och Folke Sjöholm.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 16 april 1948 förordnat rådmannen i Stockholm Set Tidstrand att till utgången av år 1948 vara vice krigsdomare i Särskilda krigsrätten i Stockholm.