Finlands juristförbunds fjärde juristdagar höllos i Helsingfors d. 21 —22 maj 1948. Denna gång var programmet avsevärt reducerat med hänsyn till att det nordiska juristmötet i Köpenhamn var snart förestående.
    Den första mötesdagen hade den finskspråkiga juristföreningen Suomalainen Lakimiesyhdistys ett sammanträde, vid vilket minister K. G. Idman höll ett föredrag om statens roll vid upprätthållandet av den internationella rättsordningen samt förvaltningsrådet A. K. Ikkala ett föredrag om några betydelsefulla avgöranden av hyresprövningsnämnd i fråga om innebörden av uttrycket huslega.
    På morgonen den andra mötesdagen höll Finlands Juristförbund sitt förbundsmöte och de finskspråkiga unga juristernas förening Nuoret Lakimiehet sitt årsmöte. På dagen ägde juristdagarnas traditionella högtidlighet rum i universitetets återuppbyggda solennitetssal i närvaro av republikens president J. K. Paasikivi och republikens förutvarande presi-

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 395dent K. J. Ståhlberg. Efter ett inledningsanförande av förbundsordföranden universitetskanslern Antti Tulenheimo utförde en stråkensemble Sibelius' Andante festivo, varefter professor Aatos Alanen höll ett föredrag om domarreglernas grundtankar. Pianisten, äldre justitierådmannen Kurt Walldén spelade Chopins Ballad i ass-dur, varefter f. landshövdingen Gustaf Ignatius, biträdd av Finlands första kvinnliga hovrättsdomare, hovrättsassessorn Inkeri Harmaja, utdelade juristringar till jurister, som avlagt examen under läsåret 1947—48. Antalet närvarande nya jurister var denna gång 49, därav 5 damer. Iiro Kaikko reciterade »Landshövdingen» varefter en kvartett utförde sånger av Faltin och Järnefelt.
    Såsom avslutning på juristdagarna hölls på kvällen en soaré ute på restaurant Fiskartorpet i glad och otvungen stämning.

B. P-n.