FR. VINDING KRUSE. En nordisk lovbog. Udkast til en fælles borgerlig lovbog for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Kbhvn 1948. Gad i kommission. XXIV + 626 s.

 

    Arbetet är indelat i sex böcker: almindelig del, personretten, familieretten, arveretten, ejendomsretten och fordringsretten. Det förelåg färdigt vid juristmötet i Köpenhamn och utdelades till ett stort antal deltagare imötet. SvJT hoppas kunna återkomma med en utförligare anmälan av verket.

B. L.