Carl Henry Ljunggren avled d. 16 april 1948. Han var född i Kristianstad d. 22 okt. 1893, avlade studentex. där 1912 och blev jur. kand. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring blev han e. o. assessor vid Hälsingborgs rådhusrätt 1920 och ord. assessor där 1921 men övergick 1923 till advokatverksamhet i Hälsingborg. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1936.

 

    Gert Vollrath Eiserman avled d. 20 maj 1948. Han var född i Nykyrka, Skaraborgs län, d. 26 sept. 1863, avlade hovrättsex. i Uppsala 1888 och utnämndes 1891, efter tingssittning, till vice häradshövding. Han utnämndes 1904 till kronofogde i Oxie och Skytts fögderi och 1906 till landskamrerare i Malmöhus län. 1930 avgick han med pension. Han var under en tid t. f. landshövding i länet. Eiserman anlitades för ett flertal sakkunnigutredningar rörande landsstatsfrågor och beskattningsväsendet samt hade gjort sig känd som skatterättslig författare.

 

    Bror Martin Caspar Nyborg avled d. 3 juni 1948. Han var född i Hälsingborg d. 20 okt. 1863, avlade mogenhetsex. där 1882 och hovrättsex. i Lund 1888 samt blev efter tingssittning vice häradshövding 1891. Han tjänstgjorde därefter inom centrala administrativa verk, bl. a. åren 1921—1933 som byrådirektör i stuteriöverstyrelsen.